Imbolc

I pohané měli své svátky, které úzce souvisely s přírodou a jejími přirozenými koloběhy. Kromě jarní i podzimní rovnodennosti a

Myrafälle

Myrafälle jsou vodopády na alpské říčce Myrabach a dostanete se k nim, když pojedete z Vídně směrem na Graz. Zvlášť