Cítíš vůni trávy?

Autor

Taky občas řešíte, co s odpadem? Čeká vás zajímavá encyklopedie přesně na toto téma. Také můžete získat malou poetickou hádanku nebo čtenářské strategie. A kdo je hravý, emotivní nebo oboje, pro toho se tu také něco najde. Nejnovější várka z tiskárny. Portál otevírá brány poznání.

Raidt, Gerda
Co s odpadem?
Encyklopedie pro školáky
Překlad: Schwarzbach, Erik
Široce pojatá kniha pro děti mladšího školního věku popisuje, co je odpad, jak vzniká, jak se třídí a recykluje, jak vznikají smetiště a odkladiště odpadu, jak lze předcházet jeho vzniku, kde všude se nachází. Děti se při četbě této encyklopedie učí, jak se vyznat v nástrahách konzumního života a jak si osvojit různé strategie, které jsou přátelštější k jejich životnímu prostředí.
váz., 96 str., 299 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Jak se vyznat v klimatu Bez vody to nejde! Mokrozem/Suchozem

Grubert, Angelika
Hry pro zvládání emocí
Pro děti 4-10 let
Překlad: Bezděková, Alena
Ilustrace: Drobný, Libor
Angelika Grubert sestavila soubor her pomáhající dětem konstruktivně se vypořádat se vztekem, strachem nebo neklidem. Díky této sbírce her mohou pedagogové a rodiče poskytnout dětem nástroje pro kontrolu impulzů a podnětů, nástroje, které u dětí usnadňují řešení silných emocí. Hry slouží k objevování pocitů a pomáhají dětem konstruktivně zvládat silné emoce. Děti si své nové dovednosti vyzkouší a posilují své sociální kompetence. Kniha také obsahuje podněty k zamyšlení a uvedené hry v mnoha obměnách!
Hry nevyžadují žádné nebo jen velmi málo dopředu připravených pomůcek a dají se lehce přizpůsobovat věkové skupině dětí od 4 do 10 let.
brož., 96 str., 199 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Hry pro zvládání emocí Hry pro rozvíjení sociálních dovedností Hry na dlani

Trukhan, Ekaterina
Slyšíš mě?
Překlad: Zobačová, Hana
Ilustrace: Trukhan, Ekaterina
Kniha jako malá poetická hádanka. Cítíš vůni trávy? Kůru stromů? Jak chutnají borůvky? Kdo že je to všude kolem? Koho vidíme, cítíme, slyšíme? Přece přírodu: vůni lesního ovoce, šum listí, sametovou trávu… Obrázková kniha o všech zvucích, vůních a pocitech, které vnímáme už od malička. A také o tom, jak můžeme přírodě pomoci, aby zůstala přesně taková, jaká je.
Ilustrace ve formě koláže jsou jednoduché a jejich něžné barvy dělají ze čtení i vizuální zážitek. Písmo je zde navržené přímo knize na míru a vytvořil jej pod názvem Ucho typograf a designer Michal Tornyai.
Kniha je určena pro děti od 1 roku.
váz., 32 str., 249 Kč
Ukázka z knihy

Koželuhová, Eva
Čtenářské strategie
u předškolních dětí a nečtenářů
Kniha představuje možnosti využívání čtenářských strategií při předčítání dětem předškolního věku a nečtenářům na počátku školní docházky. Cílem metody využívání čtenářských strategií je rozvíjet u dětí plné porozumění textu, tedy i porozumění implicitního významu, a připravit děti pro budoucí samostatné čtení s porozuměním. V teoretické části jsou představeny čtenářské strategie vhodné pro předškolní vzdělávání a také postup, jak s nimi při předčítání efektivně pracovat. V praktické části jsou uvedeny příklady konkrétních čtenářských lekcí s podrobnou metodikou a reflexemi jejich realizace v mateřských školách. Vše je doplněno videoukázkami, na které je v textu odkazováno, videoukázky jsou po zdání kódů z textu dostupné na YouTube.
Kniha osloví pedagogy mateřských škol i prvních ročníků základních škol.
brož., 157 str., 299 Kč
Ukázka z knihy

2 comments

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *