Inkontinence u žen

Autor

Není to nic příjemného. Ale i o nepříjemných věcech je potřeba mluvit, hlavně když se dají řešit. Nebo když ne mluvit, tak si počíst, když se nás týkají nebo se s nimi potýkáme. Je to intimní záležitost. A proto Vám dnes nabídneme několik informací a posléze plno informací prostřednictvím knížky. Pro lepší pocit pohody a zdraví, pojďme, ženy do toho. Nejedná se totiž vůbec o výjimečný problém.

Čerpat informace budeme tentokrát z knížky „Inkontinence moči u ženy“ od Nakladatelství Portál. Že se nejedná ohledně samovolného úniku moči o výjimečnou záležitost svědčí hned několik čísel. Se stresovou nebo urgentní inkontinencí má zkušenost 45 procent žen! 23 procent jí trpí v současnosti a 22 procent se s ní potýkalo v minulosti. Výskyt inkontinence stoupá s věkem, týká se zhruba poloviny žen ve věku 55 – 65 let.

Inkontinence není choroba, ale spíše projev určitého tělesného stavu. Má řadu různých příčin. Jednou z nich je nepochybně věk, ale jeho vliv bývá často nesprávně přeceňován. Příčin je o dost více: infekce močové soustavy, menopauza, zranění míchy a pánevní oblasti, chirurgický zákrok v oblasti pánve, obezita, užívání léků při léčbě jiných onemocnění, onemocnění jako cukrovka nebo roztroušená skleróza či cévní mozková příhoda, ale také v neposlední řadě těhotenství a porod mohou často vyvolat dočasnou inkontinenci i oslabení svalů dna pánevního, čímž vzrůstá pravděpodobnost vzniku inkontinence v dalších letech.

Nejběžnější formou inkontinence u žen je stresová inkontinence, která se objevuje při tělesné námaze. V tomto případě močový měchýř funguje velmi často zcela normálně až do chvíle, kdy v břišní dutině náhle vznikne tlak. Zvýšení tlaku velmi často nastává při běžných činnostech, jako jsou kašlání, kýchání, smích, skákání, běhání a pohlavní styk. Každá z těchto činností může narušit těsnost močové trubice a její schopnost podržet moč v měchýři.

Urgentní inkontinence spočívá v silné a často nečekané potřebě močit. Pocit naléhavosti není jen zvýrazněnými pocity, které má obvykle žena s plným močovým měchýřem. Je to spíše nepotlačitelná potřeba začít okamžitě močit. Součástí je většinou také náhlá ztráta kontroly nad močením. Nastává nejčastěji ve dne, ale některé ženy se kvůli tomu budí i v noci – tento stav označujeme výrazem nokturie.

Autory knihy jsou gynekolog a profesor urologie.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *