Jak si senioři s dětmi čtou, hrají a povídají

Autor

Dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Mezi námi a jsem nezisková organizace. Jsem mladá, přátelská, empatická, skromná a zároveň energická společnost, nebojím se žádné výzvy, ale neberu nic na lehkou váhu. Na nic si nehraji, ale přitom jsem stále hravá.  Zrodila jsem se z pocitu, že je obrovská škoda, že se mezigenerační vazby v poslední době ze společnosti vytrácejí. Mým posláním je stmelovat generace, především tu nejmladší s tou nejstarší.

Mým cílem je, aby k sobě obě tyto generace opět našly cestu a aby už i děti věděly, že stáří je přirozenou součástí života.

Pomocí čeho a jak naplňuji své poslání? Díky mému skvělému týmu jsem vytvořila dva programy. První z nich se nazývá “Povídej” a já jsem na něj velice pyšná, neboť se stal velmi úspěšným pro svou jedinečnost a ryzí laskavost.

S pomocí mých úžasných koordinátorek propojuji děti z mateřských škol či prvního stupně škol základních s příjemci péče ze seniorských zařízení. Takto vzniklá mezigenerační skupinka se pravidelně jednou měsíčně setkává v rámci místní komunity a společně tráví čas. Výtvarnou, hudební, divadelní či sportovní činností, ale výjimkou nejsou ani deskové hry, zahradní slavnosti či společné výlety. V současné době takto propojuji zhruba 80 skupin z celé republiky a troufám si říci, že propojení je to velice úspěšné.

Mým druhým překrásným programem je “Přečti”, v němž, jak název napovídá, jde o čtení. Ne však o ledajaké čtení. Mnou proškolení senioři-dobrovolníci   docházejí pravidelně jednou týdně do mateřské školy předčítat pohádky – a stávají se tak pro děti kouzelnými pohádkovými babičkami nebo dědečky, kteří jim pomáhají rozvíjet jejich fantazii a znalost jazyka. I zde vznikají krásné mezigenerační vazby. Momentálně eviduji přes dvacet čtecích babiček a dědečků, kteří docházejí do devatenácti mateřských škol. Tyto dobrovolníky si hýčkám v čerstvě založeném Klubu čtecích babiček a dědečků, kde se je snažím inspirovat a motivovat v jejich dobrovolnické práci.

Za mou snahu v rovině mezigeneračního dialogu jsem získala i několik ocenění. Dostala jsem se mezi 5 semifinalistů v Neziskovce roku 2016 a mohu se pochlubit 3. cenou odborné poroty  Eduína 2016 – Inovace ve vzdělávání.

Na neziskovku – juniora to myslím není špatné. Ocenění si vážím, jelikož asi jako každý jsem ráda chválena. Co mi ale dělá opravdu veliké potěšení, to jsou záblesky radosti v očích seniorů i dětí při mých mezigeneračních setkáních.

V budoucnu chci dál pomocí mezigeneračních setkání učit děti úctě ke stáří a seniorům dopřát trochu energie z pravé dětské upřímnosti, radosti a vitality.  Zároveň bych se ráda rozvíjela a ukázala světu pomocí marketingových prostředků, jak skvělá jsem a oč dokonalejší ještě mohu být.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se mnou nějakým způsobem spolupracují a pomáhají mi tak naplňovat mé poslání. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat mému týmu, který je hlavou i srdcem mého já a bez jehož vedení bych nikdy nebyla tam, kde jsem. A že moc často používám termín mezigenerační? Taková už jsem zkrátka já!

Mezi námi = MEZIGENERAČNĚ

„Mezi námi“ se zrodila se z pocitu, že je škoda, když se vazby mezi generacemi vytrácejí. To jsme se rozhodli zkusit změnit společně se zakladatelem o.p.s.  Tomášem Jirglem. Od jara 2013 jsme pracovali na základní koncepci a na zajištění finančních prostředků. První mezigenerační setkání se začala uskutečňovat na podzim téhož roku.  Nadšené přijetí programu ze strany pedagogů v mateřských školách a sociálních pracovníků v domovech pro seniory, ale především u cílové skupiny – dětí a seniorů, nás utvrdilo ve smysluplnosti našeho snažení. V průběhu následujícího roku se počet zapojených školských a seniorských zařízení rychle zvýšil a tento trend stále pokračuje, což jsme moc rádi. Je vidět, že po tomto typu aktivit je ve společnosti velká poptávka.

Nyní funguje organizace šestým rokem a kromě samotného organizování mezigeneračních setkání mateřských školek a seniorských zařízení, realizuje také dobrovolnický program Přečti a další doplňkové aktivity, které podporují mezigenerační dialog zejména v rámci místní komunity.

Článek vytvořen ve spolupráci s Dobrovolnik.cz a ředitelkou Mezi námi Lindou Obrtelovou. Děkujeme a ať se daří! 

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na