Přínos na obou stranách

Autor

Zajímám se o šíření dobrovolnictví, takže mě široká nabídka aktivit tohoto dobrovolnického centra na sociálních sítích nemohla nezaujmout. Požádala jsem tak koordinátorku DC KONEP pro region Ústí nad Orlicí Kateřinu Mužíkovou o rozhovor.

Představte nám, prosím, Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka.

Vzniklo v roce 2015 jako jedna z aktivit zapsaného spolku Koalice nevládek Pardubicka, jež funguje jako střešní organizace neziskových organizací v Pardubickém kraji. Za pět let svého fungování rozšířilo naše centrum svou působnost i mimo Pardubice, kde sídlí, a to konkrétně do regionu Ústí nad Orlicí.

V roce 2019 vyslalo celkem 163 dobrovolníků do 38 přijímajících organizací. Naši dobrovolníci působí v akreditovaných dobrovolnických programech zaměřených na péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc osobám zdravotně postiženým a sociálně slabým, pomoc při péči o životní prostředí a při pořádání kulturních či sbírkových charitativních akcích.

Jaké aktivity pořádáte a s jakým zájmem se setkávají?

Koalice nevládek Pardubicka každoročně pořádá Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem, kde má široká veřejnost jedinečnou příležitost nominovat na ocenění jednotlivce či organizace z celého Pardubického kraje, kteří přispívají k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru. Další tradiční pořádanou akcí je Den Země v Pardubicích. Toho se účastní okolo 40 neziskových organizací, které mají připraveny nejrůznější aktivity pro děti i dospělé, jimiž prezentují svou činnost. Podobně je tomu i na akci Hravé odpoledne na farmě Apolenka ve Spojile, kde se každý rok sejde více jak tisíc návštěvníků.

Co všechno vaši dobrovolníci mohou dělat?

Naše dobrovolnické centrum nabízí celou řadu rozmanitých dobrovolnických příležitostí od práce s dětmi, s osobami se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, až po péči o životní prostředí. Ty mají nejčastěji formu různých volnočasových aktivit jako je např. doučování, vedení dovednostních a vzdělávacích kurzů, pomoc při pořádání táborů, akcí pro veřejnost apod. Do přijímajících organizací vysíláme dobrovolníky z řad studentů, pracujících, maminek na mateřské dovolené či nezaměstnaných, kteří chtějí aktivně strávit svůj čas nebo získat praxi v oboru.

A máte i skvělou aktivitu, do které je zapojena naše nejstarší generace.

Doslova „místní specialitou“ je projekt mezigeneračního zapojení seniorů – dobrovolníků v některých pardubických mateřských školách, na němž spolupracujeme se statutárním městem Pardubice. Náplní dobrovolnické činnosti je výpomoc při běžné práci s dětmi ve školkách, jako jsou třeba společenské hry, četba, hudebně pohybové činnosti, pomoc při oblékání, stravování, hygieně, úklidu po hře apod. Smyslem tohoto snažení je propojení seniorů a nejmladší generace přinášející přínos pro obě strany – senioři díky dobrovolnictví neztrácejí kontakt s vnějším prostředím, seberealizují se, zůstávají aktivní a sebevědomí, děti se zase učí mezigenerační solidaritě, toleranci a například i starým zvykům nebo dovednostem našich babiček a dědečků.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Vám i nadále daří!

Ve spolupráci s Dobrovolnik.cz.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *