Neboj se a Podnikni to!

Autor

Možná jste právě teď dostali nápad anebo už dlouho nosíte v hlavě nějaký podnikatelský projekt, který byste rádi zrealizovali, ale nevíte přesně, jak na to. Právě pro vás přinášíme rozhovor s panem Maximem Dužkem, spolumajitelem projektu Podnikni to!

Představte nám projekt Podnikni to!

V projektu Podnikni to! se snažíme podpořit lidi, kteří o podnikaní častokrát jen uvažují, ale netuší, jaké zvolit první kroky. Na naše kurzy, které pořádáme ve spolupráci s univerzitami, kraji a městy chodí nejen nepodnikatelé, ale i lidé, kteří už mají v hlavě nápad a dokonce i ti, kteří už mají rozběhnutou firmu, ale potřebují přinést do plachet nový vítr.

Jedinečnost projektu spočívá v tom, že celý kurz a jeho metodika jsou ušité na míru právě lidem, kteří jsou ve velmi rané fázi vlastního podnikání. Častokrát jen nemají nápad, když navštíví úvodní workshop. My sami tomu říkáme preinkubační fáze. Vycházíme právě z toho, že inkubátoři pracují s lidmi, jejichž projekty už jsou rozběhnuté, zatímco naše kurzy jsou ušité na míru nepodnikatelům.

Jak Vaše kurzy probíhají?

Cílem celého kurzu je zpřístupnit účastníkům praktické zkušenosti s nastartováním podnikatelského projektu. Proto každý pracuje na reálném projektu a řeší skutečné překážky a výzvy, kterým musí čelit každý podnikatel. Po dobu dvouměsíčního kurzu účastníci najdou podnikatelský nápad, na kterém chtějí pracovat a systematicky si ověří jeho potenciál ještě předtím, než se rozhodnou do podnikání pustit naplno.

Tímto způsobem účastníci eliminují nejen nejčastější překážky, které je původně od podnikání odrazovaly, ale zejména na vlastní kůži zažijí proces rozbíhání podnikatelského projektu. Tato zkušenost potom radikálně mění jejich pohled na podnikání. To, co se jim před kurzem zdálo jako nemožné anebo nedosažitelné, je najednou cesta, která je může uživit a zároveň bavit.

Kdo jsou Vaši lektoři?

V Podnikni to! zastáváme názor, že lektor by měl být praktik, který si věcmi, které na kurzu předává dál, už prošel. Navíc to musí být člověk, který rezonuje s účastníky a má tu správnou motivaci pro sdílení vlastních zkušeností.

I proto naše kurzy na univerzitách vedou mladí podnikatelé, kteří dokážou velmi přirozeně předat studentům svoje zkušenosti. Ze stejných důvodů vedou kurzy pro ženy anebo matky na rodičovské dovolené podnikatelky, které mají blízko k životní situaci účastnic. Díky tomu se za 2 měsíce mezi účastníky a lektorem utvoří silný vztah.

V podnikaní je to důležité, protože právě okolí definuje podnikatele ze začátku nejvíc a důvěra je taktéž podstatná při sdílení kritické zpětné vazby. Právě kvůli kontaktům a podporujícímu okolí jsme vytvořili komunitu Business Club, ve které se podnikaví lidé potkávají a posouvají dopředu nejen sebe, ale i své projekty.

Hlásí se více ženy nebo muži?

Ze začátku dominovali na kurzech muži, ale dnes už to není tak jednoznačné. I když ještě stále převládá mužské osazenstvo, tak síly se postupně začínají vyrovnávat. Dokonce při některých kurzech převládá něžnější pohlaví. Nás to velmi těší, protože věříme, že každý nosí v hlavě projekt, na kterém chce pracovat, většinou však jen netuší, jak začít.

V jakém oboru chtějí návštěvníci Vašich kurzů podnikat nejčastěji?

V Podnikni to! se nezaměřujeme na konkrétní odvětví. Proto na kurzech najdete různorodé projekty od technologických a medicínských startupů po včelaře, kavárny, cestovatelské deníky anebo též lidi, kteří chtějí pracovat na volné noze jako kameramani, markeťáci anebo konzultanti.

Tato široká škála projektů nás velmi baví. Je to však prioritně o daném člověku. Projekt se může kdykoliv radikálně změnit, otázka však je, jak se s tím popasuje tým.

Nyní máte nový workshop pro maminky a tatínky na MD. Jak tento nápad vznikl?

Dlouhé roky jsme působili výhradně na univerzitách, ale zájem o naše kurzy byl i z široké veřejnosti. Proto jsme se spojili pro pilotní kurz s městskou částí Brno-střed a připravil na míru kurz pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené.

Jak jsem zmiňoval i v předešlé odpovědi. Každý nosí v hlavě projekt, na kterém chce pracovat, i maminky a tatínkové, avšak nevědí jak začít. A přesně v tom jim kurz pomůže a navíc je ušitý na míru právě jejich životní situaci.

Co vše se na něm zájemci dozví?

Dozvědí se zejména jak nastartovat vlastní projekt a zjistit, zda dává smysl ještě předtím, než se do něho rozhodnou investovat množství času anebo financí. Mnoho účastníků si během kurzu ujasní, zda je podnikání pro ně ta správná cesta. Všichni účastníci však zpravidla najdou podnikatelský přístup k řešení problémů a vyhledávání příležitostí. To je konec konců něco, co se hodí nejen při podnikání, ale i zaměstnání.

Jak je kurz dlouhý?

Kurz trvá 2 měsíce a sestává z 8 workshopů, přičemž každý trvá 2,5 hodiny. Součástí kurzu jsou praktické úlohy, diskuse a brainstorming. Z každého workshopu potom vychází akční kroky pro účastníky, díky kterým svůj projekt mezi workshopy aktivně rozvíjejí a posouvají dopředu.

Kde ho můžou lidé navštívit?

V těchto dnech probíhá pilotní kurz pro lidi na rodičovské pod hlavičkou Brna-střed, ale v nejbližších měsících je naplánovaných vícero kurzů pro širší veřejnost po celé České republice.

Stačí sledovat aktivity Podnikni to!, případně aktivity místních podnikatelských inkubátorů, a když se kurz bude ve vašem okolí konat, tak se o tom určitě dozvíte.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji spoustu nových podnikatelek a podnikatelů, kteří rozjedou své projekty.

Další informace a termíny najdete na https://www.podniknito.cz/

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na