Procházka Labyrintem

Autor

Labyrint, středisko volného času, vzdělávání a služeb oslavilo 21. narozeniny. Což nemohl portál s číslovkou „21“ v názvu opomenout. Zúčastnili jsme se s dětmi oslavy v prostorách Labyrintu, a pak jsem se vyptávala. Jak vypadal kladenský klub na začátku a jak se měnil postupem času, jak se změnily děti a jaké jsou nové možnosti zábavy? O tom všem mi povyprávěl pan ředitel PhDr. Jaroslav Hrách.

Kdo a proč SVČ Labyrint založil?

Protože nejsem pamětník, který stál u zrodu Labyrintu před 21 roky a nikdo z původních pracovníků zde již nepracuje, pokusím se Vám odpovědět na první otázku pouze z doslechu: U zrodu Labyrintu stála jeho první ředitelka paní Zdeňka Kratochvílová, které se podařilo sloučit tehdejší předrevoluční Okresní dům pionýrů a mládeže s Městským domem a transformovat je v jedno středisko volného času. V prvé řadě to znamenalo zbavit toto zařízení jakéhokoli ideologického balastu a politické závislosti a přetvořit je ve školské zařízení nabízející dětem a mládeži smysluplné využití volného času v celé řadě oblastí – od sportu a turistiky, přes výuku jazyků až po technické obory. Ve stejném duchu vznikaly v té době i ostatní domy dětí a mládeže a střediska volného času.

Co se za těch 21 let od vzniku nejvíce změnilo?

Určitě se změnil rozsah a zaměření činnosti – podstatně vzrostla nabídka, jak co se počtu nabízených zájmových útvarů, akcí, prázdninové a ostatní činnosti týče, tak i došlo k rozšíření škály činností do všech zájmových oblastí (viz. naše webové stránky). Nutno podotknout, že vedle kvantitativního hlediska byl značný důraz položen také na zkvalitnění nabízené činnosti a na růst profesionality vedoucích zájmových útvarů. K podstatnému posunu došlo také v materiálním vybavení, herních a učebních pomůckách. Byly rozšířeny prostory o další objekt (Klub Labyrintu Spirála), provedeny vnitřní úpravy všech objektů včetně výzdoby vhodné zejména pro dětské návštěvníky. Byla upravena a vybavena zahrada. Činnost byla rozšířena na všechny věkové kategorie s důrazem na školní děti a mládež (od těhotných maminek, přes předškoláky, rodiče s dětmi, školáky, mládež, až po seniory).

 

Jaké jsou dnešní děti a o které kroužky ne-mají zájem?

Co se týká dětí, tak se pochopitelně také mění – jsou náročnější, možná někteří pasivnější, přicházejí k nám ve stále mladším věku, vyžadují nejnovější trendy…. Nejsilnější věkovou skupinou jsou u nás školní děti, pak předškoláci a rodiče s dětmi. Největší zájem je o sportovní a turistické kroužky, dále technické a hudební kroužky a klubové činnosti. Dlouhodobě klesá zájem o jazykové a přírodovědné kroužky.

Máte v tomto školním roce připraveny nějaké novinky?

Z nově nabízených činností jsme připravili: Hra na baskytaru, Hudební přípravka, Hudební školička, Hudebně-taneční kroužek, Dětský taneční klub, Taneční pro seniory, Hip-hop a funky dance, Zumba pro děti, Zumba pro radost, Zumbička pro děti, Anglická školička, Konverzační klub v anglickém jazyce, Němčina hrou, Německá školička, Francouzština, Španělština, Španělská konverzace, Malí čarodějové, Psí přítel nejen na gauč, Divadelní přípravka, Picaro – English drama club, Divoká příroda, Natural, Přírodovědný kroužek, Šupinka, Výtvarná dílna, Aerobik hrou, Cvičení na míčích, Futsal, Mini aerobik, Ringo, Sebeobrana, Šipky, Trampolína,Volejbal pro děti, Žongluj a bav se, Žongluj a hraj si, Detektivní klub, IQ klub, Témaťáček, Zábavné pokusy a Dekora. U kroužků, o které projevila v loňském roce velký zájem veřejnost, rozšíříme jejich kapacitu otevřením dalších útvarů se stejným obsahem. Proto připravujeme rozšíření zájmových útvarů: Rytmické kroky, Kytara, Hrátky s robátky, Stolní tenis a Flétnička.

Moc děkuji za rozhovor a přeji úspěšný vstup do další „jednadvacítky“!

To je opravdu široká nabídka. Každý si zde může najít svůj zájem. I naše děti jsou aktivní v novinkách Labyrintu: synek chodí do IQ klubu a dcerka do Témaťáčku. A já mám „chuť“ na tvoření (např. plstěné šperky).

Na oslavě 21. narozenin Labyrintu měly děti možnost vyzkoušet si mnoho zájmových kroužků, jak venku na zahradě, tak uvnitř budov. Od boxu, přes šachy a angličtinu až po autodráhy a keramiku. A to je jen letmý nástin, celé dvě hodiny jsme opravdu měli co dělat. Děti na různých místech u aktivit sbíraly nalepovací plamínky na obrázek pochodně, za kterou pak dostali drobnou odměnu. Oslava končila konzumací krásného obřího dortu. Akce se zúčastnilo na 250 lidí. Bylo krásný den s krásným počasím. Já jsem to navíc měla jako dvouhodinovku posilování, když jsem golfky přesouvala po patrech budov, což byla jediná „fuška“ v příjemném odpoledni. Příště půjdeme pěšky. Už se těším na 22. narozeniny, ale do té doby Labyrint ještě navštívíme jistě mnohokrát.

http://www.labyrint-svc.cz/cz/uvod/

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *