Všemi smysly. Výuka angličtiny pro děti

Tematicky navazujeme na předchozí článek o vícejazyčné výchově a dnes se zaměříme na výuku angličtiny pro děti. Možná si zodpovíme otázky, které minule vyvstaly –např. zda má cenu učit dítě další jazyk, pokud ještě neovládá dokonale ten mateřský… Oslovila jsem Mgr. Barboru Tošenovskou z Helen Doron, která mi společně s Majkou Mošovou, vyšla vstříc a pověděla více o tom, jaká je efektivita rané výuky, a jak jsou vybírání lektoři. Je zřejmé, že ne každý má „talent“ na jazyky, je zřejmé, že existují děti se speciálními potřebami, ale neumím si představit lepší výbavu pro život, než je dar tolerance a dar řeči. Někdo je obdarován každým zvlášť, někdo dostane oba. Nakonec, když je člověk dobrý, dorozumí se a nasměje i bez znalosti jazyka. Ale to už je jiné téma…Pojďme se teď podívat do Helen Doron.

Heslem konceptu jazykové výuky je: „Connecting the Next Generation“ (spojme další generaci), jak se tato myšlenka prolíná ve výuce angličtiny?

Angličtina je světovým jazykem číslo 1 a Helen Doron Educational Group je světovou jedničkou v oblasti vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku a mezinárodní společností se zastoupením ve více než 30-ti zemích světa. Věříme, že zprostředkováním kvalitní jazykové výuky dětem z celého světa pomáháme odbourávat jazykové bariéry a nastartovat je pro úspěšnou budoucnost. Mimochodem, druhým heslem konceptu je „Where Children Come First“ (Tam, kde jsou děti na prvním místě).

Pracujete jen s „britskou“ angličtinou nebo jsou vaši lektoři znalí i např. americké, australské angličtiny? Pracujete i se zahraničními lektory?

Helen Doron Early English (dále jen HDEE), je programem pro výuku britské angličtiny, jeho autorkou je britská lingvistka. Tedy i lektoři, kteří jsou znalí například americké angličtiny – rodilé mluvčí nevyjímaje, musí v tomto bez kompromisů následovat stanovené požadavky co do jazykových kompetencí.

Výuková centra Helen Doron jsou ve více než 40ti místech, kde jste zaznamenali největší zájem ze strany rodičů?

Nedokážu přesně vyčlenit místa s největším zájmem rodičů, obecně platí, že zájem o výuku dětí v předškolním věku ze strany rodičů neustále narůstá bez ohledu na to, jedná-li se o obyvatele velkých měst nebo menších městeček. V České republice jsme v letošním školním roce zaznamenali oproti loňskému roku narůst počtu studentů o více než 30%.

Jak byste přesvědčili rodiče, který váhá, jak moc je efektivní výuka angličtiny u hodně malých dětí?

Nejlepším způsobem je pozvat rodiče přímo do výuky. Každý z nich se tak během 45 minut na vlastní oči přesvědčí, jak efektivní výuka podle metody Helen Doron je. Co uvidí, budou děti, které naprosto spontánně, bez dlouhého přemýšlení a hlavně bez zábran reagují v cílovém jazyce na podněty lektora a předbíhají se v tom, kdo odpoví jako první.

Do sedmi let je prý mozek dítěte schopen „zpracovávat“ jazyk na úrovni rodilého mluvčího…poté už je vše ztraceno? Existuje něco jako „přetěžování dítěte“ výukou jazyků?

Určitě není nic ztraceno, jde spíše o to, že je prokázáno, že kritickým obdobím pro osvojení si jazyka – mateřského nebo cizího – je věk od narození do zhruba 7 let života. Automatické přijímání melodie, rytmu a struktury jazyka/jazyků patří mezi nejkomplexnější schopnosti, které člověk v okamžiku narození má. Zhruba do 7-mi let věku jsou všechny vjemy související s řečmi a jazyky ukládány do stejné oblasti mozku. Po uplynutí tohoto období se pro jednotlivé řeči utváří různé sítě neuronů. I tehdy se samozřejmě cizí jazyk naučit dá, vyžaduje to už ovšem daleko více energie a je už značně náročnější dosáhnout úrovně rodilého mluvčího (zejména v oblasti výslovnosti).

Pro drtivou většinu dětí není naprosto žádný problém učit se současně více jazyků. Až na necelá 3% populace je člověk ve věku 0-7 let schopen osvojit si jakékoliv množství jazyků, kterému je opakovaně a pravidelně vystavován. Pokud rodič zvolí vhodného učitele s náležitými pedagogickými kompetencemi, odzkoušenou metodiku a hlavně výuku přiměřenou věku a psychomotorickému vývoji dítěte, rozhodně se nebude jednat o jakékoliv přetěžování dítěte nebo něco podobného.

Má rodič svému dítěti nějak pomáhat s opakováním? Většina odborníků tvrdí, že nikoliv. Ale asi všechny nás to tak trošku nutí… Jak reagovat na dítě, které v určitém období míchá několik jazyků dohromady?

Znalost AJ u rodičů dětí navštěvujících kurzy HDEE, se nepředpokládá. Pokud rodiče nedisponují skutečně mimořádnou znalostí AJ, raději doporučujeme, aby výuku nechali výhradně na nás a raději dětem „nepomáhali“. Jejich povinností ovšem je postarat se, aby děti denně slyšely nahrávky s vymezeným úsekem učiva.

Chápu dobře podstatu výuky HD, když si myslím, že jde o formu hry a zábavy (pro menší děti – např. jako předškolní výuku v angličtině)?

Ano, jedná se o přirozenou a pro děti velice zábavnou formu výuky druhého jazyka. Základem výuky je pravidelný podvědomý poslech nahrávek v domácím prostředí. Děti k nám do centra dochází 1x týdně. Hodiny jsou vedeny výhradně v angličtině, obvykle se jedná o 75% již probrané látky, 25% tvoří nové učivo. Smyslem je, aby děti pochopily význam toho, co už důvěrně znají z poslechu a co jsou bez problémů schopny reprodukovat, čemu ovšem prozatím nerozumí. Aktivity se velice rychle střídají, stejně tak tematické okruhy, který je v jedné hodině vždy několik. Děti se učí všemi smysly a prostřednictvím zkušeností a zážitků, které mají z hodiny. Samotná náplň jednotlivých hodin pak závisí na typu kurzu.

Jak jsou lektorky motivovány, aby uměly stmelit kolektiv dětí s rozdílnými náturami? Umíte pracovat s dětmi se zvýšeními potřebami?

Učitel HDEE musí mít v prvé řadě vynikající jazykovou kompetenci, být společenský, energický, komunikativní. Nestačí, že má kladný vztah k práci s dětmi – ta ho musí naplňovat a dobíjet. Najít takového člověka bývá obvykle veliký problém.

Každý z učitelů musí projít náročným 5-denním školením, které do hloubky prověří nejen jeho jazykové a pedagogické kompetence, ale které ho primárně připraví na to, jak pracovat s různými typy žáků, případně s dětmi se specifickými potřebami.

Každý z aktivních učitelů rovněž získává přístup na učitelský portál a pravidelně (jednou týdně) mu emailem přichází Teacher Forum, prostřednictvím kterého může řešit a radit se ohledně konkrétních situací z výuky s týmem pedagogů a psychologů, kteří jsou učitelům k dispozici.

Jak byste v pěti slovech popsala výuku v Helen Doron?

RADOST, ZÁBAVA, ENERGIE, SEBEVĚDOMÍ a KVALITA.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně šikovných „studentů“.

Stránky Helen Doron: http://helendoron.cz/

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *