Lékaři bez hranic: Aktuálně v ČR

Autor

Lékaři bez hranic nepůsobí jen za hranicemi, ale od listopadu také u nás, doma. Na otázky ohledně aktuálního působení v rámci České republiky mi odpovídala zdravotní sestra Lenka Rydvalová a koordinátor krizového týmu Pavel Gruber.

 Čemu se nyní Lékaři bez hranici věnují v rámci naší země?

Účelem organizace je pomoci pobytovým zařízením sociálních služeb v nastavení prevence šíření koronaviru. To znamená pomoci s epidemiologickým plánem, využíváním osobních ochranných pomůcek, vytvořením čistých a tzv. špinavých zón s ohledem na co nejvyšší využití potenciálu zařízení a s respektem k zachování intimity klientů, pro které jsou tato zařízení jejich domovem.

Jak moc se tato činnost změnila vzhledem k nouzovému stavu, zvýšeným nárokům na lékařskou péči atp.?

Plně jsme si uvědomovali, že pro zařízení můžeme být potenciálním rizikem. Z tohoto důvodu jsme pravidelně absolvovali PCR testy na COVID-19, návštěvy probíhaly v ochranných pomůckách, které jsme si s sebou vozili. Minimalizovali jsme tak riziko zavlečení nákazy zvenčí. Zároveň nám to umožňovalo navštívit i části zařízení, která se s COVID-19 aktivně potýkala a poskytnout pomoc přímo v provozu.

Kdo všechno pro Vás v rámci ČR pracuje?

Do celého projektu byla zapojena velká řada lidí. Prvotní zkušenosti nám sdíleli kolegové ze Španělska, od kterých jsme se inspirovali a učili. Koordinátoři projektu sestavili týmy, které se skládaly vždy ze všeobecné sestry a logistika. Všeobecná sestra měla za úkol otázky týkající se bariérového postupu péče. Jedná se o postup, který minimalizuje přenos viru a jiných patogenů z ošetřujícího personálu na klienta a z klienta na ošetřující personál. Dále péči o covid pozitivního klienta. Jak chránit sebe i covid negativní klienty před infekcí, jak oblékat a svlékat osobní ochranné pomůcky, zodpovídat otázky související s testováním. Logistik se snažil maximálně využít prostor pro vytvoření čistých a špinavých zón, vytipovat riziková místa a snažil se nastavit kroky minimalizující tato rizika. Naše návrhy probíhaly vždy společně s diskuzí se zaměstnanci zařízení, abychom co nejméně klienty omezovali a nevytvářeli další restrikce. Řešili jsme s nimi i to, zda jsou změny vůbec logisticky i kapacitně možné realizovat.

Jak moc jsou podstatní dobrovolníci, jakou část v organizaci tvoří? 

Projekt z velké části stojí na dobrovolnících. Pro mě samotnou to byla první zkušenost s LBH a bylo mi nesmírnou ctí, že jsem tuto možnost měla (sděluje Lenka Rydvalová a pokračuje Pavel Gruber). Zapojení dobrovolníků pak odpovídá tomu, jak LBH vnímají koncept dobrovolnictví. Tedy nemusí jít nutně o práci bezplatnou, hlavní je dobrovolné zapojení jednotlivce. Na misích to často ilustrujeme tím, že každý do potencionálně nebezpečného kontextu odjíždí dobrovolně. Zde je to tak, že členové týmu se do aktivit zapojili dobrovolně, třeba mezi svými směnami v nemocnici nebo na záchrance.

Jak Vám mohou případně pomoci čtenáři, zájemci o podporu Vaší organizace?

Jen díky podpoře od soukromých dárců mohou být Lékaři bez hranic nestranní, nezávislí, neutrální a působit tam, kde jsou nejvíce potřeba. I pomoc v pobytových zařízeních sociálních služeb tady v Česku byl možný jen díky nim. Na webových stránkách lze přispět jednorázově – třeba v rámci Nemocnice bez hranic (https://www.nemocnice-bez-hranic.cz/) , kde lidé mohou koupit např. injekční stříkačky, očkování proti spalničkám, stetoskop apod. Nebo se mohou registrovat jako pravidelní dárci. Čtenáři sami také mohou uspořádat sbírku a podpořit některý z projektů LBH: https://www.lekari-bez-hranic.cz/jak-nas-muzete-podporit. Pokud by chtěli vyjet na misi, podrobné informace najdou také na webu https://www.lekari-bez-hranic.cz/pojedte-na-misi .

Co je nyní nejvíce potřeba? 

Důležité je neustále sledovat vývoj koronavirové epidemie, odborná doporučení, doplňovat si teoretické a praktické vědomosti a znalosti a aplikovat je v souladu s aktuálními právními předpisy. A taky pečovat o duševní zdraví, jak nejvíce to jde. (Pavel Gruber) Samozřejmě je důležité sledovat nadále vývoj pandemie a posilovat odborné kapacity personálu v zařízeních pobytových služeb. Existuje nemalé procento, které ještě zasaženo nebylo a další mohou být zasaženy následnými vlnami. Čím lépe bude personál připraven, tím menší může být omezení péče i počet případných obětí. A souhlasím, že je velmi důležité nezanedbávat péči o duševní zdraví a pohodu – jak personálu, tak klientů – i nás samotných.

Děkuji za rozhovor i Vaši práci a přeji, ať se i nadále daří.

Ve spolupráci s https://dobrovolnik.cz/

Foto: Lékaři bez hranic

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *