Těhotenské prohlídky

Autor

Těhotenské prohlídky – poradny pro těhotné slouží ke kontrole zdravotního stavu nastávající maminky, kontrole zdravotního stavu a vývoje dítěte. Lékař – gynekolog zaznamenává do dokumentace anamnézu těhotné ženy (rodinnou anamnézu, údaje o prodělaných chorobách, datum posledních menses, údaje o předchozích těhotenstvích a porodech).

Počet prohlídek, které by měla těhulka podstoupit je individuální, závisí na zdravotním stavu nastávající maminky a na průběhu těhotenství.

 • Do 23.týdne těhotenství se obvykle doporučuje návštěva poradny 1krát měsíčně.
 • Od 24.do 32.týdne těhotenství dochází žena do těhotenské poradny každé tři týdny.
 • Ve 33.- 36.týdnu těhotenství bývá obvykle kontrolována každé dva týdny.
 • Od 36.týdne se dostavuje do poradny každý týden, obvykle až do porodu.

Vstupní prohlídka

 • Zahrnuje lékařské potvrzení těhotenství na základě krevního a ultrazvukového vyšetření (vyloučení mimoděložního těhotenství) a stanoví předpokládaný datum porodu.
 • Vyšetření moči – pomocí testovacího proužku, kontrola moči – lze odhalit zvýšenou hladinu cukru těhulky (těhotenská cukrovka). Bílkovina v moči (zánětlivý proces v oblasti ledvin, močového měchýře, popřípadě možný varovný signál preeklampsie). Ketolátky v moči (poruchy metabolismu).
 • Zvážení – zapíše se do dokumentace váha gravidní ženy na počátku těhotenství.
 • Odběr krve – krevní skupina, Rh faktor, rozbor krve na HIV, hepatitidu,BWR, zarděnky. Rozbor složení krve (krevních elementů), stanovení hladiny cukru v krvi…
 • Měření krevního tlaku – v počátku těhotenství bývá obvykle spíše nižší.
 • Vyšetření pochvy a děložního hrdla – děložní hrdlo by mělo být uzavřené.

10. – 12. týden těhotenství

 • Vyšetření zaměřená pro kontrolu vývoje plodu – genetické poruchy.
 • Ultrazvukové vyšetření – bezbolestné, pro miminko i těhulku zcela neškodné vyšetření.
 • Vyšetření hormonů hCG a PAPP-A (vyloučení genetických poruch)
 • Vyšetření rozměrů pánve a vyšetření prsů
 • Krevní tlak, puls, hmotnost, moč testovacím proužkem
 • Vyšetření pochvy a dělohy
 • Dále se doporučuje vyšetření chrupu u stomatologa, vyšetření srdce a plic specialistou.

16. týden těhotenství

 • Odběr krve na genetická vyšetření „tripple test“ hCG, APF, E3. Výsledky mohou být falešně pozitivní, toto vyšetření není přesné. Pokud se výsledky ukáží jako pozitivní, doporučí gynekolog další podrobnější vyšetření – ultrazvuk, odběr plodové vody…
 • Krevní tlak, puls, hmotnost, moč testovacím papírkem
 • Vyšetření pochvy a dělohy

20. týden těhotenství

 • Ve 20.týdnu těhotenství se provádí první ultrazvukový screening (kontrola plodu a jeho orgánů, již lze určit pohlaví miminka-nepřesné-nespoléhat!)
 • Krevní tlak, puls, hmotnost, moč testovacím papírkem

24. týden těhotenství

 • Vyšetření na těhotenskou cukrovku – orální glukózový toleranční test. Dále se provádí tzv.kultivace mikrobů z pochvy, děložního hrdla a z moči u rizikově těhotných žen
 • Krevní tlak, puls, hmotnost, moč testovacím papírkem
 • Vyšetření pochvy a dělohy

28. týden těhotenství

 • U těhulek Rh negativních se kontrolují protilátky.
 • Krevní tlak, puls,hmotnost, moč testovacím papírkem

Do 32. týdne těhotenství 

 • Krevní tlak, puls,hmotnost, moč testovacím papírkem
 • Druhý screening ultrazvukem

36. týden těhotenství 

 • Krevní tlak, puls, hmotnost, moč testovacím papírkem
 • Krevní obraz, kultivace z pochvy (pokud se zjistí streptokoková bakterie, zaléčuje se ATB)
 • Kardiotokogram – (spíše v případech, kde je riziko dřívějšího porodu) přes břicho budoucí maminky se snímají srdeční ozvy plodu a stahy dělohy.

37. týden těhotenství 

 • Krevní tlak, puls, hmotnost, moč testovacím papírkem
 • Kardiotokogram (spíše v případech, kde je riziko dřívějšího porodu)

38. – 40. týden těhotenství

 • Krevní tlak, puls, hmotnost, moč testovacím papírkem
 • Kardiotokogram

Po 40. týdnu těhotenství

 • Každé tři dny – kardiotokogram
 • Kontrola stavu děložního hrdla – připravuje se porod

Po 12 dnech přenášení se přistupuje k vyvolání porodu.

Při jakýchkoli pochybnostech nebo komplikacích je vhodné navštívit gynekologa dříve, než je určený datum návštěvy poradny pro těhotné. Jak jsem již uvedla, četnost návštěv je velice individuální záležitost, kterou navrhuje ošetřující gynekolog, berte proto dnešní přehled jako orientační i co do obsahu těhotenských prohlídek.

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na