Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda

Autor

Od posledního březnového dne je ve Valdštejnské jízdárně ke shlédnutí nová výstava, a to až do 16. července.  Poslední samostatná výstava významného umělce se konala v roce 1971.

NGP iniciovala při příležitosti významných životních jubileí autora v roce 2017 badatelský projekt, který byl podpořen Grantovou agenturou ČR. Jeho výsledky přináší publikace Let s voskovými křídly vydaná v roce 2022 ve spolupráci NGP, Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a nakladatelství Arbor vitae.

Výstava představuje více než 400 exponátů z 25 veřejných institucí a soukromých sbírek, včetně originálu Kalendářní desky pražského orloje ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. U příležitosti výstavy vychází katalog a dvě publikace zaměřené na mladé publikum: Josef Mánes ⁠–⁠ přítel a umělec a Mánes. Obrazy do kapsy.

Cílem výstavy je znovu a blíže představit rozsáhlou Mánesovu tvorbu i životní osudy, ale také nahlédnout pod vrstvu po desetiletí tradovaných stereotypů spojených s jeho dílem.

Významnou část výstavy bude tvořit kapitola Život po životě ⁠–⁠ Člověk versus legenda. Ta začíná recepcí umělcovy tvorby po jeho smrti, kdy se nejprve stává ikonou tzv. generace Národního divadla. Pokračuje přes konec 19. století, kdy je jeho jméno vtěleno do názvu uměleckého spolku obracejícího se k novým výtvarným směrům. Uzavírá se ve 20. století, kdy se „mánesovský mýtus“ proměňuje směrem od národoveckého pojetí první poloviny století k ideologizaci umělce v rámci socialistického realismu.

„Nalezl jsem motivy, které mi nyní působí nepopsatelnou radost; bylo toliko smutné, že jsem vše skvostné, co jsem viděl, musil zahodit do komůrky vzpomínek. Ale tak se mi často děje v životě! Je-li mi popřáno vyjádřit se světu svou vlastní řečí? Smím-li, co miluji, přitisknout k svému srdci? ⁠–⁠ Čilá fantasie stává se tak mukou a trýzní.“ (Josef Mánes Henrietě z Rittersbergu, Čechy pod Kosířem, podzim 1860)

https://www.ngprague.cz/

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *