Lidice (v) minulosti

Autor

Odpouštět se má, ale zapomínat rozhodně ne. A tak si i letos vzpomeňme na to, co se dělo před 72 lety v Lidicích, ale mysleme na to, že nejen zde. Fakta o lidické historii společně s dvojrozhovorem jsme Vám přinesly v článku LIDICE. Dnes Vám představíme aktuální dění v památníku. Nebojte se občas ronit slzy. Ani růže v místním sadu se toho nebojí.

SYMBOLY ZNIČENÝCH MĚST

V Lidicích si můžete prohlédnout také symboly měst zničených ve 2. světové válce, byly v roce 1955 vytvořeny z pískovce.

Výstava LIDICE (V) MINULOSTI

Výstava koncipovaná na základě sbírkového fondu Památníku Lidice prezentuje Lidice minulé, avšak stále žijící, a chtěla by přispět ke zhmotnění tradičního vyprávění o „starých“ Lidicích. Svým časovým záběrem pokrývá historii obce před jejím zánikem v červnu 1942. Autorky výstavy se opíraly o předměty a dokumenty uložené převážně v depozitáři Památníku Lidice. To umožňuje exkluzivní vhled do života obce, která se stala fenoménem boje proti nacismu a symbolem naděje a poválečné obnovy. Výstava jednak představuje původní vzhled obce a přibližuje život a práci na vesnici, jednak propojuje obec s konkrétními tvářemi a osobními příběhy. Je rozdělena do pěti sekcí, orientovaných na jednotlivé osoby – občany Lidic, kteří reprezentují určité skupiny této komunity v její každodennosti. Exponáty prokazatelně odkazující ke konkrétním osobám či rodinám je možné propojit se společenským postavením v obci a jejím životem, popisem lokality, jakož i individuálním osudem. Takto se zde promítají témata jako život na vesnici, práce a forma obživy, která je úzce spojovaná s hornickým a hutním prostředím na Kladensku, nebo řízení obce z hlediska obecní i církevní správy, instituce a její představitelé (obec, škola, církev). Sbírkové předměty jsou vystaveny převážně v originálech, jen tam, kde to jejich povaha nedovoluje, jsou vytvořeny věrohodné kopie (např. u fotografií a dokumentů).

Výstavní sál Pod tribunou, od 10. 6. do 31. 12. 2014
Autorky: Renata Hanzlíková, Luba Hédlová, Radka Šustrová
Výstavu uvede: Luba Hédlová, kurátorka
Pořadatel výstavy: Památník Lidice
Grafický design a instalace: Milena Burgrová

Že Lidice nebyly jediné, na to poukazuje i jejich rozcestník na rozloučenou. A pozdrav „na shledanou“ je na místě. Je dobré se na některá místa vracet. Kvůli historii i kvůli Růžovém sadu.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *