Bílá hůl, bílá pastelka

Autor

Tento týden probíhá akce Bílá pastelka. Přinášíme Vám proto přiblížení této akce i její pořádající organizace. Odpovědi máme přímo od pana prezidenta SONS ČR, z.s. Mgr. Luboše Zajíce, právníka a hudebníka, který dobře ví, o kom a o čem mluví, protože i on je nevidomý. 

Můžete nám prosím blíže představit Vaši organizaci?

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (dále „SONS“) je spolkem, sdružujícím více než 7 tisíc lidí s těžkým zrakovým postižením. Působíme v téměř sedmdesáti městech České republiky. Ve dvaceti šesti odbočkách poskytujeme registrované sociální služby, a to zejména sociálně aktivizační a odborné poradenství. Cílem naší organizace je formulovat a prosazovat rozumné a legitimní zájmy nevidomých a slabozrakých vůči majoritní společnosti, zároveň uvádět na pravou míru některé předsudky. Našim členům i ostatním zrakově postiženým nabízíme smysluplné aktivity upravené speciálně pro ně. Současně poskytujeme specifické služby, jakými jsou Knihovna digitálních dokumentů, Navigační centrum, výcvik vodicích psů, pracujeme na odstraňování bariér bránících samostatnému a bezpečnému pohybu nevidomých a slabozrakých, vydáváme vlastní časopisy, prodáváme speciální pomůcky  atd.

15. 10. je Mezinárodní den bílé hole, plánujete k tomuto dni nějaké akce?

Bílou hůl považujeme i přes veškerý technický pokrok za naprosto základní a nepostradatelnou „pomůcku“ pro orientaci a bezpečný samostatný pohyb nevidomých, zejména v exteriéru. Tvarem velmi podobná je bílé holi pastelka, což je jeden z důvodů, proč celostátní sbírka SONS Bílá pastelka vrcholí právě kolem 15. října, letos konkrétně ve dnech 9. až 11. října. Konání této velké sbírky (za použití vlastních sil a dobrovolníků) včetně mnoha doprovodných akcí, ku příkladu tříhodinový koncert na pražském Václavském náměstí, je pro nás náročným úkolem, proto na ústřední úrovni nic dalšího ryze ke Dni bílé hole nechystáme. Ale jak jsem již uvedl, samostatný pohyb nevidomého na ulici bez bílé hole není možný, což mohu s velkou nadsázkou ilustrovat i na za mých studií mezi námi nevidomými oblíbené průpovídce „bílá hůl, slepce půl“.

Máte ve Vaší organizaci zkušenosti s dobrovolníky? Pokud ano, jakou činnost u Vás vykonávají?

Ano, naše organizace služeb dobrovolníků ráda využívá, pomáhají nám při doprovázení nevidomých, při organizaci nejrůznějších akcí, kdy dělají doslova vše, co je potřeba, výrazně nám pomáhají např. právě při sbírce Bílá pastelka. Opět se uteču k parafrázi známého rčení, „dobrovolníků není nikdy dost“. O dobrovolníky zájem máme, pro ty v Praze a okolí uvedu rovnou kontakt na konkrétní osobu, která je ráda do našeho dění zapojí, tedy machackova@sons.cz Zájemcům z jiných částí republiky doporučím, aby si našli na našem webu https://www.sons.cz/odbocky nejbližší oblastní odbočku v jejich kraji, kde o jejich služby bude určitě zájem.

Více info o činnosti SONS najdete na jejich WEBU.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *