Správní lidé na správných místech

Autor

Dobrovolníci vyrážejí na mise tam, kam je potřeba. Vybírají se konkrétní lidé na konkrétní pracovní pozice dle aktuálních potřeb. Takzvaně na tělo. Dělat tuto práci je záležitost zodpovědná, ale také zajímavá. To a ještě mnohem víc jsem vyzvěděla od vedoucí HR Lékařů bez hranic.

Pavla Teplá je na pozici „Head of HR“, česky řečeno šéfuje lidským zdrojům v české kanceláři Lékařů bez hranic. HR neboli human resources – lidské zdroje je ta (ten), kdo má na starosti lidský kapitál v organizaci, řídí zaměstnance jako celek.

Co konkrétně je náplní vaší práce?

Jedná se o vedení malého HR týmu. Spolu s ním zajištujeme standartní HR agendu pro českou kancelář Lékařů bez hranic jako je pracovněprávní administrativa, nábory a zaškolování nových zaměstnanců, odměňování, podpora a vzdělávání současných zaměstnanců. Zároveň zastřešujeme agendu týkající se dobrovolníků (spolupracovníků), kteří jezdí na mezinárodní humanitární mise. Do toho spadá jejich nábor, příprava a podpora při odletech na misi.

Jak celý proces probíhá?

Každý zájemce se nejdříve zúčastní Informačního večera, který v dnešní době probíhá on-line. Termíny a možnost přihlášení je na našich www stránkách: https://www.lekari-bez-hranic.cz/informacni-vecery. Poté obdrží email s aplikačními formuláři, které je potřeba vyplnit a poslat zpět. Nelékařské pozice musí absolvovat test (on-line) na odborné a technické znalosti. Kandidáti jejichž profil odpovídá našim potřebám jsou pozvaní na assessment centrum, zahrnující nejdříve samostatné interview, a pak sadu úkolů. Po úspěšném zvládnutí předchozích kroků se kandidáti dostávají do databáze kolegů, kteří mohou vyjet na misi. Absolvují přípravný kurz, který v současné době také probíhá on-line. Následně vyhledáváme v závislosti na potřebách našich projektů volné pozice, což může trvat několik týdnů ale někdy i několik měsíců. Zájemce poté obdrží nabídku vyjet na misi a pokud ji potvrdí, začneme připravovat vše potřebné, aby mohl vyjet v požadovaném termínu.

Koho hledáte, jaké profese na mise posíláte?

Na naše mise hledáme jak zdravotnické, tak nezdravotnické profese. Zdravotnické profese: anesteziologové, chirurgové, gynekologové a porodníci, farmaceuti, epidemiologové, pediatři, zdravotní sestřičky, psychologové a psychiatři, všeobecní lékaři a jiné. Nezdravotnické profese: HR manažeři, finanční manažeři, logistici: specialisté na zásobování, techničtí specialisté, specialisté na vodu a sanitaci, architekti a stavební inženýři a jiné. Více aktuálních informací na: https://www.lekari-bez-hranic.cz/koho-potrebujeme-0

S jakými otázkami se u nových zájemců nejčastěji setkáváte a s jakou motivací přicházejí?

Zajímají se o to, co musí umět, jakou praxi musí mít, aby mohli jet na misi. A co musí udělat, aby mohli na misi jet. Také je samozřejmě zajímá, na jak dlouho se na mise jezdí. Přicházejí proto, že chtějí využít svých zkušeností a přispět tak pomoci lidem, kteří pomoc potřebují. Chtějí dělat práci, která má smysl a jasný přínos. Také mají zájem získat zkušenosti se svou prací v úplně jiných podmínkách, než jsou zvyklí. Zajímá je i možnost poznat jiné kultury a kolegy v jiných zemích, pracovat v mezinárodním týmu.

Kam vaši dobrovolníci – spolupracovníci jezdí na mise?

Pomáháme v oblastech devastovaných různými konflikty, přírodními katastrofami, epidemiemi a tam, kde z různých důvodů zoufale chybí zdravotní péče. Nový projekt otevíráme, pokud je naše pomoc skutečně potřeba a domluvíme se na ni s místními autoritami. Nejprve proto vyhodnocujeme situaci na místě a vyjednáváme s místními vládami, vůdci komunit, veliteli znepřátelených stran ad. Zvažujeme také, nakolik jsme schopni v daném místě zajistit bezpečí pro naše pacienty i personál. Nejčastěji pomáháme v afrických zemí a oblastech Blízkého východu. Například v roce 2020 nejčastěji kolegové z Čech a ze Slovenska vyjeli na misi do Sierra Leone a do Jemenu. Link, kde uvidíte země, kde pomáháme: https://www.lekari-bez-hranic.cz/kde-pomahame.

Jedná se většinou o jednorázové mise nebo odjíždějí dobrovolníci opakovaně? 

Většinou se kolegové vracejí a na mise jezdí opakovaně. Někdo jede na misi hned, jakmile se z jedné mise vrátí, někdo si nechává pauzu a jezdí třeba jednou za rok.

Jaké potíže musíte nejčastěji řešit?

Při náborovém procesu je velmi důležité, abychom vybrali pro mise kolegy, kteří jsou zkušení nejen po odborné stránce, ale také připraveni po osobnostní stránce zvládnout všechny výzvy, které účast na misi může přinést. Je velmi důležité, abychom na mise vysílali kolegy, kteří práci v náročných podmínkách zvládnou a zároveň se tam sami budou cítit dobře. Na mnoho misí je vyžadovaná nejen znalost anglického jazyka, ale i francouzština. Tam trochu narážíme, neboť v Čechách a na Slovensku není dobrá znalost francouzštiny tak běžná.

A zcela aktuálně, v posledním roce?

V době covid-19 pandemie čelíme tomu, že se nám méně hlásí lékařské pozice. Lékaři mají v této době mnoho práce v našich nemocnicích, kde pracují nebo vypomáhají, což samozřejmě chápeme. Jakmile to situace umožní, budeme rádi, když se k nám začnou více hlásit kandidáti z řad lékařů, především chirurgové, anesteziologové, gynekologové, ale i zdravotní sestry se zkušenostmi na operačním sále.

Co tato práce přináší Vám?

U Lékařů bez hranic pracuji přes 2,5 roku. Odešla jsem po skoro dvaceti letech z oblasti IT a telekomunikací. Hledala jsem práci, která by mě naplňovala a kde bych svými zkušenostmi mohla přispět k pomoci lidem, kteří pomoc skutečně potřebují. Nejvíce se mi líbí a vážím si toho, že mám možnost potkat a spolupracovat s úžasnými lidmi, ať jsou to naši zaměstnanci v české kanceláři Lékařů bez hranic, kolegové, co jezdí na humanitární a zdravotnické mise anebo i naši dárci. Bez všech těchto lidí bychom nemohli už téměř 50 let poskytovat zdravotnickou a humanitární pomoc po celém světě těm nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva.

Moc děkuji za rozhovor, je skvělé vidět správné lidi na správných místech, ať se vám daří!

Foto: Lékaři bez hranic: Diego Baravelli, Pavla Teplá, Olivier Papegnies

Více informací můžete získat na: https://www.lekari-bez-hranic.cz/

Vytvořeno ve spolupráci s webem www.dobrovolnik.cz 

One comment

  1. Taková „práce “ musí být vyčerpávající. Hlavně duševně. Já bych to dělat nemohla. Klobouk dolů před těmi, co pomáhají.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *