PlayWisely® – moudré hraní

Autor

Výukový systém určený pro děti do tří let. Námi dosud nevyzkoušená novinka, navíc s Montessori prvky, to jsme opravdu měly potřebu vyzkoušet. A protože mě program zaujal, požádala jsem cvičitelku, kterou byla Gabriela Havlůjová, o rozhovor. K milému povídání samozřejmě přidávám i naše vlastní poznatky a pocity. Pojďte si s námi hrát, pojďte si hrát moudře!

Kde se vzal systém Playwisely®, jak dlouho funguje v ČR a jak dlouho se jím zabýváte vy?

Zakladatelkou PlayWisely® je americká gymnastka Patty Hannan. Patty skloubila své znalosti z oblasti vrcholového sportu společně z poznatky od neurologů, pediatrů a psychologů a v roce 2003 otevřela první centrum PlayWisely® v Dallasu v USA. Nyní je v USA 20 center PlayWisely®. V České republice v současné době funguje 7 center PlayWisely®, s tím, že centrála je v mateřské školce Nestlingue Montessori na Praze 4. Na Kladně provozujeme PlayWisely® od září 2011 pod Sportklubem ČASPV Kladno, který nám umožnil využívat krásné prostory aerobního sálu v nově zrekonstruované hale BIOS u zimního stadionu. Osobně jsem absolvovala kurz PlayWisely® před třemi lety, a poté oživila aktivně se svou dcerou, které je nyní 17 měsíců. Play Wisely® provozuji na Kladně společně s kamarádkou, která má dvouletou dceru.

V čem tkví princip programu Playwisely®?

PlayWisely® je ojedinělý a ucelený vzdělávací systém her a činností, které napomáhají rozvíjet mozkové a pohybové dovednosti již v nejranějším období vývoje dítěte. Cílem programu je „rozehřívat a propojovat“ základní dovednosti dítětě, která jsou mu přirozeně dána a pomoci mu k rozpoznání jejich schopností a dovedností, tak aby mohlo později realizovat a rozvíjet svůj talent. Můžeme říci, že neděláme z dětí génia, ale pomáháme jim svět poznávat. Jedná se o přirozenou cestu, jak „aktivovat & naladit“ všechny mozkové buňky pro jejich optimální činnost.

Pro jak staré (malé) děti je „Moudré hraní“ určeno, do jakých skupin je rozčleněno?
PlayWisely® je vhodné pro děti od 0 měsíců do 3 let. Podle věku a schopností dítětě jsou pak lekce upraveny a aktivity přidávány a ubírány dle zvládnuté činnosti. PlayWisely® je rozděleno do následujících skupin, které se samozřejmě prolínají. Je to skutečně velmi individuální.

Miminka 1 (0 až 4 měsíce)
Čerstvě narozené miminko je schopno rozpoznávat černou a bílou barvu, proto jsou výukové karty laděny pouze do těchto dvou barev a jejich různých kombinací. Kromě hry s kartami s miminkem děláme jednoduché cvičení na rozhýbání končetin a poznávání vlastního těla. Miminko se začíná soustředit, rozvíjí poznávací schopnosti a vylaďujeme společně rané dovednosti.

Miminka 2 (4 až 8 měsíců)
Soustřeďujeme se na rozvíjení rané pozornosti, poznávacích schopností, na základní rovnováhu, silové a vizuální motorické dovednosti, a to vše při zábavných aktivitách, které pomáhají děťátku spínat a vylaďovat rané senzorické dovednosti.

Miminka 3 (8 až 12 měsíců)
Na této úrovni se lekce zaměřují na rozvíjení už poznaných raných dovedností, pokud jde o pozornost, rozpoznávání a paměť, která odpovídá této věkové úrovni. Tato úroveň staví na přirozených vývojových milnících, jako stisknutí oběma rukama, uchopení, kopání a lezení.

Batolata 1 (12 až 18 měsíců)
Na této úrovni dochází k rozvíjení pozornosti, rozpoznávacích a paměťových dovedností tím, že cvičíme koordinaci vizuálních sluchových a pohybových cest v mozku pomocí systému výukových karet. Děti se učí chytat, házet, tlouci, chodit, běhat a padat.

Batolata 2 (18 až 36 měsíců)
Soustřeďujeme se na zdokonalování pozornosti, poznávacích a paměťových dovedností, ale také na schopnost efektivně zpracovávat informace a řešit problémy. Dítě se naučí základy jednoduchého počítání, rozlišování množství, barvy, tvaru a třídění.

Jak vypadá výuková lekce, jak je dlouhá a kolik stojí korun?

Lekce PlayWisely® probíhají individuálně (maximálně dvě přibližně stejně staré děti mohou navštěvovat skupinové lekce společně). Lekce jsou postavené na principu hraní „tváří v tvář“, které je zejména pro rodiče ideální cestou k lepšímu poznávání dítěte. Tedy rozhodně se nejedná o hraní, kdy rodič dítě „odloží“ a odpočine si :-). Naopak je velmi důležité, aby dítě poznávalo nové věci společně s rodičem. Každá výuková lekce trvá třicet minut. Lekci dělíme na čtyři části s tím, že všechny lekce mají podobný průběh. Využívají se také základní výukové dovednosti, jako je odhadovat, co přijde a uvědomovat si skutečnost. Opakování a rutinní provádění činností, jsou pak dvě významné cesty, kterými se tyto důležité dovednosti rozvíjejí.

Uvedené čtyři části výukové lekce jsou: dvě karetní sekce, z nichž jednou se lekce zahajuje a druhou ukončuje. Částmi mezi nimi jsou sekce vizuomotorická (týká se koordinace oko – ruka a oko – noha) a makromotorická (ovládání osy těla). Části se sadami karet jsou pro rozvíjení zrakových dovedností, učení a rozvoje řeči. Dvě pohybové sekce rozvíjejí dovednosti týkající se rovnováhy, síly, koordinace, hrubé a jemné motoriky. Jedna lekce stojí 250,-Kč.

Jakou roli má v programu rodič? Jak se ne/zapojuje?

Na lekcích PlayWisely® je „učitelem“ svého dítěte právě rodič. Lektorka PlayWisely® je spíše průvodcem, které dítě vede k nějaké aktivě, dovednosti, ale je velmi důležitá role rodiče, který „stojí vždy za dítětem“, navede ho a pak se může věnovat těm částem prováděné činnosti, které dítě nejvíce zajímají. Na druhou stranu rodič nesmí zasahovat do lekce příliš :-). Pokud to není nezbytně nutné, je důležité, aby rodiče při aktivitách, kdy se dítě koncentruje na konkrétní činnost, nemluvili a zbytečně neopakovali instrukce zadané lektorem. Zbytečné mluvení zatěžuje sluchový smysl dítěte, který potřebuje k PlayWisely® aktivitám. Cílem je totiž samostatná práce dítěte. Proto je důležité nepomáhat a nedokončovat činnosti, na kterých dítě pracuje.

Existuje nějaké doporučení s ohledem na styl Playwisely®, jak si s dítětem hrát doma?

PlayWisely® má ještě jednu obrovskou výhodu a to je inspirace pro rodiče, jak si hrát s dítětem doma! Spoustu aktivit, které na lekcích provozujeme, mohou rodiče aplikovat mimo tělocvičnu. Jedná se třeba o hraní s míčky, či různými vyrobenými hračkami na rozvoj jemné motoriky. Na lekcích PlayWisely® využíváme na hraní podporující jemnou motoriku zejména Montessori hračky, avšak rodiče si mnoho z nich mohou vyrobit sami. Hračky, které ocenila má dcera jsou například plastová flaška od mléka (se širším hrdlem), do které dcera hází víčka od jiných plastových flašek. Nebo polštářek, na který našijete suché zipy a klasické zipy – dítě pak otevírá a zapíná zipy a většinou ho to velmi baví. S míčky je pak spjatých aktivit spoustu. My využíváme míčky stejné velikosti, jiného materiálu, váhy a barvy a tím dítěti ukazujeme, že ne vše je takové, jaké se zdá… Ale to se těžko popisuje. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma a sami se přesvědčte, zda PlayWisely® vaše dítě zaujme.

Jaká je z vašeho pohledu rodina 21. století? Jak moudře si hraje s dětmi?

To je těžká otázka. Je to velmi individuální. Z pohledu lektorky PlayWisely® bych chtěla říct, že rodiče se dětem věnují, snaží se čas s nimi trávit efetivně. Ať je to právě na lekcích PlayWisely®, ale i doma. Na dítěti, ale i rodičích poznáte během několika lekcí, jaký je jejich vztah. Jak dítě s rodičem spolupracuje, komunikuje… Každopádně se domnívám, že je potřeba ocenit rodiče, kteří se rozhodnout trávit čas společně s dětmi a navíc efektivně zvlášť v dnešní době, která nabízí tolik možností a příležitostí, jak trávit čas. Ze svého pohledu maminky 17 měsíční dcery se pak občas přistihnu, že čas s ní netrávím tak aktivně, jak bych si představovala. Jak už bývá zvykem: „kovářovic kobyla chodí bosa“… Každopádně čas, který trávím na PlayWisely® s jinými dětmi, dcera tráví s tatínkem, který si s ní vždy užije dopoledne plné hraní a dobrodružství, které s maminkou nezažije. Považuji za velmi důležité, aby rodičovská láska byla vyrovnaná od obou rodičů. Já se snažím navíc, aby si dceru užila a potěšila se s ní celá velká rodina. Domnívám se, že tím ona získá spoustu různých podnětů a zároveň členové rodiny načerpají energii z našeho malého sluníčka :-)!

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Vám daří po všech stránkách!

Kontakty: http://www.sportklub-kladno.cz, http://www.playwisely.cz

Na vlastní kůži na lekci PlayWisely®

Metoda lekcí mě zaujala, tak jsem nás s Růženkou (2 roky) objednala na ukázkovou lekci. Musím – respektive i chci – říct, že moje pocity z programu i cvičitelky byly ryze milé a příjemně překvapující. Program je zase úplně jiný, než ty, na které jsme kdy se synem i s dcerou chodili. Náplň je vymyšlená do detailů, pomůcky zajímavé a paní cvičitelka to s dětmi viditelně umí. Můj problém byl držet se zpátky, ale instinktivně jsem toto vycítila a snažila jsem se! Dcerku hodně zaujala trampolína (jako všude, kde ji potkáme), ale paní Gábina ji přesto dokázala odlákat k jiné činnosti. Co může rodiče zrazovat je vyšší cena, ale protože jsem lekci osobně viděla, pochopila jsem, proč stojí za to tyto peníze investovat. I kdyby jen pro inspiraci. A té dostanete v PlayWisely® opravdu hodně. Pro Růženku na tělo nám bylo doporučeno skupinové cvičení pro děti 3 – 5 let, takže se chystáme zkusit toto. Ano, moudré hraní nás vtáhlo…

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *