Škola hrou

Autor

Již v polovině sedmnáctého století napsal jeden z nejvýznačnějších českých myslitelů, spisovatelů a pedagogů učebnice svět v obrazech a škola hrou. Jelikož to byla na svou dobu díla velice pokroková, ostatně jako i ostatní díla tohoto českého velikána – pana Jana Amose Komenského, jejich odkaz platí stále i po více než 300 letech. My si s dětmi doma hrajeme neustále a snažím se jim pomocí her „podsunout“nějaké vědomosti, proto stále vymýšlíme hry nové a nové. Má zatím naposled vymyšlená hra je desková a je velmi vhodná pro všechny prvňáčky a předškoláky.

Potřeby:
čtvrtka nebo karton
barevná či obyčejná písmenka
obrázky
lepidlo

Postup:
Nejprve si připravíme písmenka. Vhodná je sada písmenek pro první třídu, pěkné jsou písmenka na barevném podkladu, které jsou k vystřižení v pracovním sešitě živé abecedy. Eventuelně je možnost písmenka si pomocí tiskárny vytisknout.

Písmenka rozvrhneme na čtvrtku (zde doporučuji dvě formátu A4, či jednu velikosti A5) či na karton. Podle dovedností dětí je možné použít jednotlivá písmenka, slabiky či celá slova.

Plán 1

Při rozvrhování hrací plochy je důležité, aby písmena byla dobře čitelná, proto jsem nepoužila mojí první verzi, kde by bylo třeba pootáčet herní plochou s důvodu lepší čitelnosti.

Verze plánu 1. Při hraní se musí otáčet.

Kdo chce, může hru ještě dotvořit pomocí obrázků. My použili tištěné obrázky i obrázky dětí.

Plán 2

Potřeby ke hře:
vyrobený herní plán
figurky od hry „člověče nezlob se“
kostka

Hotový plán 1

Pravidla hry:
Každý hráč obdrží jednu figurku. Po hození kostkou hráč popojde o tolik políček dopředu, kolik určila kostka. Za hrací políčko se počítá každý shluk písmen, která se na hracím ploše nacházejí těsně u sebe. Mohou to být jednotlivá písmena, slabiky či celá slova. Políčko, na kterém se hráč zastavil, musí podle svých dovedností přečíst. (U nás starší dcerka čte slova, mladší pouze některá písmenka.) Vyhrává ten hráč, který se jako první dostane na poslední políčko hry.

Hotový plán 2

Doprovodné fotografie jsem použila ze dvou různých herních plánků.

Přeji všem pěknou zábavu u hry.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *