Etiketa v každodenním životě – pohřeb

Autor

Smrt je přirozený konec každého života. Obchází všude kolem nás, někdy větším obloukem, takže nám její blízkost připadá jako obrovská vzdálenost. Jindy zabrousí do řad pro nás milých lidí, odejde někdo z přátel nebo z rodiny. Taková ztráta bývá provázená bolestí.

Je přirozené truchlit po člověku, jenž nám chybí. Je přirozené cítit se zle, plakat a vyjádřit své emoce. Často bychom rádi nejbližším pozůstalým nějak pomohli, ale nevíme jak. Hledáme vhodná slova… Hledáme správnou formu… Přesto se obáváme, že budeme působit neohrabaně, strojeně, nepřirozeně. Jak se správně a ohleduplně chovat k blízkým příbuzným a přátelům zesnulého? Čím a jakým způsobem můžeme pomoci? Co obstarat? Jak se pohybovat a vyjadřovat, jak se obléci v souladu s etiketou?

Dnes necháme našeho hrdinu každodenních trapasů a omylů raději v jeho veselém světě. Karel by se do článku o loučení příliš nehodil. Ke komediím se vrátíme zase někdy příště. Loučení je téma smutné, ale také patří k životu. Chyby, kterých se dopustíme při vážných životních situacích mohou být mnohem bolestivější a dovedou mnohem více zranit, než přeřeky a nezdvořilosti, jichž se dopustíme při jiných příležitostech.

Každá kultura ve světě se loučí s blízkým zesnulým člověkem jiným způsobem. V některých státech jsou přirozené emotivní projevy, jinde se emoce napovrch tolik nedostanou. Odlišnosti v konání smutečních obřadů se však najdou i v naší zemi. Jsou rodiny, které si potrpí na okázalosti a jsou rodiny, které se se zesnulým rozloučí raději v tichosti a intimně.

Co zařídit

Nejdříve je nutné oslovit pohřební službu a požádat o pomoc se záležitostmi spojenými s úmrtím a zařízením posledního rozloučení. Výběr pohřební služby je jen na nás. Domluvíme se na tom, jaký způsob rozloučení se zesnulým si přejeme.

Tip: Nejprve se pokuste zjistit, zda si zemřelý nevybral a neobjednal pohřeb ještě za svého života. Některé pohřební služby tuto možnost nabízejí. Pokud jste neznali přání zesnulého ohledně jeho posledního rozloučení, seznamte se s jednotlivými variantami pohřbů. Na výběr je více typů, které se od sebe liší průběhem i finanční nákladností.

Dále je potřeba vybrat smuteční oznámení, parte. Smuteční oznámení je vhodné rozeslat co nejdříve. Hostům a příbuzným, kteří se rozloučení zúčastní tak dáme čas, aby se na pohřeb vhodně připravili a zorganizovali si své povinnosti, aby se mohli na rozloučení dostavit. Už z parte by mělo být jasné, jakým způsobem obřad proběhne ( v rodinném kruhu, pro širokou veřejnost, uložení ostatků do země, církevní pohřeb, občanský…) Pozvánku nejbližších pozůstalých a přátel vložíme do obálky k smutečnímu oznámení.

S pohřební službou se domluvíme na květinové výzdobě pro obřad Ostatní hosté a příbuzní osloví pohřební službu, která má daný pohřeb na starosti a přidají věnce či květiny se stuhami, na kterých jsou uvedená jména příbuzných, přátel a hostů, kteří se na výzdobě podíleli.

Smuteční obřad

Na rozloučení se zesnulým je vhodné obléci se konzervativně, volíme tmavé barvy. Pokud patříme mezi nejbližší zesnulého, měli bychom se obléci do černé barvy. Pro ženy platí pravidlo zakrytých kolen a ramen, doporučují se rovněž černé punčochy a boty. Muži by si měli obléci černý oblek, bílou košili, černou kravatu a černé šněrovací boty.

Při příchodu do smuteční síně pokládají příbuzní a hosté k rakvi zesnulého květiny.

Rodině bývají vyhrazená místa nejblíže k rakvi zesnulého.

Smutečního projevu se ujímá řečník zajištěný pohřební službou, která má obřad na starosti. Řečníkovi předem podáme informace o zesnulém, které bychom na obřadu rádi připomněli. Projev může být stručnější nebo naopak delší, plný krásných vzpomínek na milovanou bytost, která nás opustila. Smutečního projevu se může zhostit někdo z příbuzných nebo přátel zesnulého.

Projev soustrasti

Projev soustrasti – kondolenci vyjadřujeme partnerovi/partnerce pozůstalého a nejbližším příbuzným. Nejméně vhodné je vyjadřovat soustrast telefonicky. Vhodnější forma projevu je písemná nebo osobní. Jak vyjádřit slova soustrasti? Někdy vhodná slova chybí, stačí jednoduše a prostě: „Prožíváme bolest s Vámi…, soucítíme…, přijměte prosím naši hlubokou soustrast….“ Vhodné je nabídnout pomoc: „Jsem připraven(a) Vám pomoci…, kdykoli se na mě obraťte…“ Při projevu soustrasti podáváme pozůstalým pravou ruku.

Smuteční hostina

Smuteční hostiny se zúčastní pozvaní hosté. Na hostině je důležité představit se všem ostatním hostům. Na hostině se zásadně vyhýbáme konverzaci na téma majetkových záležitostí a tématu dědictví. Pro tento typ konverzace se domluví zvláštní schůzka v přítomnosti notáře.

Vnější projev smutku

Záleží na individuálním rozhodnutí každého z blízkých pozůstalých, zda chtějí vyjádřit smutek a truchlení po zesnulém vnějším projevem smutku – nošením černého nebo tmavého oblečení nebo černou stužkou na rukávu. Není etiketou nijak určená doba, po kterou vnější projev smutku vyjadřovat. Spočívá čistě v soukromém rozhodnutí pozůstalých.

Zdroj: Nová velká kniha etikety, L. Špaček

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *