Věkové rozdíly mezi dětmi

Autor

Čím se řídit při plánování věkového rozdílu mezi dětmi? Jaký je optimální věkový odstup? Toť otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Spousta rodičů bere v potaz vzpomínky na vlastní dětství, jak se mezi svými sourozenci cítili. Pokud byli jedináčci, zda je takové dětství bavilo nebo marně toužili po sourozenci. Při plánovaném rodičovství hraje důležitou roli skutečnost, zda žena na krátkou dobu „odbíhá“ z perspektivního zaměstnání a míní se tam rychle po porodu vrátit nebo je rodina připravená na dlouholetý pracovní útlum jednoho z rodičů a chce si cenný čas s malými dětmi intenzivně užít doma.

Věkový rozdíl 1 – 2 roky

Sourozenecké vztahy se rozvíjejí přirozeně. Starší dítě není třeba na příchod miminka příliš připravovat, protože je nezralé, aby chápalo změny, které rodinku čekají. Příchod miminka je náročný především pro rodiče, kteří musí pozornost dělit mezi dvě malé děti. Často mají obě děti ještě plenky, vyžadují neustálou pozornost, aby se necítilo starší dítě odstrčené a aby miminko dostalo všechno, co potřebuje.

Náš dvouletý syn přestal s příchodem miminka spát po obědě. Intenzivně pokaždé čekal, kdy mladší bráška usne a budu zase maminka jenom pro něj. Vzpomínám si, jak byly vyčerpávající tyhle okamžiky, kdy se malý ztišil a „velký“ spustil. Zpětně si uvědomuji, že právě tyhle chvíle pro mne a staršího syna znamenaly velmi mnoho. Vyprávění, pohádky, zpívání, mazlení… Jenomže za čas spustilo miminko hladový pláč a v tu chvíli dovádění se starším končilo. Po hodince či dvou, někdy po deseti minutách, sotva začala být hra zábavnou… Starší často překřikoval miminkův pláč slovy : „nebrečí, já nic neslyšííím!!!“ Trpěla jsem výčitkami a lítostí, že se nemohu ani jednomu synovi věnovat na sto procent.

Začátky byly opravdu těžké. Starší synek nechápal důvody a vysvětlování. Stačilo, když jsem odběhla jen pár kroků odhodit plínku do koše a maličký plakal, velký bráška s touhou pomoci na ležící a vřeštící miminko vylil půllitrovou sklenici bublinkové minerálky. Takových situací jsme zažili spoustu. Kolikrát se odehrály v dobrém úmyslu . A nešlo se zlobit, byly to dojemné důkazy skutečnosti, že máme dvě velmi malé děti.

Jak děti rostly, začaly si rozumět, společně hrát, chodit spolu do školky. Pouto mezi nimi se utužovalo a neustále velmi silně utužuje. Dnes jsou hoši ve věku školáků druhého stupně základní školy. Jsou kromě pouta bratrského i nejlepšími kamarády. A my stále řešíme podobné problémy, plníme podobná přání, protože věkově k sobě mají naši synové hodně blízko.

Radosti a úskalí malého věkového rozdílu mezi dětmi:

 • Po dvou, krátce po sobě jdoucích porodech je tělo matky často oslabené.
 • Mateřská se prožije rychleji.
 • Nemožnost věnovat se současně individuálně každému z dětí.
 • Děti k sobě většinou velmi silně přilnou. Mívají společné zájmy, okruh přátel, mezi sebou kamarádský vztah.
 • Nevýhoda pro rodiče: Děti neskutečně rychle (vy)rostou.

Věkový rozdíl 3 – 5 let

V naší republice poměrně častý jev. Starší dítě bývá schopné pochopit, jaká událost se v rodině chystá, úzce prožívá s maminkou její těhotenství, na miminko se většinou těší a povídá si o něm s rodiči. Pozoruje maminčino rostoucí bříško, pomáhá chystat pokojíček pro sourozence. Po narození miminka bývá „chůvou“ nebo pomocníkem.

Někdy prožívá příchod miminka do rodiny velmi těžce, nezřídka žárlí. Stane se, že se vlivem změněné situace začne znovu počůrávat nebo se vrátí zpět k některému návyku, kterému se už předtím odnaučilo. V takové situaci by se nemělo starší dítě kárat, ale laskavým přístupem vysvětlit, co se děje.

Postupem času k sobě nacházejí děti cestu a vztah mezi nimi nebývá problematický. Potíž je, když začne „velký“ malému poroučet. Mladší dítě nevnímá staršího sourozence jako autoritu, potom může dojít k hádkám či šarvátkách.

Radosti a úskalí věkového rozdílu 3 -5 let:

 • Rodiče si užijí každé z dětí jako miminka.
 • Větší možnost individuálních her a rozhovorů s každým z dětí
 • Děti si postupem času společně vyhrají.
 • Děti po sobě mohou „dědit“ oblečení, hračky.
 • Děti si k sobě vytvoří vztah bez problémů, vzájemně si pomohou (častá je však i rivalita mezi sourozenci)
 • Nevýhodu pro rodiče: nespatřuji.

Věkový rozdíl 6 a více let

Starší dítě se s námi na sourozence připravuje, těší a pomáhá chystat všechno nové. Je schopné chápat novou situaci rozumově. Přesto může příchod miminka vyvolat ve „velkém“ dítěti nepříjemné pocity jistých omezení, žárlivost. Naopak, některé děti se s nadšením chopí své důležité úlohy a hrdě vozí kočárek, pomáhají přebalovat a zastanou pomoci s krmením z lahvičky. Protože prožijí poměrně dlouhou dobu jako jedináčci, bývají velmi rozumní, mají bohatou slovní zásobu a s rodiči vytvořený pevný citový vztah, jsou zvyklí na své libůstky a neradi se o ně příchodem sourozence dělí nebo o své výsady přicházejí.

Ve školce mi děti říkaly, že mám dvě maminky. Bylo mi trapně, ale druhá, mladší, maminka, to je moje o třináct let starší sestra. Nevzpomínám si, že bychom si někdy hrály. Naši mi ji předkládali spíš jako velký dospělácký vzor. Ale já se jako malá holčina dospělé slečně moc podobat nechtěla. Vzpomínám si, že jsem se často styděla, že mezi dospěláky něčemu nerozumím. Bylo mi hloupé cítit se jako malé nerozumné dítě mezi všemi moudrými, vyzrálými a vyspělými. Když mě ségra hlídala místo rodičů, bývala přísná. Přísnější, než rodiče. I když jsme nyní dospělé, cítím v ní tu autoritu pořád. Bohužel.

Radosti a úskalí věkového rozdílu 6 a více let:

 • Rodiče si každé dítě užijí zvlášť a samostatně.
 • Starší dítě dovede s péčí o malého sourozence pomoci.
 • Z obou sourozenců mohou vyrůst tzv. „psychologičtí jedináčci“.
 • Děti si společně neužijí rozverné hry, řádění.

Každé dítě je individuální bytost, tedy i vztahy mezi sourozenci bývají individuální a neopakovatelné. Mnohdy se nevejdou do žádných tabulek, měřítek ani článků. Dnes jsem pouze zhruba nastínila radosti a úskalí, které můžeme při tom kterém věkovém odstupu mezi dětmi očekávat. Rodinná pohoda či nepohoda, zdravotní stav členů rodiny, počet dětí a jejich temperament a pohlaví mohou pomyslnými kartami rodinných vztahů velmi důrazně zamíchat. Berte proto můj článek pouze jako zdroj pobavení, psala jsem ho na podkladě osobních zkušeností.

Právě vaše zkušenosti a vzpomínky mohou být pestré a podněcující k zamyšlení ostatním.

Jaký je věkový rozdíl mezi vašimi dětmi?

Jaký je ideální věkový rozdíl mezi dětmi a proč? Jak zvládali vaši prvorození příchod mladšího sourozence? A co vy a vaši sourozenci?

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na