Pes ve městě přináší nejen radosti

Autor

Česko je považováno za zemi psům zaslíbenou. Z pohledu pejskařů tomu tak ale úplně není, zvláště pokud se čtyřnohým přítelem žijete ve městě. Rozhodujeme-li se tedy o pořízení psa, musíme počítat s pravidly a povinnostmi, které se na nás budou vztahovat.

Zejména v české metropoli a dalších městech je zapotřebí dávat pozor na to, kde je a není možné psa nechat proběhnout na volno. Prostory a pravidla pro pobíhání psů totiž obce vymezují obecně závaznými vyhláškami, za jejichž porušení může být uložena pokuta až 100 tisíc korun. Podle platné vyhlášky je v Praze volný pohyb psů ve veřejné zeleni zakázán všude s výjimkou ploch, kde je to vlastníkem zeleně dovoleno a označeno příslušným piktogramem. Obdobně tomu bude i podle návrhu nové vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, s jejímž přijetím Praha počítá v letošním roce, a která stanoví výčet takových ploch přímo ve vyhlášce formou mapové přílohy.

S venčením souvisí i povinnost úklidu exkrementů na veřejném prostranství. Neuklidíte-li po svém psovi, hrozí vám podle přestupkového zákona pokuta za znečištění veřejného prostranství či veřejně přístupného objektu až do výše 20 tisíc korun. „Pokud se vám pokuta zdá příliš vysoká, věřte, že obce a městské části vydávají za úklid po psech obvykle několikanásobně více, než vyberou na každoročních poplatcích od jejich majitelů,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Způsobená škoda

Radost, kterou vám pes může přinášet, je ale vyvážena i odpovědností za případnou škodu nebo újmu, kterou váš pes způsobí, i mnoha dalšími povinnostmi, které je dobré znát ještě předtím, než se rozhodnete si psa pořídit. Pro svého čtyřnohého přítele musíte například zajistit nejen pravidelné očkování proti vzteklině, ale také označení mikročipem, a to nejpozději do tří měsíců věku. Výjimka platí pouze pro psy, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011. Nesplnění povinností stanovených veterinárním zákonem projednává krajská veterinární správa a za její nesplnění vám může být uložena pokuta až do výše 20 000 korun.

Povinná registrace

Držitel psa staršího tří měsíců musí v obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu zaplatit tzv. poplatek ze psů. „Obce stanoví konkrétní výši poplatku obecně závaznou vyhláškou, takže se v jednotlivých místech České republiky liší, ale např. v Praze činí tento poplatek za prvního psa 1 500 korun a za druhého a každého dalšího psa 2 250 na kalendářní rok,“ uvádí Eduarda Hekšová. Pokud však pobíráte invalidní, starobní, vdovský nebo sirotčí důchod, uplatňuje se pro vás snížený poplatek ve výši 200 korun ročně. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni nevidomí, bezmocní či těžce zdravotně postižené osoby, a také držitelé psů převzatých z útulků po dobu prvních dvou let. Registrovat musíte svého psa na místním úřadu do 15 dnů od jeho pořízení a poté uhradit každoroční poplatek zpravidla nejpozději do 31. března daného kalendářního roku. Nezaplatíte-li poplatek včas nebo ve správné výši, může ho obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Zdroj: dTest

2 comments

    1. A pak taky je super, když na mě zdálky křičí páníček psa, který je na volno „Nebojte se, on si chce jenom hrát!“ Ale já se bojím. Bojím se cizích psů a fakt si s nimi hrát nechci. Mám psy ráda, ale zdálky.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

https://www.anisraza.com/mezquitagin/judi-bola/