Rozhovor s kurátorem trojských ptáků aneb Jak se má Václav

Autor

Náš tučňák Václav XXI. už je s námi měsíc a vy se zajímáte, jak se má, co dělá, kde žije atd. Oslovila jsem proto člověka Václavovi nejbližšího, a to pana Antonína Vaidla, kurátora ptáků v trojské zoologické zahradě. Takže pozor, nejen adoptivní maminky, teď se dozvíte podrobnosti ze života „pražských“ tučňáků i jejich lidského ochránce!

Kudy vedla Vaše cesta k současné pozici v trojské zoo?

O ptáky se zajímám od dětství a přes 25 let chovám doma různé druhy ptáků, převážně papoušků. V zoo pracuji již 16. rok a začínal jsem jako zastupující chovatel, a to i na pavilonu tučňáků. V současné době jsem zodpovědný za chov všech ptáků a lachtanů v pražské zoo a pod mou kuratelu spadají i tučňáci.

Jak dlouho už zde máte tučňáky na starosti?

Chov tučňáků spadá pod mou kompetenci od roku 2002, kdy jsem začal pracovat jako inspektor chovu ptáků a od roku 2008 jako vedoucí oddělení – kurátor chovu ptáků.

Kolik tučňáků žije v současné době v pražské zoo? Mají všichni jména?

V současné době chováme 24 tučňáků Humboldtových, které individuelně rozlišujeme podle znaků (teček) na hrudi a břiše, takže každý má i své jméno. Někdo je pojmenován podle charakteristického znaku, např. Dvojtečka, ale většina tučňáků má civilnější jména: Prokop, Jarča nebo Oskarka. Původně jsme si mysleli, že Oskarka je samec, tak jsme jí museli trochu pozměnit jméno z Oskara na Oskarku. Jedním z prvních tučňáků, kteří přicestovali z dánské Kodaně, a dali základ pražskému chovu, byl Véna. (pozn. redakce: to ještě nebyl ten náš!)

Co je konkrétní náplní Vaší práce?

Nyní mám na starosti kolem 1700 ptačích jedinců ve zhruba 265 druzích a čtyři lachtany. K tomu i všech 20 chovatelů, kteří se o tato zvířata přímo starají. Náplň práce spočívá v základních věcech, jako je rozpis služeb a odměňování chovatelů, umístění zvířat a vytvoření adekvátního prostředí pro chov, s tím spojené úpravy krmných dávek před hnízdní sezónou a celkové přípravy na hnízdní období, přesuny do zimovišť, příchody a odchody nových druhů a odchovů zvířat, plánování nové výstavby v zoo, ale i prezentace vně zahrady a na mezinárodních konferencích.

Nakolik jsou tučňáci přátelská zvířata? Jak se chovají k sobě navzájem a jak k vám? Poznávají vás?

Poznávají velmi dobře zejména své chovatele, kteří se o ně denně starají a krmí je. Mě osobně ptáci nemají moc rádi, protože jim vlastně z jejich pohledu nedělám nic dobrého. Chytám je k přemístění do zimovišť nebo pro veterinární vyšetření a odběry vzorků, kontroluji jejich vejce a mláďata, takže některé druhy reagují již na to, když se pozastavím u jejich výběhu a myslí si, že se bude něco dít a mají se mít na pozoru. Ale tučňáci se dokážou chovat k sobě i chovatelům velmi něžně i velmi agresivně, když se jim něco nelíbí. Máme jednoho tučňáka, který je velmi něžný za všech okolností a vysloužil proto i své jméno Milovník (pozn. redakce: A to je on! To je náš Václav!)

Popište prosím prostory, ve kterých tučňáci v pražské zoo žijí.

Chovatelské zařízení v pražské zoo je jedno z nejkomfortnějších v Evropě, protože zahrnuje nejen venkovní výběh s velkým a malým bazénem, ale i velmi prostornou vnitřní ubikaci s umělou skalní stěnou imitující hnízdní prostředí v jejich domovině. Pro návštěvníky je určitě zpestřením podhled pod hladinu a možnost úkrytu za nepříznivého počasí.

Čím je krmíte a jaké jsou jejich nejoblíbenější pochoutky?

Krmí se výhradně mořskými rybami: sledi, makrelami, huňáčky, takže nejsou příliš vybíraví, co se týká rozmanitosti potravy, spíše hledí na kvalitu podávaných ryb.

Existuje ve skupině určitá monarchie, nebo jsou si všichni rovni?

Ve skupině je výrazná hierarchie a jen ty nejsilnější páry mají ta nejlepší hnízda. O hnízdní niky vedou časté spory a tam se pozná, který tučňák je jak dominantní.

Množí se úspěšně tučňáci v zoo? Jak je to u nich to se vztahy a péčí o mláďata?

Věříme, že se tučňákům v pražské zoo daří dobře, což dokazuje i více jak 130 odchovaných mláďat. Tučňáci tvoří páry a svůj vztah utužují něžným probíráním peří nebo společným troubením – zdravením se při setkání. O mláďata se starají oba rodiče. Střídají se na sezení na vejcích i společně krmí mláďata. Při sezení na vejcích ovšem dochází někdy k záletům partnerů, kteří jsou právě mimo hnízdní niku a nejsou hlídaní druhým partnerem.

A jak moc má tučňáky v oblibě vaše vlastní rodina?

Rodina je zvířaty obklopena dnes a denně. Manželka je veterinářka se specializací na exoty, takže naše dvouletá dcera vyrůstá se zvířaty, nejen těmi našimi domácími, od malička. U nás doma se o tučňácích mluví častěji z hlediska jejich zdravotního stavu a bohužel často nezbývá čas, abychom si pozorováním v zoo užili eleganci a jistou komičnost tohoto zajímavého druhu ptáků.

Děkuji za rozhovor a přejeme jen to nejlepší do rodiny tučňáčí, ale i do té Vaší „člověčí“!

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *