Cihelny a cihlářství

Autor

V sobotu 21. září od 15 hod. jste zváni na slavnostní zahájení výstavy Cihelny a cihlářství na Kladensku, která se uskuteční v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích na Kladenstku.

Výstava vás zasvětí do tajemně působících značek na starých cihlách. Představí cihlu nejen jako prvek konstrukční, ale také architektonický. Budete mít možnost seznámit se s cihlářským řemeslem, jehož počátky zasahují až do dob antiky, kdy se nepálené cihly vyráběly mnohdy přímo na místě stavby. Kolkování cihel se provádělo nejčastěji s různými kombinacemi písmen nebo číslic, ale nejsou výjimkou složité znaky nebo erby. Sběratelskou raritou bývají otisky prstů, rukou dětí a nejsou výjimkou stopy psů, či koček.

Nejstarší zmínka o cihláři na Kladensku pochází z roku 1722. Na území města Kladna byla patrně největší cihelna v Sítenském údolí v místě dnešních pekáren a u pozdějšího dolu Václav v areálu Vojtěšské huti. V okolí Kladna se nalézala řada míst s vhodnou cihlářskou surovinou, není proto zvláštností, že jich bylo dokonce několik v jedné obci, jako třeba ve Svinařově, z nichž některé byly provozovány současně. Až na cihelnu v Bratronicích průmyslová výroba cihel na Kladensku skončila, přitom zůstala zachována řada pozůstatků cihlářských provozů, pecí, nebo jejich hlinišť. Zajímavostí byla nedávno zrušená cihelna Zeolit na žáruvzdorný materiál v areálu bývalé hutě Koněv v Kladně. Představena bude část produkce této cihelny a unikátní váha vstupní suroviny C. Schember & Söhne z Vídně, kterou Klub přátel hornických tradic Kladno z. s. zachránil před sešrotováním.

Výstava potrvá do 31. 3. 2020 a spolek Halda při této příležitosti vydává stolní kalendář cihel na rok 2020.

na foto: Schmidtova cihelna v Třebichovicích

http://mayrau.omk.cz/

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *