Placenta v ohrožení

Autor

Těhotenství je obdobím krásného čekání, plánování a těšení se na splnění velikých snů.

Zároveň je to čas, kdy by na sebe měla nastávající maminka dávat veliký pozor. Předčasný porod se může rozběhnout důsledkem úrazu. Proto by těhulky neměly nosit vysoké podpatky, měly by na sebe být opatrné v zimě při náledí, všechno potřebné si obejít v klidu, s časovou rezervou, nikam překotně nepospíchat, zbytečně se nestresovat. Pouze si užívat milých příprav na všechno nové a krásné.

Veliké riziko rozběhnutí předčasného porodu hrozí při úraze. Chirurgické zákroky v oblasti břišní dutiny mohou těhotenství zkomplikovat a rovněž spustit porod dříve, než v termínu.

Předčasný porod se pozná podle krvácení, děložních stahů, bolesti, často i bolesti v zádech, odtoku plodové vody. Pokud se u gravidní ženy objeví některý z těchto příznaků, je nutné pospíchat do nemocnice nebo volat RZP. Urgentní návštěvu lékaře není možné odkládat, protože je v sázce život a zdraví miminka, nezřídka i budoucí maminky.

Předčasný porod se může rozbíhat z mnoha příčin. Důvodem bývá porucha stavby placenty, uložení placenty v děloze, odloučení placenty. Nitroděložní infekce a imunologické příčiny mohou graviditu velmi zkomplikovat a vyústit rovněž v porod, dřív, než plod dozraje.

Špatné uložení placenty – vcestné lůžko

Tato situace nastává v momentě, kdy se lůžko nenachází v horní části dělohy (správné uložení lůžka), ale v dolní třetině dělohy. Překrývá branku. Vcestné lůžko je rizikové tím, že brání normálnímu porodu, plod bývá uložený napříč. Lékař proto často volí jako řešení porod císařským řezem. Před porodem se může situace komplikovat velkým krvácením, rovněž po porodu je nebezpečí velkého krvácení a špatné schopnosti stažení oblasti, kde se placenta nacházela.

Vcestné lůžko se mnohem častěji nachází u gravidity s dvojčaty a vícerodiček, u starších žen a po předchozím císařském řezu.

Předčasné odloučení lůžka

K odloučení lůžka dochází začátkem nebo během porodu. Během odlučování placenty nastává krvácení. Pokud se placenta začne odlučovat, neplní svoji funkci pro plod dostatečně. Plod proto může být v ohrožení života. Tento stav může vzniknout jako důsledek úrazu, náhlou změnou objemu dělohy – pokud odteče velké množství plodové vody.

Větší riziko předčasného odloučení lůžka hrozí u žen s preeklampsií, s vysokým krevním tlakem, u vícerodiček,vícečetném těhotenství , u kuřaček, u žen, které touto komplikací již v minulosti prošly.

Jak poznáme předčasné odloučení lůžka:

  • Krvácení tmavou krví
  • Silná bolestivost
  • Možné děložní stahy, palpační citlivost dělohy

Při zaznamenání těchto příznaků se doporučuje urgentní návštěva lékaře, který určí další postup (sledování rodičky, císařský řez…). Po porodu hrozí větší riziko masívního děložního krvácení – zvýšený lékařský dozor.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *