Setkání s astroložkou

Autor

O paní Ivě Peterkové jsem se dozvěděla vlastně náhodou, přes kamarádku, kterou velmi zajímají horoskopy, numerologie, výklady z karet. Často mi vypráví o svých radostech i starostech, mnohdy spatřuje důvod svých životních kotrmelců právě v postavení planet při jejím narození, v magických číslech… Nedávno mi kamarádka doporučila prohlédnout si webové stránky paní astroložky Ivy. A tady se to asi celé odstartovalo.

Jsem člověk zvídavý a mám ráda nová poznání. Byť smyslům čísel, planetám ani kartám nerozumím, respektuji a věřím, že naše životy kromě genetiky, výchovy a tisíce náhod, ovlivňují nebeská tělesa, že pomocí různých výpočtů lze nahlédnout a také spatřit, uvědomit si a snáze přemýšlet. O čemkoli.

Když jsem otevřela Iviny webové stránky, můj zájem o alespoň kousek větší poznání magických souvislostí ještě více vzrostl. Web na mne působil jako milé pohlazení. Zaujaly mě krátké články, které Iva píše na určitá témata. Jsou o životě, takovém, jaký prožívá ona sama, její blízcí, my všichni. Tématy bývají každodenní radosti i trable, překážky, ale i lidské koníčky, zájmy, cíle, cesty. Iva zde vysvětluje souvislosti a větší dispozice pro lidi, jež spojují určité živly. Někdo si myslí, že ho vede podvědomí nebo výchova, náhodná setkání.(? )Jisté slabosti, či naopak silné stránky naší osobnosti mohou vést logické spoje čísel, které při narození vdechly našemu životu určitý náboj.

Je to tak fascinující. Nahlédnout pod pokličku jiných zákonitostí. Pokusit se chápat víc, než jen „nevysvětlitelné“? náhody. Tedy ve mně dozrál nápad poznat paní Ivu osobně. Snadno se mi podařilo Ivu oslovit a požádat ji o rozhovor do našeho webíku. Cítila jsem velikou radost, že se setkáním obratem souhlasila. Skutečně jsem se moc těšila.

Tohle Iva neví a dozví se vlastně až z článku, který právě čtete. Rozhovor s paní Ivou měl být mým prvním live rozhovorem do Rodiny21 s naprosto neznámým člověkem. Vědomě jsem si naplánovala setkání s osobností, co mě velmi zajímá. Tušila jsem, že se jedná o sympatickou bytost.  A den před plánovanou schůzkou jsem si do cestovní kabely přibalila blok a tužku. Do toho bloku jsem si napsala několik otázek, na které bych ráda znala odpovědi.

Setkání se uskutečnilo u paní Ivy doma. Vlastně už ve dveřích bylo jasné, že jsem se nespletla. Z té dámy skutečně vyzařovala vlídná energie a přívětivost. Domek zařízený ve venkovském stylu obývaly s astroložkou a její rodinkou i dvě feny, z nichž jedna pečovala o nedávno narozená štěňátka. Žádné tajemné mystické pološero, ale prosvětlený prostor k životu. Ivin dům v nejmenším nevzbuzoval uměle vytvořený dojem. Hned, jak jsem do domku vstoupila, cítila jsem tu útulno, že se zde skutečně aktivně žije, pracuje a bylo mi tady hezky.

Povídat jsme si přešly ven na zahradu k malému stolku.Příjemně jsem vnímala Ivinu otevřenost a ochotu odpovídat na mé otázky. Možná to bylo tím, že jsem se víc než pracovně, cítila vedle Ivy dobře jako člověk. V mém nitru najednou převládla touha vychutnat si tohle setkání lidsky, s očním kontaktem, s atmosférou, která každé seznámení neodmyslitelně provází a jenž pro mě byla velice důležitá. Asi proto jsem svůj blok z kabely ani nevytáhla. Vlastně jsem si na „novinářský plán“ vzpomněla ve chvíli, kdy jsem byla natolik vtažená do Ivina vyprávění, že odstartovat rozhovor typu otázka – odpověď (výpisek nebo zapnutý diktafon) naprosto nešlo. Jsem si jistá, že bych tím něco pokazila. A tak jsem si sobecky užívala zajímavou příležitost vnímat člověka, který si uvědomuje život i z jiných úhlů, než já.

Tedy mi určitě odpustíte, že jsem rozhovor s astroložkou Ivou zpracovala pro vás prostě jenom  jako článek o dojmech z Ivy a jejího vyprávění.

Naše povídání se točilo kolem lidí. Co lidi vede k tomu, aby navštívili astroložku, jaké otázky je nejčastěji zajímají, co očekávají od výkladu karet… Dozvěděla jsem se, že Ivu oslovují nejčastěji takoví, kteří ve svém životě řeší otázky, jež si sami nedovedou zodpovědět. Lidé v těžké osobní situaci, stojící na křižovatce, tápající. Výklad karet dokáže poradit cestu, nastínit možnosti, umožní náhled člověku vtaženému do svého problému tolik, že jej nedokáže racionálně řešit. Někdo potřebuje pošťouchnout třeba i tím, že za jeho nesnadným úsekem cesty existuje další křižovatka. A v té je naděje. A za ní zase další. Mnohdy si právě ty cesty, které nevidíme, nedovedeme pořádně uvědomit. Míváme-li potíže, topíme se v pesimismu, tak moc v té chvíli potřebujeme záchranný kruh. Může jím být náhled do budoucna, naznačení možných řešení a pochopení celé situace.

Iva se rozhovořila, jak hodně ovlivňuje naše životy postavení planet v okamžiku narození. Kolik dostáváme do vínku právě tou chvílí, neopakovatelným okamžikem. Nejsme prázdné nádoby, ale už v tom momentě,  kdy se rodíme,  disponujeme s určitým vkladem, který do nás vložilo momentální uspořádání planet. Dispozice, vlohy, aktivita, přístup k životu. Zde nehrají roli jen geny a výchova. Samozřejmě, pokud se nadání brzy podchytí, mohou se rozvíjet, košatět a sílit. V opačném případě zakrní a zůstávají v nás nevyužitá. Stejně tak negativní stránky naší osobnosti. Pokud se se svými slabostmi naučíme správně pracovat a pochopíme vlastní reakce a pocity, zvládneme se své já vést tak, aby nám bylo dobře.

Mezilidské vztahy, otázky směřující do budoucna, zdraví… Samá silná témata. I astrologie, numerologie a výklady karet mají svá etická pravidla. Hranice, které paní Iva nedoporučuje překračovat. Například výklad karet na smrt. Smyslem astrologie jako takové je dávat lidem naději, poukazovat na možnosti, jež z nějakého důvodu nevidí nebo k nim dosud nedošli. Pokud ztrácí dech, sílu a mají chuť házet flintu do žita. Tady správný výklad dokáže divy.

V paní Ivě poznávám velmi moudrého člověka.  Vyprávěly jsme si o lidských snech, co je neštěstí pro někoho, může jinému vnést do života nový rozměr, harmonii, štěstí. Konkrétně nemoc, třeba i vážné onemocnění. Informace sama o sobě velmi tragická. Přesto může pro člověka znamenat nové poznání. Naučit ho radovat se z každého nového dne, z okamžiků, z drobností. Ze všeho, co by za plného zdraví možná přehlížel, co by nedokázal najít. Tedy informace o nemoci nemusí znamenat za každou cenu jen omezení, bolest a bezradnost. Může posunout a pomoci člověku dozrát v šťastnější bytost, než byl za plného zdraví.

Jedním z dalších témat byla variabilita, pestrost, různost lidí, ale i zvířat a všeho živého, nač planety působí. Konkrétní vlastnosti určitých znamení, síla ascendentu. Nakolik si mohou být harmonicky přínosní lidé ve vztahu, kteří patří mezi vodní, vzdušná, ohnivá, či zemská znamení. Nakolik spolu ladí, ale také jak moc jsou přitahováni protiklady a jak jim to potom někdy báječně klape.

Paní Iva mi trochu ozřejmila i problematický vztah k našemu staršímu synovi. Je v rodině jediným zástupcem vodního znamení. Zatímco jsme všichni tzv. ohnivá znamení, citlivý syn Rak se mezi námi často s obtížemi vyjadřuje a tak nějak se s ním víc hledáme. Zatímco můj přirozený rys je rodinku včetně synka popohánět a směrovat nás za novým poznáním, přirozenost synova znamení je více prožívat události, mnoho delších zastávek a vcítění.  Tohle shrnutí mne velmi obohatilo.

Povídaly jsme si o významu jmen. Byla jsem poučená o tom, že každé jméno dává jeho nositeli zase širší možnosti k rozvoji. Koresponduje-li význam jména jako takového s temperamentem a celkovou osobností člověka, je to ideální. Zase je zde o to větší možnost k nakročení do harmonie a souznění s tím, co vyzařujeme, jak se cítíme, jak se dovedeme projevovat.

Témat padla spousta. Krásně se mi poslouchal výklad Iviných zkušeností, měla jsem radost, kolik se mi podařilo chápat. Astrolog se setkává se spoustou lidských osudů, trablí, různě zaseklých životních událostí. Fascinují mě pro mne naprosto nepochopitelné numerologické mřížky, způsob čtení ve hvězdách, to, že karty mohou sdělovat…  Určitě si myslím, že astrolog dovede intenzivně  naslouchat přírodě, jejím zákonitostem. Jak jsem se dočetla na Iviných webových stránkách, kořeny astrologie sahají až 2600 let před náš letopočet. Tehdy lidé přirozeněji vnímali pohyb planet a jeho vztah k dění na Zemi.

Abych se neodklonila od svého původního záměru, totiž, že jsem jela astroložku navštívit kvůli vám a hlavně pro vás, moji milí čtenáři Rodiny21, odhodlala jsem se a požádala Ivu o výklad karet našemu webu. Přemístily jsme se zpátky do domu. Na stole se rozprostřel šátek a vzplál plamínek svíčky…

Úpěnlivě jsem při míchání karet myslela na náš webík a otázku, jak se nám bude v následujícím roce dařit. Stále, když jsem na stůl náhodně pokládala deset karet. Pak ještě jedenáctou. Iva mě ujistila, že nás žádné drama nečeká. Nejvíce problémů provázel samotný vstup webu do světa, komplikovaný start. Dozvěděla jsem se o našem redaktorském nasazení, že provoz „21“ funguje s velikou chutí a úsilím nás všech. A měli bychom v cestě pokračovat. Za rok se prý přirozeně promění a rozvine na vyšší úroveň. Takový výhled do budoucna se mi moc líbil. Kéž se vyplní.

Děkuji paní Ivě Peterkové za její ochotu, pohostinnost, za milé vyprávění, z něhož jsem byla schopná napsat tento článek. Děkuji za výklad karet našemu webu a za setkání, na které nikdy nezapomenu.

Foto:  pixabay.com

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na