Pravý poklad

Autor

Také v letošním roce rádi představujeme novinky našeho dlouholetého spřízněného nakladatelství Portál, které přináší nejen pobavení, ale hlavně profesionální povzbuzení, pomoc a dobré rady při běžných i méně obvyklých strastech každodenního života.

Oaklander, Violet
Ukrytý poklad
Dětské nitro z pohledu gestalt terapie
Překlad: Koupilová, Marcela
Téměř tři desetiletí po knize Třinácté komnaty dětské duše, kterou mnozí považují za základní knihu o terapii hrou, přišla autorka s novou publikací. I ta se zaměřuje na vztah mezi terapeutem a dítětem či dospívajícím a představuje řadu tvořivých, expresivních a projektivních technik pro odhalení klientova vnitřního já. Stává se tak mapou ke skrytému pokladu, který ale nikdy nelze úplně odhalit, protože dítě se stále rozvíjí a mění a jeho hloubka je nezměrná. Pomocí této mapy se autorka snaží, aby děti navázaly kontakt s vlastními emocemi, zlepšily své vztahy s druhými lidmi, oživily své smysly a našly kontakt s vlastním tělem. I když je kniha psaná z pozice gestalt terapie, je vhodná pro všechny psychoterapeuty, psychology, sociální pracovníky, vychovatele a další odborníky, kteří pracují s dětmi a mládeží, pro rodiče, a dokonce i pro dospělé, kteří chtějí navázat kontakt se svým vnitřním dítětem. Spíše než o text, jejž je nutné číst od začátku do konce, se jedná o studnici různých pozorování, příkladů, podnětů a metodických doporučení.
váz., 256 str., 459 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Třinácté komnaty dětské duše

Clark, David A.
Vystupte z myšlenkových pastí
Překlad: Klimentová, Eva
Kniha čtenáře krok za krokem vyvádí ven ze začarovaného kruhu negativních, a někdy až katastrofických myšlenek a učí ho postupně měnit jeho myšlenková schémata. Je založena na kognitivně-behaviorální terapii a prostřednictvím nejrůznějších cvičení pomáhá opustit depresivní a úzkostné myšlenky, zbavit se jejich neustálého omílání a „přežvykování“, ale zejména vede k tomu, aby člověk postupem času objevil i jiná než negativní témata. Kniha obsahuje řadu příkladů z praxe a je plná strukturovaných cvičení, která může čtenář provádět sám nebo pod vedením terapeuta.
Knihu je určena všem, kteří se potýkají s negativními myšlenkami.
brož., 200 str., 349 Kč
Ukázka z knihy

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *