Národní festival Smetanova Litomyšl po šedesáté

Autor

Národní festival Smetanova Litomyšl se bude v roce 2018 konat po šedesáté. K připomenutí mimořádnosti tohoto jubilea přispělo už slavnostní představení programu, které se 16. ledna uskutečnilo v pražském Rudolfinu.

Součástí slavnosti bylo i podepsání smlouvy o partnerství s Českou filharmonií, orchestrem, který stál u samých počátků festivalu v roce 1946. „Dlouho se mělo za to, že Smetanovu Litomyšl založil v roce 1949 Zdeněk Nejedlý. Podle nových zjištění historiků Martina Boštíka a Stanislava Vosyky se však myšlenka na vznik mezinárodního hudebního festivalu v Litomyšli objevila už před druhou světovou válkou a dva koncerty České filharmonie s dirigentem Rafaelem Kubelíkem v červnu roku 1946 cíleně připravoval jako první ročník Smetanovy Litomyšle Svaz českých výkonných hudebních umělců“, uvedl ředitel festivalu Jan Pikna.

Poznatky historiků byly zpracovány do knihy, která byla v Rudolfinu představena. K uzavření partnerství však přivedla Českou filharmonii a Smetanovu Litomyšl nejen společná historie, ale především aktuální velmi aktivní spolupráce. Po dvou koncertech v roce 1946 se litomyšlským pořadatelům podařilo získat vystoupení našeho prvního orchestru až přesně po padesáti letech v roce 1996, do Litomyšle pak ale přijela Česká filharmonie ještě v roce 1998 a 2005 a od ročníku 2008 se dvěma výjimkami účinkuje na festivalu každoročně.

„Inspiruje nás spolupráce s dramaturgem Vojtěchem Stříteským, nádherné prostředí zámeckého nádvoří s dobrou akustikou, těšíme se však i na samotné město, pozitivně naladěné a vnímavé publikum, vlídné přijetí organizátorů. Do Litomyšle zkrátka jezdíme rádi,“ prohlásil generální ředitel České filharmonie David Mareček. Smlouva o partnerství je uzavřena na čtyři roky, zahrnuje dohodu na minimálně dvě vystoupení orchestru s účastí titulárních dirigentů každý rok, účinkování jeho komorních souborů, také spolupráci dramaturgickou, organizační a propagační. Z uzavřeného partnerství se raduje Tomáš Salomon, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny. „Ne vždy se podaří být generálním partnerem dvou subjektů, jež by spolu vytvářely takovou synergii. Myslím, že se podařilo něco opravdu mimořádného a jsme rádi, že jsme u toho,“ řekl. Jubilejní ročník Smetanovy Litomyšle stvrdí i další spolupráci. Rezidenčním umělcem se na tři roky stává Adam Plachetka, jeden z našich nejlepších pěvců současnosti. Kromě vystupování v rámci zásadních projektů jednotlivých ročníků bude jakýmsi ambasadorem festivalu. „Už vloni jsme se vrátili k užívání titulu národní festival a ve spojení s těmi neuznávanějšími českými umělci chceme být opravdovou výkladní skříní české kultury,“ konstatoval prezident festivalu Pavel Kysilka.

Tomu odpovídá i dramaturgie jubilejního 60. ročníku Smetanovy Litomyšle, kterou představil umělecký ředitel Vojtěch Stříteský. Ačkoli hlavní hvězdou bude mexický tenorista Javier Camarena a vystoupí i další zahraniční sólisté a soubory, těžiště vychází zejména z hudby českých autorů a provedené nejlepšími domácími interprety. Česká filharmonie bude hrát Smetanu, Janáčka, Dvořáka, Suka a kantátu Český poutník, zkomponovanou na objednávku festivalu soudobými českými autory, pražské Národní divadlo uvede premiéru inscenace Smetanovy Libuše, brněnské Janáčkovu Její pastorkyňu. Smetanovy a Dvořákovy skladby zahraje Pavel Haas Quartet. Janáčkovu Sinfoniettu, ale také Hudbu pro Prahu 1968 Karla Husy provede Symfonický orchestr Hl. města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Netopila. „Zásadními motivy dramaturgie ročníku jsou výjimečné milníky českých dějin, ale stranou nezůstávají ani významná výročí obecně kulturní a skladatelská,“ upřesňuje Vojtěch Stříteský. „Východiskem bylo nejen připomenout jubileum festivalové, ale samozřejmě též 100. výročí vzniku samostatného československého státu stejně jako 50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. V plné míře jsme se programově zaměřili na pokladnici české hudby a její skvosty uvádíme v patřičném kontextu tvorby světové.“ Výjimečná skladba Karla Husy tak bude uvedena v pořadu Osudová léta 1918 a 1968 společně s „Osudovou“ symfonií Ludwiga van Beethovena.

Odstartuje nový tříletý cyklus Faustus, v jehož rámci bude na Smetanově Litomyšli 2018 uveden Faust a Markéta Charlese Gounoda a Boitův Mefistofeles. Festivalovou specialitou bude „Den s Haydnem“, připravený s Radkem Baborákem, orchestrem Česká Sinfonietta a mezinárodně uznávanými sólisty. Haydnova hudba bude znít skutečně celý den, koncerty budou ráno (Symfonie č.6 D dur „Ráno“), v poledne (Symfonie č. 7 C dur „Poledne“) a večer (mj. také Symfonie č. 8 G dur „Večer“). Jako vždy nabídne Smetanova Litomyšl i program přesahující žánry, s Janáčkovou filharmonií vystoupí písničkář Jaromír Nohavica, s PKF – Prague Philharmonia skupina minus123minut. Pro nejmenší diváky je připravena opera Maurice Ravela Dítě a kouzla, malí zpěváci z dětských sborů celého Pardubického kraje společně vystoupí v koncertu nazvaném Zpěváčci kraje mého.

Jubilejní Smetanova Litomyšl se bude konat po dobu čtyřiadvaceti dní od 14. června do 7. července, přinese čtyřicet představení a koncertů, ale i celou řadu dalších doprovodných aktivit. Mimo jiné XIV. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle a oblíbené Festivalové zahrady, v nichž se po celou dobu konání festivalu bude poslouchat i muzicírovat, besedovat, soutěžit, aktivně odpočívat při dobré hudbě všech žánrů. Předprodej vstupenek bude v prodejní síti Ticketportal a online na www.smetanovalitomysl.cz zahájen 7. března v 10 hodin, od 28. února však již bude možno přednostně zakoupit vstupenkové balíčky.

Představená výpravná programová brožura s podrobně popsanými pořady 60. ročníku nese na titulní straně obrázek krojované dívky. Vizuál vychází z motivu, který pro Smetanovu Litomyšl v roce 1949 navrhl Karel Svolinský a který se na plakátech používal až do roku 1992. „Při příležitosti jubilea jsme chtěli mimořádně vybočit z obvyklého a již zavedeného standardu kreativní grafiky, připomenout tím, že i přes veškerou inovativnost současné tváře festival stále trvá na hodnotách a kvalitách klasické hudby, navazuje na svoji tradici, stojí na pevných, dlouhodobě budovaných základech. Chceme vzkázat, že umíme skloubit tradici s moderností, uměleckou kvalitu s diváckou atraktivností a sebevědomí s pokorou k odkazu našich předchůdců,“ uzavřel ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna.

http://www.smetanovalitomysl.cz/cs/

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na