Nečekejte na krize

Autor

Jako vaše sportovní výkony závisí na pravidelném cvičení, tak váš vztah stojí na práci s emocemi. Nečekejte na krize, abyste se pak snažili zachraňovat, co se dá. Začněte na svém vztahu pracovat právě teď! V knize najdete desítky jednoduchých tipů, které mohou pomoci vylepšit vaše soužití a přispějí k partnerské pohodě.

Goldsmith, Barton
10 minut denně pro váš vztah
Barton Goldsmith, Ph.D., je známý psycholog a terapeut, který pracuje s páry i jednotlivci. Jeho kniha je výběrem jeho velmi populárních sloupků, které vycházely v řadě novin a časopisů.
brož., 184 str., 299 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Pečujte o svůj vztah Cena lásky Nenásilná komunikace v praxi

 

Hammarstedt, Åsa-Saga
První pomoc pro vysoce citlivé
Překlad: Klimentová, Eva
Švédská terapeutka ve své knize nabízí množství praktických návodů, jak může vysoce citlivý člověk svou citlivost konstruktivně využít. Radí, jak se vyrovnat s tzv. přestimulováním, jak o sebe skutečně do hloubky pečovat, abychom zase nabyli ztracené rovnováhy, a uvádí praktické rady z vlastní zkušenosti a příklady vhodných jógových cvičení.
Åsa Saga Hammarstedt je švédská terapeutka.
brož., 144 str., 269 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Stůjte si za svým Vykročte z úzkosti Pod nohama cítíš stébla trávy

Konvalinová, Kateřina
Pověz mi to obrázkem
Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem
Ilustrace: Konvalinová, Kateřina
Pracovní listy obsahující v úvodu krátké pojednání o problematice odlišného mateřského jazyka (OMJ), jak se zachovat před nástupem tohoto dítěte do MŠ, jakými radami a postupy se řídit ve chvíli, kdy takové dítě do MŠ již dochází.
Praktická část publikace je zaměřena na aktivity, které s pomocí karet zapojují děti do běžného provozu MŠ, ukazují pedagogům, jak lze karty využít i pro ostatní děti. V knize pak následuje několik oblastí, které jsou uvedeny opět možnostmi jak danou oblast s dětmi procvičovat obrazovým materiálem, který má dětem pomoci v plynulejším zapojení do chodu třídy a k jejich inkluzi. Mezi probírané oblasti patří např. barvy, tvary, počet, režim dne v MŠ, prostorová a sociální orientace, problematika několika etnik v rámci jedné třídy MŠ atd.
Knihu lze využít nejen pro děti s OMJ, ale i pro děti s logopedickými problémy, s autismem, s mentální retardací, se sluchovou vadou či pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
brož., 64 str., 179 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Vím, jak se cítíš Rohlík, auto, dům Není hláska jako hláska

Rath, Tom; Clifton, Donald O.
Jak plný je tvůj kbelík?
Pozitivita tvého života
Překlad: Fafejta, Ondřej
Americký Gallup zaujímá přední světové místo v oblasti výzkumu veřejného mínění. Dva jeho špičkoví odborníci, kteří napsali tuto knihu, užívají jednoduchou metaforu kbelíku a naběračky, aby ohodnotili, jestli náš kontakt s jinými lidmi (partnery, přáteli, spolupracovníky nebo třeba úplně cizími lidmi) přispívá k naplnění našeho kbelíku, tedy k intenzivnějšímu zakoušení pozitivity, či z něj naopak ubírá, tedy způsobuje, že prožíváme negativně. Jádrem knihy je přesvědčení, že i ty nejnepatrnější interakce ovlivňují naše vztahy, produktivitu, zdraví a délku života. Autoři za pomoci zajímavých faktů, výzkumů, strategií a příběhů ukazují, jak se v práci i v životě cítit lépe a jak k tomu dopomoci druhým. Kniha je doplněna průvodcem pro ty, kdo chtějí její myšlenky uplatnit v týmech a organizacích. Jak plný je tvůj kbelík? byl nejúspěšnější publikací v žebříčku New York Times a představuje jednu z nejprodávanějších knih nakladatelství společnosti Gallup.
brož., 104 str., 249 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Domluvit se dá s každým Spolupráce s nepřítelem Jak lidé zrají

Nováková, Iva
Zábavná čeština
Luštění s procvičováním pro děti od 7 let
Další z populárních sešitů autorky Ivy Novákové. Ta sestavila učební látku českého jazyka pro druhé třídy do podoby zábavných křížovek a doplňovaček. Děti se procvičí v určování slabik, pravopise, hledání nadřazených a podřazených slov, doplňování větných celků, sestavování smysluplného textu. Procvičí si čtení a užití jazyka v různých sociálních kontextech.
Pracovní sešit je primárně určen žákům druhých tříd, může ale sloužit dobře i šikovným prvňáčkům, nebo jako opakovací sešit pro žáky třetích tříd.
brož., 64 str., 169 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Poznej s námi Česko Počtář Pepík Popleta Anglicko-české doplňovačky

Woititz, Janet Geringer
Dospělé děti alkoholiků
Překročte bludný kruh minulosti
Překlad: Martínek, Jiří
Když se v 80. letech minulého století začala autorka zabývat rodinami lidí závislých na alkoholu, vstupovala na neznámé území a trvalo ještě několik let, než se z její knihy Dospělé děti alkoholiků stal bestseller. Janet Woititz dospěla k určitým charakteristikám těchto lidí. V důsledku absence rodičovské vřelosti a jasně definovaných hranic v dětství si například nejsou jisti tím, jaké chování je normální, lžou v situacích, kdy to vůbec není potřeba, posuzují se bez slitování, mají problémy s důvěrnými vztahy, mají sklon buď k mimořádné zodpovědnosti, nebo k mimořádné nezodpovědnosti, jsou impulzivní. Knihu, která se tyto osoby snaží podpořit v jejich sebeúctě, lze využít i u dětí z jiných typů dysfunkčních rodin. Není přitom podstatné, kolik takovýmto „dětem“ vlastně je: Dané vzorce přetrvávají, dokud se z nich jejich nositelům nepodaří vyrůst. Tehdy také překonají začarovaný kruh a mohou svým dětem předat lepší poselství, než si z dětství odnesli oni sami.
brož., 200 str., 339 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Nedostupný otec Ženy, které milují příliš Nikdy není pozdě na šťastné dětství

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *