ADRA Mince denně

Autor

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat pomoci. Nevím, jaké jsou vaše osobní zkušenosti s nezištnou pomocí, zda se i vám někdy podlomila kolena natolik, že jste o pomoc volali a jestli se našla ruka, která vám pomohla vstát…

Určitě bychom se měli umět dokázat rozhlédnout kolem sebe. Nebýt lhostejní k lidem, kteří žijí v nouzi, k postiženým lidem, seniorům, k dětem v dětských domovech, k lidem, které postihla válka nebo přírodní katastrofa. I drobný příspěvek má význam. Mezinárodní humanitární organizace ADRA přichází s programem Mince denně. O programu Mince denně si dnes povídám s paní Michaelou Kreuterovou, koordinátorkou kampaně.

Paní Kreuterová, představte našim čtenářům humanitární organizaci ADRA, jak dlouho funguje a jaké jsou její cíle?

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení ve 125 zemích světa. V České republice ADRA začala působit v roce 1992. V současné době patří ke třem největším organizacím v České republice nabízející humanitární, rozvojovou a sociální pomoc doma i v zahraničí.

ADRA pomáhá jak při katastrofách a jiných mimořádných událostech doma i ve světě, tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů v zahraničí, jako je podpora vzdělání, zaměstnanosti, zajištění zdravotní a sociální péče. V současné době například ADRA poskytuje humanitární pomoc v Africkém rohu, Barmě, Japonsku a Pákistánu. Rozvojové projekty realizuje v Bangladéši, Etiopii, na Haiti, v Keni, Moldavsku a v Thajsku. V Barmě a Gruzii probíhají lidsko-právní projekty, které jsou zaměřeny na podporu demokratizace a rozvoje občanské společnosti.

ADRA pomáhá i v České republice. Provozuje deset dobrovolnických center, která koordinují dobrovolníky ve 27 městech ČR; dobrovolníci se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým, dětem a seniorům. V roce 2011 ADRA dobrovolnická centra vyslala do 119 dětských domovů, nemocnic a domovů pro seniory 1 600 dlouhodobých dobrovolníků.

ADRA také realizuje vzdělávací program PRvák, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí a mládeže o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce.

V Bangladéši

Jaká je myšlenka programu Mince denně a jaké jsou cíle tohoto programu?

Mince denně je program organizace ADRA pro drobné pravidelné dárce. Je založen na myšlence, že i drobný pravidelný finanční dar – pouhá mince denně – může znamenat významnou pomoc lidem v nouzi. Členy programu se mohou stát jednotliví lidé i firmy.

Lidé v České republice jsou velmi štědří, jakmile dojde k pohromě, jako jsou povodně či zemětřesení. Nejsou ale zvyklí přispívat pravidelně a cíleně, jako se běžně děje v západní Evropě. Prostřednictvím právě probíhající kampaně Mince denně se chceme obrátit na veřejnost s prosbou, aby organizaci ADRA podporovali pravidelně a dlouhodobě, protože právě taková pomoc má největší přínos. Pravidelní dárci jsou pro organizaci velmi důležití. Jejich příspěvky umožňují plánovat a realizovat dlouhodobé projekty, ale také vytvářet finanční rezervu. Jen díky ní jsme při katastrofách a humanitárních krizích schopni rychle reagovat a začít pomáhat ihned.

Snad se postupně i v České republice stane pravidelné darování běžným způsobem, jak podpořit vybranou neziskovou organizaci, ke které lidé mají důvěru a jejíž činnost znají.

Na co jsou využity finanční prostředky z tohoto programu? Jak velké procento ze zaslané částky jde přímo na pomoc potřebným a jaké procento putuje např. na ostatní poplatky?

Třetina z poskytnutých finančních příspěvků programu Mince denně je věnována na realizaci humanitárních a rozvojových projektů v zahraničí, třetina podpoří vybraný projekt v České republice (např. program některého dobrovolnického centra ADRA, vzdělávací program PRvák a jiné). Poslední třetina příspěvku je určena na zajištění zázemí, chodu a rozvoje humanitární organizace.

Aby ADRA mohla efektivně hospodařit, plánovat a realizovat projekty, potřebuje část prostředků investovat do nezbytného rozvoje organizace – vzdělávat zaměstnance, zajišťovat různé zdroje financování, informovat veřejnost o svých aktivitách a podobně.Věříme, že naši dárci pochopí, že i když tato část příspěvku není určena na přímou pomoc ostatním, je pro nás také velmi důležitá – bez zabezpečení plynulého a efektivního chodu organizace by okamžitá pomoc a práce na projektech nemohla být realizována účinně a profesionálně.

 

Jak se mohou naši čtenáři zapojit do tohoto programu?

Nejjednodušší cestou, jak se do programu Mince denně přihlásit, je vyplnit jednoduchý elektronický formulář na webových stránkách www.mincedenne.cz apoté zřídit trvalý příkaz u své banky.

Čím je program Mince denně jiný, na rozdíl od ostatních humanitárních sbírek?

Pokud lidé přispějí na humanitární sbírku, jedná se většinou o jednorázový příspěvek na projekt pomoci, který je poslán anonymně na číslo účtu organizace ADRA. S takovým dárcem nejsme v přímém kontaktu. Členství v programu Mince denně umožňuje lidem širší a pravidelné zapojení do aktivit organizace ADRA. Dárci pomáhají při realizaci nejen zahraničních, ale i českých projektů. Pravidelně je informujeme o tom, kde jejich peníze pomáhají, upozorňujeme je na možnost stáhnout si naši výroční zprávu apod. Všem registrovaným členům navíc automaticky posíláme potvrzení o výši darů pro snížení daňového základu.

Jak vysokou částku je možné zasílat? Mohu si sám zvolit, kolik peněz chci zasílat a smím tuto částku průběžně měnit podle své aktuální finanční situace?

Dárci si sami vyberou, kolik korun měsíčně mohou věnovat. Člen programu Mince denně nemusí být boháč, a přesto může organizaci ADRA malou částkou – mincí denně – významně pomoci. Své členství může dárce kdykoli zrušit, stejně tak může změnit částku, kterou přispívá. Někteří členové přispívají 30 Kč měsíčně, jiní 300 Kč. Průměrně lidé přispívají 150 Kč měsíčně.

Na jakých webových stránkách se dozvíme aktuální a podrobnější informace o tomto programu a jeho využití?

Všechny informace o programu, využití finančních prostředků i on-line přihlášku lze najít na webových stránkách www.mincedenne.cz . S dotazy k programu Mince denně se zájemci mohou obrátit na e-mail mincedenne@adra.cz nebo na telefonní číslo 257 090 672.

VŠEM STÁVAJÍCÍM I NOVÝM ČLENŮM PROGRAMU MINCE DENNĚ DĚKUJEME ZA PODPORU, VELMI SI JÍ VÁŽÍME!!!

Děkuji za rozhovor a programu Mince denně přeji velikou podporu široké veřejnosti.

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na