Zpátky na nebe

Když jsem zahlédla název „Plníme přání seniorům“, nemohla jsem coby známá podporovatelka seniorů nečíst dál. Po přečtení jsem projekt považovala