Mezi námi: Povídej

Autor

V programu POVÍDEJ se propojují dva světy. Svět seniorů ze seniorských zařízení a svět dětí z mateřských či základních škol po celé ČR. Mezi námi podporuje jejich pravidelné setkávání a pomáhá tím utvářet prostor pro vzájemnou komunikaci těchto rozdílných generací, aktivní sdílení času, energie, zkušeností a vědomostí.

V programu POVÍDEJ dochází konkrétní skupiny dětí ze škol, školek za babičkami, dědečky do blízkého seniorského zařízení. Snahou je, aby seniorské zařízení navštěvovaly stejné děti. Účelem je navázání užších vazeb a snazší možnosti  vzniku případných nových přátelství. Setkání probíhají převážně jednou za 3 až 4 týdny, většinou 45-60 minut nebo dle dohody. Náplní těchto setkání jsou aktivity výtvarné, hudební či pohybové nebo čtení, vyprávění, oslavy různých svátků. Naši koordinátoři setkání připravují a vždy se ho aktivně účastní. Obsahy těchto setkání jsou plánovány s přihlédnutím ke schopnostem a dovednostem dětí i seniorů a jsou přizpůsobeny aktuálním potřebám a možnostem. Náš program je nastaven tak, aby navazoval na činnosti v seniorských zařízeních a odpovídal vzdělávacímu plánu předškolních a školních zařízení.

OBĚ SKUPINY OD SEBE DĚLÍ AŽ TŘI GENERACE

Děti nahlíží na svět vzdálený někdy i 90 let. Učí se tak úctě ke stáří, mají možnost se něco dozvědět o světě okolo nás z pohledu seniorů, poznat život v těchto zařízeních, vyslechnout zkušenosti, názory na různé věci. Společnost často vnímá staré lidi s despektem, proto je naší snahou pomáhat dětem, které se třeba v rodině nepotkávají s nejstarší generací, nahlížet na stáří jinýma očima.

Pravidelná setkávání generací na druhé straně i aktivuje každodenní život seniorů. Dochází zde k přenosu radosti, energie, inspiraci prožít něco nového a chuti předat dětem své zkušenosti. Vzájemně se učí úctě, ohleduplnosti a mezigeneračnímu přátelství.

Zařízení, která s naší organizací Mezi námi dlouhodobě aktivně spolupracují, oceňujeme naší značkou Mezigeneračně.

Do programu POVÍDEJ jsou zapojena školská a seniorská zařízení z celé České republiky, jejich přehled naleznete zde.

Zdroj, foto: Mezi námi

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *