Remedium Praha: příležitost ke zkvalitňování života

Autor

Letos oslaví značka Remedium kulatých 20 let od svého vzniku. Náplň tohoto – dnes občanského sdružení – je v rámci psychosociální oblasti dosti široká. Dnes se zaměříme hlavně na projekty pro seniory, které Vám představí manažerka Programů pro seniory paní Helena Kubů. A že toho není málo: pozveme Vás do klubu, do divadla, na výstavu a na další různorodé aktivity.

Proč a pro koho vzniklo občanské sdružení Remedium?

V září 1991 vzniklo v Praze 3 krizové centrum RIAPS – Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb. V návaznosti na to na sklonku roku 1991 Nadace psychosociální pomoci Remedium. Nadace se zaměřila na rozvoj krizových služeb a podporu vzdělávání a v roce 1998 se přerodila do občanského sdružení. Hlavní jeho náplní bylo právě vzdělávání v psychosociální oblasti, např. v telefonické krizové intervenci. Krátce potom začal vznikat Program pro seniory, o něco později Občanská poradna Remedium a současně projekt pro spolupráci neziskových organizací na Praze 3. Složité, že? Nicméně letošní rok slaví značka Remedium 20 let od svého vzniku.

Zaměřme se nyní na Vaše programy pro seniory. Jaké nabízíte?

Programy pro seniory mají už poměrně dlouhou historii, rozvíjejí se už více než 13 let. Provozujeme web vstupujte.cz, máme Divadelní spolek Proměna, LouDkové divadélko, pohybové, jazykové, společenské, počítačové kurzy, ale i cvičení paměti, ARTE dílny a další. Je toho hodně, naše kapacita je poměrně naplněná, lidé přicházejí a odcházejí a také jejich potřeby a zájmy se s časem proměňují. Před osmi lety byl velký zájem o počítače, potom o angličtinu, o cvičení paměti… nabídka se stále rozšiřuje, ale bohužel máme prostorové i finanční limity.

Co seniorům nabízí Klub Remedium?

Klub REMEDIUM je především prostor pro setkávání. Jsme registrovanou sociální službou a naší prioritou je vytvářet přátelskou a bezpečnou atmosféru, podporovat dobré, přátelské vztahy. Lidé u nás najdou společnost, aby se necítili sami, ale i zábavu, vzdělávání, informace nebo podporu při řešení složitých životních situací. Nabízíme sociální poradenství a řadu bezplatných programů sociální služby.

Poskytujete také sociální služby seniorům, kteří nemohou sami např. navštívit Klub?
Terénní služby neposkytujeme, k nám do Klubu je třeba se nějak dopravit. Pokud k nám někdo nemůže sám dojít, jedině najít přijatelný způsob dopravy. Prostor je bezbariérový.

 

Kde všude Remedium působí?

Remedium působí především v Praze. Vzdělávací programy Remedia, zaměřené na pracovníky v pomáhajících profesích, jsou navštěvované frekventanty z celé republiky, nicméně mimo Prahu je realizujeme pouze na objednávku. Programy pro seniory přesahují hranice Prahy prostřednictvím Divadelního spolku Proměna. Ten hraje na festivalech, přehlídkách, v domovech či klubech důchodců.

Jaké novinky a akce chystáte v nejbližší době?

Úplně nejaktuálněji premiéru divadelní hry Voď vás Pánbů v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, a to v pondělí 21. května od 19.00 hodin. Je to komedie o milostném životě paní a dívek z doby Rudolfa II. Pak výstavu ARTE dílen v Galerii pod Radnicí na Havlíčkově náměstí, a to od 7. června do konce srpna, vstup je volný. Potom se jako partneři zúčastníme festivalu Kmochův Kolín, kde vystoupí country tance, kruhové tance a Divadelní spolek Proměna. Na podzim připravujeme výlety, prodloužený relaxační víkend v Krkonoších a nově např. zařadíme kurz Umění stárnout, ve kterém budeme mapovat jednotlivé kroky, vedoucí ke spokojenému stáří.

Je možné nějakým způsobem Vaše sdružení podpořit, ať už finančně či jinak?

Vítáme jakoukoliv podporu. Finanční podpora je významná, finanční zajištění programů je každý rok náročnější, moc bychom ocenili i menší částky, např. kdyby nějaký donátor podporoval jeden vybraný kurz pro seniory, divadlo, ARTE dílnu a my bychom ho v souvislosti s touto podporou uváděli. Také občanská poradna stále hledá finanční zdroje a kvalifikované dobrovolníky. Vítáme i mediální podporu nebo podporu formou dobrovolnické práce. V oblasti materiální bychom teď uvítali několik notebooků do internetové kavárny pro seniory, takže způsobů je dost.

Jaká je podle Vás rodina 21. století?

To je zajímavá otázka. Myslím, že rodina 21. století si hledá nové hodnoty a smysl. Ženy přestaly být finančně závislé na mužích, role v rodině ztratily své jasné vymezení, jako by rodina hledala své opodstatnění. Zdá se mi, že je to úkol pro každého z nás, že otázka jistě platí i mezigeneračně.

Děkuji za odpovědi a fotografie z Vašich aktivit a přeji, ať se Vám stále daří!

Více informací můžete najít zde: http://www.remedium.cz

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na