Jahoda

Již šestnáctým rokem působí nezisková organizace Jahoda, pomáhající dětem, mladým lidem a rodinám. Založena byla studenty z mé „alma mater“,

Pomocné tlapky

Nezisková organizace Pomocné tlapky se zabývá přípravou vodících psů pro nevidomé a asistenčních psů pro tělesně postižené spoluobčany. Pojďme dnes