Mensa. Víc než si myslíte.

Autor

Jakou náplň práce má šéfredaktor? A co speciálně šéfredaktor časopisu Mensa? Nejen to se můžete dozvědět v rozhovoru s Tomášem Kubešem. Přiblíží nám také Mensu jako takovou, její i svoje akce a aktivity, možnosti testování IQ a další zajímavé informace.

Jste šéfredaktorem časopisu Mensa. Jak dlouho tuto práci děláte a jak jste se k ní dostal?

„Mé“ první číslo časopisu Mensa vyšlo v lednu 2007; s prací na něm jsem začal v listopadu 2006, to znamená, že nyní jsem šéfredaktorem přibližně tři a tři čtvrtě roku. Získat tuto práci nebylo nijak náročné, v Mense, jakožto neziskové organizaci, je více práce nežli rukou schopných ji dělat, takže stačilo ve správnou chvíli neříci ne. Na druhou stranu je pravda, že jsem před tím řešením několika menších projektů členy Rady Mensy přesvědčil, že mám pro práci šéfredaktora předpoklady.

Co všechno je v rámci časopisu náplní vaší práce?

Ze začátku jsem dělal téměř všechny úkony spojené s přípravou časopisu krom samotné sazby a tisku. To zahrnovalo vyzývat členy Mensy k psaní článků, aktivně vyhledávat články a autory, články a reportáže psát a opravovat, hledat fotografie, sestavovat obsah do rubrik a připravovat jej pro sazbu.

V současné době se díky obětavé pomoci dalších členů Mensy nemusím věnovat časově náročným úkolům jakými je opravování nebo psaní a snažím se soustředit na práci šéfredaktora – to znamená dbát na to, aby časopis svým obsahem, formátem a skladbou držel určitý styl, vybírat články, rozdělovat práci mezi dobrovolníky, pomáhat těm, kteří si nevědí rady a ověřovat, že výsledky jsou takové, jaké by měly být. Sám nyní píši pouze minimum článků.

V praxi by se dala většina mé práce popsat jako psaní e-mailů. Členové redakce bydlí stovky kilometrů od sebe – já žiji a pracuji v Ženevě ve Švýcarsku, finální korekturu provádí Jiřina Vlková kousek od Hradce Králové, časopis sází Petra Pelikánová v Brně a vytiskne tiskárna Printo v Ostravě. Další pomocníci jsou rozprostřeni po celé republice a příspěvky chodí doslova odevšud, někdy i ze zámoří. Těším na výjimečné příležitosti, kdy mohu během nějaké akce Mensy členům redakce potřást rukou osobně.

Máte ještě jiné zaměstnání (studium) kromě práce v časopisu?

Stejně jako ostatní činnosti v Mense, ani práce na časopise není placená, takže si člověk živobytí nějak opatřovat musí – pokud tedy nemá štěstí na poklidný život rentiéra. V současné době pracuji jako vývojář v Evropské laboratoři pro jaderný výzkum v Ženevě, v příštím roce bych však rád zapsal na doktorské studium na některé ze škol ve Spojených státech.

Co ještě stíháte kromě práce, jaké jsou vaše zájmy a koníčky?

Ze začátku pro mě časopis představoval hlavního koníčka a věnoval jsem mu velkou část svého volného času. V současné době se však snažím, aby se stal pouze jednou ze zájmových aktivit, ke které se člověk vrací s radostí a nadšením.

Ve volném čase se snažím využít krás zdejšího okolí; v létě po Alpách chodím, v zimě po nich jezdím na lyžích, rád cestuji a rád se dobře stravuji – pro obojí je Ženeva naprosto úžasně položené město. Krom toho se snažím najít si každý den chvilku na čtení a občas se pokusím udělat něco vlastního rukama – když majitel mého domu nechal posekat většinu živého bambusového plotu, ihned jsem se krásných kmínků chopil a s pomocí velké role motouzu a importovaného lepidla Herkules vyrobil novou postel.

Předpokládám, že jste také členem Mensy. Kdy jste do ní vstoupil a na jaký/čí popud?

Do Mensy jsem vstoupil už docela dávno, nepamatuji si přesný rok, myslím si, že členem jsem od roku 2002, avšak starou průkazku, ve které bych se mohl podívat na první členský kupón a tvrzení ověřit, jsem nechal v Praze.

Vstoupil jsem do ní, protože jsem chtěl poznat nové lidi mimo relativně úzce vyhraněnou skupinu svých vysokoškolských spolužáků (čti: na FEL-ČVUT studují prakticky pouze muži).

Mensa pořádá spoustu akcí, jaká je vaše oblíbená, kterou si nenecháte ujít?

Nyní je to pro mě těžké, každý týden do Prahy létat nemohu. Vždycky jsem se těšil na celostátní setkání a na schůzky SIGurmán, s jejichž organizací jsem začal a na některé přednášky nebo speciální akce. Nyní mi bohužel často nezbývá jiná možnost, než si je nechat ujít. Ve své podstatě jsou však akce Mensy především o tom, že máte možnost setkat se s ostatními a na konkrétní náplni tolik nezáleží.

Je časopis Mensa a její akce pouze pro členy nebo se mohou zapojit i nečlenové?

Časopis Mensa dostávají všichni členové, na rozdíl od časopisů ostatních národních Mens je náš volně přístupný i nečlenům. Každý si může stáhnout elektronickou verzi nebo si jej za drobný poplatek předplatit v tištěné podobě.

Přispívají do něj především členové, avšak v opodstatněných případech mohou i nečlenové, většinou se jedná o vyjádření odborníků. Na samotné přípravě se pak podílejí jak členové, tak nečlenové. Velice mě potěšil zájem ze strany členů pomáhat s přípravou časopisu, díky jejich práci časopis ušel opravdu velký kus cesty.

Kde si mohou zájemci nechat otestovat výši svého IQ a jaký je limit pro vstup do Mensy?

Mensa ČR pravidelně pořádá veřejná testování inteligence. Nejsnazší je navštívit adresu http://testovani.mensa.cz a zaregistrovat se na některý z mnoha vypsaných termínů. Testu se není potřeba vůbec bát, stačí několikrát vybrat obrázek, který se hodí k ostatním. Pro vstup do Mensy je v testu potřeba získat 130 bodů, což odpovídá výsledku mezi dvěma horními procenty České populace.

Co je hlavní náplní časopisu Mensa a Mensy samotné?

Hlavním posláním Mensy je rozvoj inteligence ve prospěch lidstva, česká Mensa jej naplňuje především celou škálou aktivit na podporu rozvoje nadaných dětí. Český školní systém si s nimi ve většině případů neví rady a jejich talent tak zůstává nevyužitý a nerozvíjený. Mensa ČR aktivně nabízí konzultace rodičům, pomáhá školám s přípravou programů pro vzdělávání nadaných dětí, organizuje kluby nadaných dětí pro děti i rodiče, provádí plošná testování, aby odhalila nadané děti, jejichž nadání si nikdo nevšiml a provozuje školu pro nadané děti – Mensa gymnázium.

Druhým posláním je podpora členů, těm nabízíme především možnost komunikovat v přátelském prostředí a možnost setkávat se na akcích. Především akce se v poslední době těší velké oblibě, co se jejich náplně týče, jedná se pestrou škálu aktivit od setkání v restauraci, přes společná sportování až po přednášky a exkurze.

Cílem časopisu je pak zprostředkovávat „Mensu“ co nejširšímu počtu členů a podporovat členy ve vzájemné komunikaci. V časopise proto otiskujeme především reportáže z akcí, rozhovory se členy a jejich zamyšlení, doplňujeme je oficiálními informacemi, pozvánkami, zajímavými hlavolamy a výběrem různých článků.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů pracovních i osobních!

Více informací na www.mensa.cz
Osobní stránky Tomáše Kubeše www.tomaskubes.net

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *