Mezinárodní den hasičů

Autor

Dnešek, 4. květen, je mezinárodním dnem hasičů. A protože těch dobrovolných mám v rodině hned několik, tak je mi dnešní den obzvlášť blízký. A taky samozřejmě hasiče obdivuji osobně za to, co dělají. Když jsem se dozvěděla, jak směšný mají profesionální hasiči plat, zaplakala jsem. Takže aspoň takto jim chci vzdát hold. Těm profi i těm dobrovolným.

Tušíte, co je proudnice, rozdělovač a savice? Pokud ano, zřejmě máte v blízkém okolí hasiče, ať už dobrovolného nebo profesionála. A právě oni mají dnes svůj mezinárodní den. A tak vzdejme hold všem, kteří pomáhají v boji s ohněm, při záchraně životů, ale věnují se také hasičskému výcviku dětí a spolupráci na společenských akcích. Dnes je den sv. Floriána, patrona hasičů.

Kromě nejznámější činnosti v podobě hašení požárů zasahují hasiči také při povodních, živelních pohromách, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují technickou pomoc. Věnují se také prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí.

Podle poslední ze statistik máme v České republice 8500 sborů dobrovolných hasičů s 350 tisíci řádnými členy. Sbory jsou označeny šesticiferným evidenčním číslem a podle své velikosti, významu a vybavení se člení do kategorií pomocí označení římskými číslicemi II až VI. Číslo I mají profesionální sbory HZS ČR.

Oslovila jsem tři zástupce jednoho z SDH. Obec s 516 obyvateli má ve sboru dobrovolných hasičů 73 členů, z toho 29 mužů, 16 žen a 28 mladých hasičů. Hasičský sbor zde byl založen roku 1900, v současné době patří do kategorie V. V této kategorii jednotka zasahuje v katastru obce, kde je zřízena. Pouze na žádost operačního a informačního střediska (OPIS) vyjíždí i mimo katastr obce.

Osmiletá hasička: „Nejdřív jsem byla v přípravce, vyhráli jsme několik pohárů a medailí. Teď už jsem druhý rok v mladších žácích a nejradši mám požární útok. Trénujeme jednou týdně. Na závodech jsme celý den a během čekání si hrajeme a sportujeme.“

Jedenáctiletý hasič: „Začal jsem v mladších žácích, když mi bylo devět a po dvou letech jsem teďko postoupil do starších. Soutěžíme proto s často o dost většími a staršími dětmi, ale dáváme do toho, co můžeme. Nejvíc mě baví, když trénujeme střelbu ze vzduchovky a topografii. Taky pomáhám s psaním kroniky místních hasičů. Sepisuju poznámky z akcí jako třeba Šipkovaná, Čarodějnice nebo Den dětí, a také jak probíhaly hasičské závody. Trénujeme šestkrát měsíčně, protože máme oproti mladším víc teorie.“

Vedoucí mládeže: „Hasiči jsou jedna velká rodina a drží při sobě v každé situaci. Není to činnost jen tak pro nic za nic, nic tam není zbytečné. Dělá se něco pro obec, pro omladinu. Líbí se mi, jak je činnost různorodá a všestranná: od osvěty, přes povědomí o přírodě až po znalost uzlů, techniky, mechaniky a vyhlášek. V nedávné době jsme měli sobotní půlnoční výjezd k hořícímu autu v obci.“

Soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní označovány jako požární sport. I z výše zmíněných postřehů je znát oblíbenost takzvané „královské disciplíny“, což je požární útok. Musí se při něm skloubit mnoho faktorů, důležitá je spolupráce členů v týmu. To je u hasičů zásadní věc. Umět být týmový hráč. A i když z většiny dětí hasiči nebudou, jistě se jim právě to bude do života hodit.

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Zdroj: http://dobrovolnik.cz/

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *