Vidím to na výpověď

Autor

Máme tu pondělí, první všední den, tedy vás zvu do práce. Téma dnešního článku je „výpověď“, takže možná můj příspěvek vyzní spíše jako pozvánka na cestu ze zaměstnání.

Výpovědí se můžeme přiblížit k vidině šťastnějších zítřků, výpověď může posloužit jako vstupenka k dobrodružnějšímu životu, může nám zajistit svobodu a šanci realizace jinde…

Výpověď z pracovního poměru je právní úkon. Výpověď podává zaměstnanec zaměstnavateli nebo zaměstnavatel zaměstnanci.

Výpověď

Musí být podaná písemně a druhému účastníkovi řádně doručená. Na internetu najdeme spoustu vzorů správně sepsaných výpovědí, lze si např. i zdarma stáhnout formulář. Např. zde http://formulare-ke-stazeni-zdarma.cz/

Pokud strana, která podala výpověď, změní názor, může svoji výpověď stáhnout písemným odvoláním výpovědi.

Bez udání důvodu může ukončit pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel v tzv. zkušební době zaměstnance. Pracovní poměr lze ukončit ve zkušební době okamžitě – písemnou formou, nejlépe alespoň tři dny předem.

Výpovědní doba

Pokud není zaměstnanec ve zkušební době a k rozvázání pracovního poměru dochází formou výpovědi, počíná běžet výpovědní doba prvním dnem následujícího kalendářního měsíce. Výpovědní doba činí dva měsíce.

Ukončení pracovního poměru dohodou, tzv. dohoda o ukončení pracovního poměru – zaměstnanec se může se zaměstnavatelem pomocí tzv. dohody shodnout na ukončení pracovního poměru ke dni, který bude uvedený na výpovědi.

Důvody

Zaměstnanec podává výpověď s udáním důvodů (jakýchkoli) pro ukončení pracovního poměru nebo bez udání důvodů pro ukončení pracovního poměru.

Zaměstnavatel (pokud podává výpověď mimo zkušební dobu zaměstnance) musí uvést do výpovědi i důvod pro ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů jmenovaných v zákoně.

V době těhotenství nebo při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance se zaměstnanec nachází v tzv. ochranné době, tedy (až na výjimky) nemůže od zaměstnavatele obdržet výpověď. Výjimky jsou např. zrušení zaměstnavatele nebo části zaměstnavatele.

Ukončení pracovního poměru

Zaměstnavatel může ukončit se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu porušování pracovní kázně. Méně závažné porušení pracovní kázně jsou např. pozdní příchody, kouření na místech, která nejsou pro kouření vymezená, předčasné odchody ze zaměstnání… Než podá zaměstnavatel zaměstnanci z těchto důvodů výpověď, měl by zaměstnance upozornit na svoji nespokojenost tzv. vytýkacím dopisem.

Na hrubé porušení pracovní kázně (trestný čin, alkohol na pracovišti) může zaměstnavatel reagovat okamžitým zrušením pracovního poměru se zaměstnancem.

Odstupné

V případě, že zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď, kde zaměstnavatel jako důvod pro propuštění zaměstnance uvede organizační důvody (zrušení zaměstnavatele nebo části zaměstnavatele apod.), náleží zaměstnanci tzv. odstupné ve výši tří měsíčních platů.

Podávali nebo dostali jste někdy výpověď? Jakým způsobem? Podělte se s ostatními čtenáři o vaše zkušenosti v komentářích.

Použitý zdroj a zajímavé odkazy – zákoník práce:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/pracovni-pravo/vypoved-ukonceni-pracovniho-pomeru.html

Foto: pixabay.com

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *