Férová snídaně

Autor

Už jste o tomto spojení slyšeli? A víte co znamená fair trade? Já sama žila dlouho v nevědomosti, až loni jsem pronikla do tajů tohoto báječného nápadu a musím se zúčastnit i letos.

A o co že vlastně jde? Již dvanáctým rokem se stalo pravidlem oslavovat vždy druhou květnovou sobotu světový den pro fair trade. Letos tento den připadá na sobotu 9.5.2015. Fair Trade v překladu znamená férový obchod. My spotřebitelé tak pomáháme lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky, aby své ekologické produkty přímo prodávali spotřebiteli za férovou cenu a my jim tak pomohli vymanit se z chudoby a uživit své děti.

Mezi základní principy fair trade patří:

  • Spravedlivá cena: fairtradoví pěstitelé a řemeslníci mají jistotu, že za své produkty dostanou spravedlivou výkupní cenu. Ta pokrývá náklady na produkci a důstojný život celé rodiny
  • Rozvoj komunit: Certifikovaná fairtradovaná družstva dostávají tzv. sociální příplatek – prémii, kterou mohou investovat do vzdělání, rozvoj infrastruktury, zdravotní péče, nebo do zlepšování produkce
  • Ochrana přírody: Fairtradoví pěstitelé se snaží o dlouhodobě udržitelnou produkci a nepoužívají agrochemikálie preventivně, ale jen v případě, že se potýkají se škůdci nebo nemocemi
  • Dlouhodobé obchodní vztahy: Faitradový pěstitel ví, kolik peněz a kdy dostane. Díky tomu si může dovolit plánovat budoucnost své rodiny, nebo např. investovat. Často má také možnost využít předfinancování.
  • Důstojné pracovní podmínky: Zaměstnanci fairtradových podniků mají zajištěno dodržování pracovních práv – řádnou pracovní smlouvu a dobu, bezpečné pracovní podmínky, nebo alespoň zákonnou minimální mzdu.
  • Rovnoprávnost: Ženy a muži mají ve fairtradových družstev rovnocenný hlas, stejně jako migranti nebo národnostní menšiny. Fair-trade posiluje postavení žen ve společnosti a jejich ekonomickou nezávislost
  • Demokracie: Fairtradová družstva fungují na demokratickém principu: hlas každého člena má stejnou váhu. Každý může např.: vznášet návrhy na využívání sociální prémie kandidovat na nebo vykonávat vedoucí funkce
  • Zákaz dětské práce: Dětská práce – tedy ta, která poškozuje psychický a fyzický vývoj dítěte – je v systému fair-trade zakázána. Stejné pravidlo platí i pro nucenou, otrockou práci.

A jak tento den tedy vypadá v praxi? Po celé České republice se koná takzvaná férová snídaně, jde o piknikový happening, konaný většinou někde v parku, na náměstí, u knihovny apod., kde se setkají všichni ti, kdo mají zrovna čas, chuť a náladu a společně posnídají některou z vlastnoručně připravených dobrot podle zásad fair trade. Fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními. Můžeme si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního včelaře a vajíček od souseda a k tomu si uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu. Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou čokoládovou pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře. Deka, hrníček, talíře, ubrousky, nože a lžičky by ve vašem košíku taky neměli chybět a určitě přibalte i dobrou náladu a chuť se pobavit a podělit o snídani s ostatními. Uvidíte jak taková hromadná snídaně venku na veřejném prostranství vás i vaše děti okouzlí. A snídaně venku je tak nějak pohodovější…neřeší se drobky, rozlité kakao ani hrbení na židli…J

O tom kde se přímo u vás, nebo kde vám nejblíže se férová snídaně koná se dozvíte na stránkách www.ferovasnidane.cz. Kde získáte i přehlednější a komplexní informace. Letos se férové snídaně koná v České republice již po páté, staňte se i vy jeho součástí. Budete mile překvapeni, jak moc vám tato nevšední snídaně může rozšířit obzory a třeba nalézt i nová přátelství.

Čerpala jsem z www.fairtrade.cz a www.ferovasnidane.cz

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na