A zase ta…státní maturita!

Autor

Nevím, jak vy, ale já jsem na termín „maturitní zkouška“ zapomněla hned poté, co jsem uložila do desek maturitní vysvědčení a čekala jsem, že opět se pro mě stane toto slovní spojení aktuálním až v okamžiku, kdy půjdou k této zkoušce moje děti. Ovšem člověk míní, všichni okolo mění. Asi u nás není nikdo, kdo by alespoň jednou v posledních letech nezaslechl o státních maturitách. A protože už je jasné, že se po mnohaletých tahanicích a sporech opravdu stanou součástí středoškolského vzdělání, rozhodla jsem se o nich něco vyzvědět.

Vzhled nových maturit

Počínaje květnem 2011 se rozběhne tzv. náběhová fáze. Maturita se v této fázi bude skládat ze dvou základních částí.

Společné, tedy státní, která bude obsahovat:

2 povinné zkoušky
zkoušku z českého jazyka
zkoušku z libovolného cizího jazyka nebo matematiky
maximálně 3 nepovinné zkoušky z nabídky
český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění

Druhá část je profilová, tedy ta, jež stanovuje ředitel školy, a ta bude obsahovat:

2 povinné zkoušky
z předmětů, jež určí škola
maximálně 2 nepovinné zkoušky
opět z nabídky předmětů, které zadá škola

V roce 2012 pak maturita již bude mít svou konečnou podobu. I ta se bude skládat ze dvou základních částí.

Společná, státní, část bude obsahovat:

3 povinné zkoušky
zkoušku z českého jazyka
zkoušku z cizího jazyka
zkoušku z matematiky nebo občanského a společenskovědního základu nebo informatiky
maximálně 3 nepovinné zkoušky z nabídky
další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění

Profilová, školní, část bude obsahovat:

2 – 3 povinné zkoušky
dle zadání školy
maximálně 2 nepovinné zkoušky
z předmětů, které taktéž určí škola, resp. ředitel školy

Společná část u povinných zkoušek je navíc dvouúrovňová a znamená to, že studentům jsou nabídnuty dvě úrovně obtížnosti, základní a vyšší. Student se sám u každého předmětu rozhodne, kterou z těchto úrovní zvolí.

Důvody pro

Zastánci státních maturit mají několik argumentů, proč by je zavedení státních maturit dobré. Předkládám vám ty nejčastěji zmiňované.

  • Státní maturita ukáže kvalitu práce jednotlivých škol.
  • Státní maturita sníží rozdíly ve výstupních znalostech maturantů.
  • Státní maturita už stála spoustu peněz a její další odklady ji jen prodraží.
  • Státní maturita zaručí studentům důležitý certifikát.
  • Státní maturity mohou časem nahradit přijímací zkoušky na vysoké školy.

Důvody proti

Ani odpůrci maturit nejsou pozadu a zde jsou jejich nejčastěji zmiňované argumenty.

  • Státní maturita srovnává nesrovnatelné. Každá škola má své specifické cíle, které se nedají porovnávat.
  • Státní maturita bude mít vliv na snížení úrovně výuky, neb se všechny školy zaměří jen na to, aby její žáci uspěli u této zkoušky.
  • Kvalita testů připravených ke státní maturitě je nízká.
  • Školy v obavě z toho, aby jejich studenti nedopadli špatně a nesnížila se tak prestiž školy, budou sklouzávat ke švindlům a podvodům.

Pár čísel

1 miliarda – tolik už příprava státních maturit stála (a částka to nebude konečná)
14 – tolik let se již o státních maturitách mluví
1225 – tolik škol se zúčastnilo generálky státních maturit
95 410 – tolik studentů se zúčastnilo generálky
120 milionů – tolik stojí generálka maturit
58 milionů – tolik stojí distribuce státních maturit

Jaký je váš názor na státní maturity? Jste jejich příznivcem či odpůrcem?

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *