Nuda? Neznám!

Autor

Prázdniny. Opakuji si to slovo a ihned se mi promítají různé asociace – tábory, dovolená, houby, koupání, dobrodružství … a můžete pokračovat. Řekl někdo slovo nuda? Asi ne. Ale přiznejme si, občas i ona vystrkuje drápky, snaží se mezi nás vetřít a pěkně nám otrávit třeba cestu autem, deštivý den i dlouhé letní odpoledne.

Co by vám na nudu poradil klasik určitě všichni víte. Správně, medvídka mývala. Já ale nejsem klasik, jsem co jsem, a proto vám nabízím něco ne tak atraktivního, zato mnohem dostupnějšího a rozhodně méně náročného. Hry pro každého. Některé jen pro dvojice, jiné pro celou tlupu, do přírody i těch nejmenších prostor, na procvičení mozkových závitů, postřehu, síly, pro drobotinu i dospělé. Společný cíl všech her je prostý – pobavit se. No a zahnat již zmiňovanou nudu.

Krtek ztratil klobouk
Hra pro skupinu. Každému hráči přiřaďte číslo (nebo barvu, světadíl apod. – záleží na věku a počtu hráčů). Hru zahájíte slovy: “Krtek ztratil klobouk, má ho 4 (zelená, Afrika, …).“ Dává-li hráč s přiděleným číslem 4 pozor, naváže a pokračuje: „Krtek ztratil klobouk, má ho 2.“ Hra takto pokračuje dál, tempo se zrychluje. Nezareaguje-li hráč včas, nebo ozve-li se jiný hráč, dá fant. Na závěr se fanty vykupují.

Tady máš košíček
Hráči jsou v kroužku. Jeden hráč podá druhému košíček se slovy: „Tady máš košíček, co do něj dáš?“ a to vlevo, vpravo i naproti, takže nikdo neví, kdy na něj přijde řada. Hráč musí pohotově odpovědět a ptá se dál. Můžete do košíčku „dávat“ třeba jen zvířata nebo města apod., nebo mohou odpovědi následovat v abecedním pořádku, tj. první odpoví ananas, druhý datle, třetí cibule,… Nereaguje-li hráč včas, dá fant.

Jak se daří?
První hráč položí komukoli otázku: „Jak se daří?“ ten odpoví slovem začínajícím na A, např. „apaticky“. Tento hráč pak klade dalšímu hráči jinou otázku a postupně se ukrajuje z abecedy: „Co čteš?“ „Babičku“. Kdo rychle neodpoví, vypadává ze hry.

Kremrole
Každou trubičku je třeba naplnit sněhem. Tak do toho.
Hráči mají papír a tužku. Nejmladší vysloví slovo, které ho právě napadne. Hráči si slovo napíší do sloupce shora dolů na levou stranu papíru a na pravou stranu si napíší totéž slovo, ale v opačném pořadí, tedy zdola nahoru. Volný prostor mezi sloupci je ona náplň. Úkolem je tedy vymyslet vhodná slova, která začínají a končí protilehlými písmeny.
K usku S
O k O
S ýče K

Jsem v Římě
Budeme si vymýšlet potřeštěné věty, které jsou založeny na opakování počátečního písmene nějakého města, například Řím. Každý si připraví svoji větu tohoto typu: „Jsem v Římě, kde řeřichy řeční v řece. Nebo Praha: „Jsem v Praze, kde poplašení platýzové posílají pusu překrásným perlorodkám.“ Lanškroun: „Jsem v Lanškrouně, kde líní lapkové loudí levná lízátka u Lidlu. Apod. Jde hlavně o legraci, ale je to i výborná seznamovací hra pro dospělé s vysokou náročností, např.: Jsem z Lanškrouna, kde po lesích a lukách lítával lehkonohý (o)lypionik. Čímž jsem chtěla všechny seznámit s tím, že Lanškroun je rodištěm Romana Šebrleho.

Obchod
I při jízdě autem můžete s dětmi procvičovat slovní zásobu. Ať co nejrychleji napíší (nebo vyjmenují) pět věcí, které se prodávají v obchodu, kolem něhož projíždíte. Děti z MŠ pohotově odpoví, že v železářství železo a v drogerii drogy.

Dotazník
Umíte odhadnout lidi okolo sebe? Zkuste to až budete čekat v restauraci, nádražní či letištní hale, při jízdě vlakem. Každý člen skupiny (rodiny) doplní, dle svého pozorování, údaje do minidotazníku, který bude mít tyto položky: věk, povolání, ženatý/vdaná, počet dětí, odkud je, kam jede, co tam bude dělat a můžete si vymyslet i další. No a pak si odpovědi porovnejte s ostatními.

Paměť
Nakreslete na papír 6 čtverců (nebo 3 pro menší děti). Do každého čtverce nakreslete několik koleček, různě, ale geometricky pravidelně uspořádaných (plný čtverec by měl obsahovat max.3×3 koleček) . Nechte hráče libovolně (nebo v určitém čase) čtverce pozorovat. Pak ať se otočí a zkusí je zpaměti správně překreslit. Dejte jim tak 3 pokusy.

Mapa
Vezměte si s dětmi mapu ČR a dávejte si střídavě hádanky. Např.: Které město volá? (Volary). Které město vede přes vodu? (Most). Které město si dáme k obědu? (Hovězí).

Znáš Vrchcába?
Vrchcáb je prapodivné stvoření. Jeden začne hru otázkou: „Znáš Vrchcába?“ „Jakého Vrchcába?“ „Vrchcába, který má takovouhle ruku“, a při tom ukazuje třeba pokroucenou ruku. Pokračuje další: „Vrchcába, který má takovouhle ruku a ještě takovouhle pusu“, a pokroutí ruku a zkřiví pusu. Vždy je potřeba zachovat všechny předcházející grimasy a gesta a pokaždé přidat další podivnost.

To nic není
Řekněte hráčům, aby si sedli ke stolu a pravou nohou opisovali kruh. Zeptejte se: „Je to těžké?“ a určitě se ozve: „Není“. Tak ať dál opisují nohou kruh a přitom píší krasopisně na papír velká tiskací písmena podle abecedy. Vyhodnoťte nejlepší dílo.

Tornádo
Když už je doma opravdu velký nepořádek, zahrajte si tuto hru. Nařiďte si budík na 15 minut a vykřikněte: „Tornádo“. Každý začíná honem uklízet, skládat a rovnat.
Za čtvrt hodiny musí být uklizeno. Odměna nakonec je samozřejmostí.

Poslední vyhrává
Hráči se posadí kolem stolu, doprostřed se položí lžíce. Jejich počet je o jeden menší, než počet hráčů. Vyprávějte dětem příběh a propašujte do něj slovo lžíce v jakémkoli pádu. Jakmile toto slovo zazní, každé dítě musí rychle ukořistit jednu lžíci. Kdo to nestihne, vypadá ze hry. Odebere se jedna lžíce a pokračujete. Vítězí ten, kdo ukořistí poslední lžíci .

Lžícový šerm
Dva hráči se postaví proti sobě , v každé ruce polévkovou lžíci. Na jedné drží brambor či malý míček, druhou šermují. Přitom se snaží uvést soupeře do situace , aby jeho brambor z lžíce vypadl.Ten, jehož brambor vydrží déle, vyhrává.

Koulení kuliček
Ke stolu přistavíme židli , na kterou položíme otevřenou krabičku, hrneček , čepici atd.
Hráči si jednotlivě sedají na protější stranu stolu a každý se snaží co největším počtem kuliček z přidělených deseti strefit koulením po desce stolu.

Broučkování
Potřebujete hrací kostku, papír a tužku. Každý hráč si zvolí na začátku jedno číslo (od 1 do 6) a poznamená si je. Pak jeden hráč po druhém hází kostkou. Hráč, který hodí své číslo, namaluje kousek broučka. Začíná se tělíčkem, následuje postupně 6 nožiček, hlava, oči a dvě tykadla (event. krovky, tečky u berušky, to už je na dohodě). Vyhrává ten, kdo broučka namaluje jako první.

Chvilka štěstí
Hráči sedí v kruhu okolo stolu,na němž je miska plná bonbónů (lentilky apod.). Každý hráč má dále dvě špejle nebo tenké hůlky. Na povel vedoucího začnou hráči postupně házet kostkou. Komu padne šestka,začne si okamžitě svými dvěma hůlkami vybírat z misky bonbóny, může tak dlouho, dokud některému dalšímu z hráčů opět nepadne šestka, ten ho pak vystřídá. Lze hrát i o jednu větší cenu, která připadne tomu, kdo během hry získá nejvíce bodů- vylovil z misky nejvíce kamínků, kuliček, korálků, zápalek apod.

Minové pole
Několik hráčů odejde z místnosti a vedoucí hry zatím rozmístí po podlaze různé předměty- stoly, židle, boty, míče atd. , čímž vznikne minové pole. Potom do místnosti vcházejí postupně jednotliví hráči, každý si nejprve 1 min. prohlédne uložení min a potom se snaží se zavázanýma očima projít ke druhé stěně tak, aby o žádnou minu nezavadil. Kdo se dotkne miny, je diskvalifikován, vítězí ten hráč, který projde v nejkratším čase.

Jablkovo
Potřebujete mísu s vodou a menší jablíčka, no a také slunečné počasí. První hráč se postaví k míse, ruce si založí za zády. Do vody vhoďte jablko a hráč se musí pokusit vytáhnout ho pouze zuby.

Hra v kameny
Pro dva hráče. Jeden hráč si najde 10 světlých kamínků, druhý 10 tmavých a společně pak najdou kámen „vrhací“, který musí mít jasně odlišenou vnější a spodní stranu. Jedna strana totiž znamená 1 bod, druhá 2 body. Poté si do země vyryjí (nebo nakreslí) 10 soustředných kružnic a doprostřed se vyhloubí jamka. První hráč vyhodí do výšky vrhací kámen a podle toho, jak dopadne, postupuje se svým prvním kamínkem buď o 1 nebo 2 kružnice směrem ke středu. Pak hází druhý hráč a stále se střídají. Předem je potřeba se dohodnou, zda se při dalším hodu potáhne týmž kamenem, nebo se vezme nový. Vyhrává ten, kdo jako první dopraví všech deset kamínků do jamky.

Obří korále
Hra pro např. rodinná družstva. Potřebujete lano – prádelní šňůru a stopky. Úkolem družstev je, navléknout se co nejrychleji na lano jako korále. První hráč provleče lano směrem shora dolů (začne u krku a lano vyjde nohavicí) a druhý začíná směrem zdola nahoru. Tímto způsobem se navlečou všichni členové družstva na jedno lano. Měří se čas. Mohou soutěžit obě družstva najednou, pak potřebujete lana dvě.
Obměna: družstvo se musí navléknout na jedno lano a pak překonat určitou vzdálenost.

Velké prádlo
Opět pro družstva a opět potřebujete lano, hrajeme v přírodě. Tentokrát musí družstvo v časovém limitu 5 až 10 minut navázat, připevnit co nejvíc různých přírodnin. Po skončení hrací doby dva hráči napnou opatrně lano mezi sebou a spočítají se pouze ty předměty, které visí nad zemí, nikoli ty, co spadly na zem. Víc na šňůře vítězí.

Rychlé klubíčko
Tenký provázek o délce cca 10 m volně rozprostřeme na zem. Hráč musí co nejrychleji provázek namotat na slabý klacík dlouhý max. 20 cm. Nejlépe je uspořádat závody dvojic. Rychlejší postupují vždy do dalšího kola, dokud z klání nevzejde celkový vítěz.

Zaháněná
Na střední čáru postavíme nafukovací míč. Pět metrů od míče na obou stranách vyznačíme cílové čáry, rovnoběžné se střední čárou. Na těchto krajních čarách stojí hráči a na znamení se trefují malými (molitanovými) míčky do velkého míče a snaží se ho posunout směrem k soupeři. Po odhození posledního míčku se zhodnotí stav a pokračuje se druhým kolem.
Molitanové míčky můžete nahradit svinutými ponožkami.

Ať to lítá!
Potřebujete velký koš, např. proutěný na trávu a velký počet molitanových míčků (ale postačí i papírové koule nebo již zmiňované ponožky). Vedoucí hry vyhazuje po jednom míčky z koše všemi směry a ostatní hráči se snaží je co nejrychleji sebrat a vhodit zpět do koše. Mají zabránit vedoucímu, který v házení míčů stále pokračuje, aby koš zcela vyprázdnil. Je dobré si stanovit časový limit.

Beze slov
Hra pro dvě družstva. První si vymyslí nějaké příslovce, které končí na -e, -ě, třeba „opatrně“. Jednomu hráči z 2.družstva příslovce prozraďte. Ten pak musí svému družstvu beze slov předvést, o jaké příslovce se jedná. Ale ne jen tak! Družstvo požádá svého mima, aby např. přiložil poleno do ohně. Na mimovi teď je, aby to udělal „opatrně“. Mim může na hádání svých spoluhráčů pouze vrtět hlavou, když se mýlí, nebo přikyvovat, pokud jsou blízko. Nedaří-li se příslovce odhalit, požádá družstvo mima o jinou činnost. Pokud je správné slovo vyřčeno, družstva si role vymění.

Naštěstí, bohužel
Dejte do pytle spoustu různých věcí. Sedněte si kolem ohně a věci teď využijete jako zdroj pro ztřeštěné historky a to s pomocí slov naštěstí a bohužel. První začne příběh třeba takhle: „Teta Věra měla nové korále“, sáhne do pytle a vytáhne autíčko a tak dodá: „Naštěstí byly ve stejné barvě jako její auto“. Podá autíčko dalšímu a ten naváže: „Auto jezdilo jak o závod“, sáhne do pytle a vytáhne gumu a tak povídá: „Bohužel, teta měla sjeté gumy a tak havarovala“. Podá gumu dalšímu a ten opět naváže. Stále se střídají slůvka naštěstí a bohužel. Ten, kdo vytáhne poslední předmět, ukončí příběh nějakým vtipným či dramatickým finále.

Sardinky
Někdo se schová. Čím víc se chcete mačkat, tím menší prostor zvolte. Ostatní nahlas počítají do 30. Pak každý sám hledá ukrytého hráče. Jakmile ho najde, nenápadně vklouzne k němu do skrýše a zůstane tam. Až toto místo najdou všichni a jsou tam namačkaní jako sardinky, začněte od začátku.

Šifry
Děti tajné kódy milují, tak jim můžete zašifrovat třeba to, kde se nalézá poklad. Napište jim dopis, ale ve vyluštěném textu zakódované zprávy platí jen ta slova, která následují po interpunkčních znaménkách.

Například:
Milé děti! Poklad je velmi vzácná věc. Je vždy těžké ho najít. Pět let už ho hledáme, kroků tisíce už jsme nachodili a nic. Od strýce Oldy známe tajnou formuli a ta zní: Kurníku, kurníku, otevři se! Směrem tím stále voláme, na zázrak čekáme. Hrad náš spadne nám asi na hlavu.

Ještě lepší je, chtít sestavit takový smysluplný text od dětí. Mohou vám tak sdělit třeba nějakou nepříjemnou lapálii, nebo naopak milé překvapení.

Úkolovka
Chcete-li mít na rodinném výletě s partnerem hodinku jen sami pro sebe a nebojíte-li se o své ratolesti, vypracujte pro ně malou úkolovku. Řekněme 10 úkolů s různou bodovou hodnotou. Podle získaných bodů následuje odměna. Mělo by se jednat o úkoly, které si mohou opatřit na různých místech města, některé lehce, jiné s obtížemi a využijí k tomu svoji vynalézavost, vtip, odvahu a vytrvalost. Například: otisk razítka z hlavní pošty – 5 bodů, podpis ředitelky muzea – 10 bodů, starý lístek do divadla – 5 bodů, kresba místního zámku – 10 bodů, živá opice – 20 bodů (snad se vám neopijí, nebo nepřivlečou nějakou místní ženštinu, ale určitě něco vymyslí) apod.

Hry můžete samozřejmě různě doplňovat a obměňovat, kreativitě a fantazii se meze nekladou. A máte-li nějakou svoji zaručenou, co vždy pobaví a zaujme, sem s ní.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *