Patří mobilní telefon do základní školy?

Autor

Trend mobilních telefonů nás zcela pohltil. Kromě mojí babičky neznám z okolí nikoho, kdo by jej nevlastnil. Na první pohled nám leccos usnadňují, na druhý nás o některé věci ochuzují. Mobil snadno ovládají i děti. A to čím dál mladší.

Ve škole se už o přestávce nehraje čára s céčky, nemastí se karty. Hlavní hračička je mobil. Žáci na nich hrají hry, píšou a přijímají sms zprávy, posílají fotky, chatují, poslouchají muziku. Žel nejen o přestávkách. Mnohdy i ve výuce pod lavicí. Kdo ho nemá, může být u spolužáků out.

Ohlédnutí

Než jsem odcházela před několika lety na mateřskou dovolenou, tak ve třídách 2. stupně naší školy měla mobil zhruba jedna čtvrtina žáků. Na 1. stupni byl takřka výjimkou. V 9. ročníku, kde jsem tenkrát byla třídní učitelkou, nosila do školy mobilní telefon jen hrstka žáků. Přesto jsem se s jejich rodiči na třídní schůzce dohodla (ano, bez problémů dohodla), že v jejich vlastním zájmu děti mobil do školy nebudou nosit. Důvod byl jasný: přestávka mezi vyučovacími hodinami slouží k přípravě na další výuku, k přemisťování do odborných učeben, chystání pomůcek. Dále ke konzumaci svačiny, dodržování pitného režimu, návštěvy toalety. Žáci, jenž vlastnili mobilní telefon, se o přestávce prozváněli, posílali textové zprávy. Prospěch se zhoršoval. Snaha domácí úkol alespoň narychlo napsat o přestávce byla tatam. Před hodinou chemie zopakovat na písemku vzorečky bylo passé. (Netvrdím, že všichni ostatní bez mobilu si je opakovali.) Posledním důvodem bylo časté zapomínání mobilních miláčků v lavici např. při odchodu do jazykové učebny.

Diskuze, zda mobilní telefony na základní škole zakázat či nikoliv, se vedou nejen ve sborovnách. Rodiče argumentují tím, že chtějí mít přehled o tom, kde se jejich dítě nachází. Zvlášť, pokud do školy dojíždí. Chtějí vědět, kdy mají pro dítě přijet, pokud se zájmový kroužek, trénink prodlouží, nebo se naopak nekoná. Chápu. Přesto všechno si myslím, že v době vyučování by mobilní telefony měly být uschovány.

Kyberšikana

Překvapí vás, že mobilní telefon na základní škole by zakázal i Karel Schwarzenberg? Přestože jsem nevolila Top 09, i já bych se k tomuto zákazu přiklonila. I proto, že se v poslední době rozmáhá tzv. kyberšikana. Právě mobilní telefony dávají agresorům možnost, jak ubližovat. A pomocí elektronické hračky zesměšňují i žáci a žákyně třeba s výborným prospěchem, do kterých by to málokdo řekl. Nejnovější výzkum mapoval půl roku situaci na českých školách. Zjistilo se, že deset procent dětí se v posledních šesti měsících stalo obětí kyberšikany a v téměř 80% to bylo šikanování spolužáků ze třídy nebo ze stejné školy. Nejčastěji si děti prostřednictvím mobilních telefonů nadávají a urážejí se. A tak se nejedno dítě chvěje při otevírání textové zprávy z neznámého čísla. (Takové neustálé obtěžování a ponižování dítě samo nezvládne, musí se obrátit na rodiče, učitele, či jiného dospělého.)

Obětí kyberšikany se navíc stávají i učitelé. Žáci si je nahrávají na mobilní telefony a upravené, sestříhané, či okomentované záznamy pak kolují internetem. Dle zmíněného výzkumu už třetina dětí viděla zesměšňující video se svým učitelem. Budu se opakovat, ale mobilní telefon do základní školy dle mého soudu skutečně nepatří.

Foto: pixabay.com

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na