Senioři a dobrovolníci

Autor

Dobrovolnictví a seniory považuji za důležitou součást svého profesního života. Však jsem také zakládala a vedla dobrovolnictví v domově pro seniory. Byla to moc zajímavá, naplňující a někdy dost náročná práce. Pro dnešní rozhovor jsem spojila své dva směry pracovně-sociálního zájmu a vyzpovídala koordinátorku Dobrovolnického centra Andreu Kovácsovou.

Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. I proto Vás do konce roku s několika dobrovolnickými aktivitami a akcemi seznámím. Prvním bude centrum, kde jsem sama byla dobrovolnicí vyškolena (na druhé straně jsem profesně před několika lety i vyškolený koordinátor dobrovolníků), nicméně jak už to tak bývá, než se sehnali peníze na plánovaný projekt, dorazilo mi do života i druhé dítko a s ním jsem si již (ještě?) časově na tuto aktivitu netroufla. Dobrovolnické centrum Kladno bylo založeno 23.7. 2002 jako občanské sdružení za účelem šíření myšlenky dobrovolnictví v kladenském regionu. Věnuje se více projektům, já jsem se však tentokrát zaměřila na projekty pro seniory.

Vaše centrum nabízí tři dobrovolnické programy pro seniory, popište nám je, prosím.

Program Senior je realizován Dobrovolnickým centrem Kladno již od roku 2003 a v současné době probíhá hlavně v Domově pro Seniory Kladno, Fr. Kloze a dále v Domovech důchodců Unhošť, Smečno (kde poskytujeme konzultace a odborné vedení) a Rakovník. Program „Senior“ významným způsobem přispívá k bio-psycho-sociální pohodě klientů Domova pro seniory. Vede k aktivizaci klientů a zlepšení jejich motorických schopností. Dobrovolníci v programu „Senior“ pomáhají klientům aktivně a smysluplně trávit čas, který v zařízení mají, čímž přispívají i k vytvoření příjemnější atmosféry v zařízení Domova pro seniory. Návštěvy probíhají jednak individuálně, kdy dobrovolník dochází vždy k jednomu klientovi a náplň setkání si určí dle vzájemné domluvy, nebo skupinově, kdy se dobrovolník setkává s více klienty ve společenské místnosti, kde s nimi tvoří, trénuje paměť, předčítá jim apod. Další možností spolupráce je pomoc dobrovolníků při organizaci a realizaci akcí a výletů, pořádaných Dobrovolnickým centrem Kladno.

Základem program Terénní dobrovolníci je spolupráce dobrovolníka s jedním klientem, který není umístěn v žádném zařízení. Dobrovolník umožní klientovi aktivizaci, bude pro klienta „rušičem“ stereotypu a pomůže mu např. i v orientaci v novém prostředí (supermarket, magistrát apod.), což je pro mnohé seniory a lidi s postižením nepřehledné i nepříjemné místo. Dobrovolník bude moci klientovi pomoci v oblasti bio-psycho-sociální – povídání si s klientem, trénink hrubé a jemné motoriky při hraní společenských her, aktivizovat klienta procházkami a výlety či návštěvou kulturních zařízení.

Třetím programem jsou Dobrovolníci v Masarykově nemocnici Rakovník. Tento program funguje od roku 2009, proto zatím funguje pouze na jednom oddělení, a to oddělení LDN. Stěžejním pilířem programu jsou individuální návštěvy dobrovolníků u klientů tohoto oddělení. Dobrovolníci mají k dispozici materiály pro práci s klienty, jako jsou křížovky, bloky, knihy a jiné kancelářské a výtvarné potřeby. V budoucnu bychom rádi měli pravidelné skupinové akce, tvořivé dílny, hudební posezení apod. Je zde možné provádět i canisterapii, neboli terapii pomocí psa.

Co musí člověk splňovat, aby se mohl stát kvalitním dobrovolníkem u seniora?

V prvé řadě to musí být člověk starší 15 let (se souhlasem rodičů), který u nás absolvuje nejprve Motivační pohovor, na kterém zjistíme, co od programu očekává, co může klientovi nabídnout apod. Dále budoucího dobrovolníka čeká Základní výcvik, na kterém se dozví vše potřebné pro výkon kvalitní dobrovolné činnosti – co to přesně znamená být dobrovolníkem, co mu to může přinést a naopak jaká jsou negativa, co očekávat od první schůzky s klientem, jak s ním mluvit atd. Po podpisu všech nezbytných dokumentů už následuje první schůzka s klientem v zařízení, jejíž náplň si určí dobrovolník spolu s klientem. Pokud je dobrovolník např. ručně či pěvecky nadaný, může se s klienty setkávat ve společenské místnosti. Vše záleží na konkrétních představách a schopnostech dobrovolníka.

Mají senioři zájem o kontakt s dobrovolníky, nemají z toho/nich obavy?
Senioři zájem všeobecně mají, ale samozřejmě před první schůzkou s novým dobrovolníkem zde obavy mohou být. A to jak ze strany klienta, tak samotného dobrovolníka. Tyto obavy se však po prvním setkání rozplývají. Nikdy se nemůže stát, že by dobrovolník přišel za klientem, který o schůzky nestojí. Samozřejmě se najdou i tací, kteří o dobrovolníky nestojí, neboť přesně neví, co od toho očekávat, jak bude vše probíhat, jestli jim to moc nenaruší jejich režim apod. Ve většině případů jsou však dobrovolníci vítaní, neboť jsou pro klienty příjemným zpestřením jejich jinak poměrně stereotypního života v zařízení.

Kolik dobrovolníků v současné době pro seniory máte a v jakém věkovém složení jsou?

V současné době za klienty chodí celkově kolem 20 dobrovolníků, někteří pravidelně, jiní nám vypomáhají jen při různých akcích, tvořeních a podobně. V září začneme opět s nábory na středních školách, takže očekáváme, že se tento počet zvýší. Nejmladším dobrovolníkům je 16 – 17 let a naopak naší nejstarší dobrovolnici bude letos 70. Zastoupeny jsou tak všechny věkové kategorie, musím však říci, že více je těch mladších, tzn. ještě na střední škole či těsně po ní. Činnost jim přináší výborné zkušenosti, smysluplné trávení volného času a samozřejmě potvrzení praxe např. pro přijímačky na vysokou školu.

Co senioři podle Vás nejvíc potřebují? Jak se liší potřeby seniorů v zařízeních a doma?

Většinu klientů umístěných v domovech důchodců sužuje řada zdravotních omezení, znemožňujících plnohodnotný kontakt s okolím. Klienti nemají důvod opouštět svůj pokoj, nikdo kromě sester za nimi často nepřijde, propadají do stereotypu a beznaděje. Ti, co jsou na tom zdravotně lépe, by také svůj volný čas rádi trávili jinak, než jen vysedáváním na chodbách. Mají zájem o výlety, slavnosti a tvoření, které by jim volný čas nejen vyplnily, ale začlenily je do kolektivu a daly jim novou chuť do jejich jinak poměrně stereotypního života. A právě od toho jsou tu naši dobrovolníci. Náš dobrovolník je člověk, který je tu vždy pro toho svého klienta, je mu společníkem a kamarádem, což mnoha lidem v tomto zařízení velmi chybí. Pokud senior není v žádném zařízení, má samozřejmě větší možnosti kontaktu se svým okolím, pokud mu zdravotní stav dovolí. Ale ta základní potřeba – mít někoho jen pro sebe, komu se člověk může svěřit a kdo mu pomůže v situacích, které on sám už nezvládá, zůstává stejná.

Senior a počítač, to bývá často „boj“, nabízíte i tuto možnost výuky za pomoci dobrovolníků?

„Počítačový kroužek“ v Domově pro seniory Kladno funguje pravidelně již více než rok. Kroužek vede náš výborný dobrovolník pan Zbořil, jak sám říká „pro člověka, který nechce zakrnět v pokročilém věku“. S klientem, kterému je nyní přes 70 let, pokročil od psaní textu ve Wordu až k sociálním sítím – klient si sám založil např. profil na síti Facebook. Letos jsme do Domova pro seniory Kladno dodali další PC sestavy, které senioři ve svých volných chvílích mohou využívat a učit se na nich.

Moc děkuji za rozhovor, přeji povedené dobrovolníky a spokojené klienty!

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na