Nepřátelé našich přátel

Autor

Jakkoliv se nám to může zdát podivné, tak i naši přátelé – ti milí tvorové z rodiny našeho adoptovaného tučňáka Václava – mají své nepřátele. Je smutné, že nejen přirozené, z přírody. Je smutné, že mu škodíme i my, lidé. A to jak přímo, tak nepřímo. A protože nepřítele je lepší znát, pojďme se s ním seznámit.

Některé druhy tučňáků jsou dnes v přírodě na pokraji vyhynutí. V přírodě jsou tučňáci téměř vyhubeni – více jak 80 % populace všech druhů klesá a u některých druhů výrazně. Dokonce se říká, že druh tučňák Humboldtův je nejohroženějším ptačím druhem na světě (dnes se počítá pouze s cca 3 000 tučňáky). Nejohroženějším rodem je Spheniscus, kam se řadí i výše jmenovaný tučňák Humboldtův, patřící k nejteplomilnějším druhům. Jelikož se vyskytují na dobře přístupných místech, jejich „domovy“ bývají často narušeny vandalským přístupem lidí (např. vybíjení tučňáků, kradením vajec) a jejich hnízdních oblasti jsou ničeny (výstavby, průmyslový rozvoj).

V dřívějších dobách byli tučňáci loveni také pro maso a tuk. Vzhledem k tukovým zásobám, kterými jsou tučňáci obdařeni, byli pro lidi hodně využitelní. Tuk jako olej např. sloužil pro olejové lampy. Tučňáci jako „jídlo“ sloužili především během zámořských plaveb, kdy mořeplavci pobili i několik desítek tisíc tučňáků za pár dní. Tučňáci byli jednoduchou kořistí, byli velmi důvěřiví a na souši bylo snadné je ulovit. Byl dokonce vytvořen zákon, který dočasně a limitovaně umožňoval legálně tučňáky zabíjet (převážně v 18. a 19. století). Dnes se již toto samozřejmě nepovoluje, což však neznamená, že se to již neděje.

V Jižní Americe, kde tučňáci také hnízdí, bývá těženo guano, což je velké množství trusu tučňáků. I s tímto se dnes stále můžeme setkat. Guano slouží jako výborné hnojivo, ale těží se ho velké množství. Tučňáci (především Humboldtovi) si s tohoto trusu budují hnízda. Dnes jsou kvůli tomuto hnáni na tvrdé skály a holé pláže. Začínají se tomuto životu přizpůsobovat, ale je možně, že i tímto zákrokem se jejich populace značně snižuje.

Dále tučňáky ohrožuje komerční rybolov. Tučňáci se při něm také zachytávají do rybářských sítí. Navíc soustavné rozsáhlé rybolovy zapříčiňují úbytek potravy. Potrava v moři slouží široké škále živočichů a jen malé ztráty jsou velkým nebezpečím. Kořist se hůře vyhledává a tučňáci jsou nuceni cestovat delší trasy. Je to zkáza celého rozmnožování, neboť dávka potravy se mláďatům nedostane v čas a rodiče jsou snahou tak vyčerpáni, že je rozmnožování osudné pro ně samotné.

Velkým nebezpečím jsou také tankovací lodě (tankery). Případná ropná havárie způsobí několika set tisícové ztráty na životech. Tučňáci jsou odolní ptáci a na spoustu jevů a komplikací se dokážou celkem dobře přizpůsobit. Peřní pokryv dobře „odbourává“ ropnou skvrnu. Neznehodnotí pera a není poškozena izolační vrstva. Ovšem na moři jsou tučňáci dostiženi tvrdě. Ropa na peřním šatu způsobuje minimální pohyblivost – velké tření. Neumožní tučňákům plout tak rychle, jakou rychlostí obvykle loví ryby. Ve snaze si peří očistit se také tučňáci mohou otrávit. Ropné havárie jsou (i) pro tučňáky hodně nebezpečné a nejsou dnes zcela výjimečnou záležitostí.

Dalšími nebezpečími jsou pro tučňáky také globální oteplování a s ním spojené klimatické změny a cestovní ruch, kdy stále oblíbenější navštěvování hnízdních oblastí se stává pro zvířata velice stresující záležitostí. Například mláďata tučňáka císařského jsou již prý nervózní, když slyší zvuk vrtulníku i 1 km vzdáleného.

Přirození nepřátelé mi takové trápení nedělají, tam si říkám, že „příroda je příroda“. Nicméně jistě je na místě se o nich také zmínit, protože jsou to pro tučňáky stále nepřátelé. Mláďata ohrožují především lišky, psi, lasičky, mořští ptáci (dravci). Dospělou populaci pak tuleni, kosatky, žraloci, lachtani a také mořští draví ptáci. Samozřejmě záleží na oblasti, kde jednotlivé druhy žijí. Tučňáci nemají mnoho přirozených nepřátel, ale mláďata tučňáků na predátory doplácejí poměrné často. Mezi nepřátele bychom mohli zahrnout i určité druhy parazitů (blechy, klíšťata aj.), bakterie nebo různá tropická onemocnění.

Přejme tedy tučňákům bezpečný život, ať jej žijí kdekoliv na světě!

Zdroj informací: http://www.penguinsworld.cz/

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *