Logopedická péče po CMP a úrazech hlavy

Autor

Dnes bych ráda věnovala pozornost dospělým klientům. I těm se věnujeme v rámci klinické logopedie a nabízíme jim komplexní péči v oblasti rozvoje komunikačních dovedností.

Jednou z nejzávažnějších poruch řeči v dospělosti jsou poruchy řeči po CMP ( cévních mozkových příhodách ) a úrazech hlavy. Odborně označujeme tyto poruchy pojmem Afázie. Osob s tímto postižením každoročně přibývá a snižuje se i jejich věková hranice. Poruchy řeči a hybnosti mohou potkat kohokoliv z nás nebo kohokoliv z našeho okolí.

Afázie je tedy porucha řeči, která vzniká poškozením řečových center v mozku. Nejčastěji k tomuto poškození dochází v důsledku cévních mozkových příhod, následkem úrazu hlavy, při degenerativních onemocněních, intoxikacích. Jedná se o získané narušení komunikačních schopností, které zasahuje všechny oblasti řeči. Tato porucha se projevuje rozmanitými obtížemi. Narušeno může být jak porozumění řeči, vlastní řečový projev, čtení, tak i písemný projev pacienta. Komunikace je narušena tím, že pacient nerozumí, co mu chceme říci. Současně pacient není schopen se vyjádřit, sdělit své potřeby, požadavky. Slovník je často velmi omezený. Pacient obtížně vyhledává slova ze svého slovníku. Tím je narušen i vlastní obsah projevu. Řeč je pomalá, neplynulá.

Pro úspěšné zapojení pacienta do běžného života je nutné pozornost věnovat vedle rozvoje pohybových dovedností a nácviku soběstačnosti, také rozvoji komunikačních dovedností. Terapie řeči má tedy nezastupitelné místo v procesu rehabilitace, která v nemalé míře může přispět k tomu, aby se prolomila komunikační bariéra a i sociální izolace afatiků.

Nutno podotknout, že péče o pacienta s diagnózou Afázie je dlouhodobá. Logopedická terapie je vedena s cílem dosažení optimální úrovně komunikace pacienta. Logopedická terapie je individuální záležitost. Ke každému pacientovi je nutno přistupovat podle typu a vážnosti postižení. První kontakt naváže pacient s klinickým logopedem již v nemocnici. Další péče je závislá od toho, jestli je pacient mobilní či imobilní. Pokud je mobilní je vhodné, aby pravidelně docházel na logopedickou péči do ambulance. Pokud je imobilní má nárok na logopedickou péči u lůžka.

Prognóza je ovlivněna různými faktory. Nejen rozsahem poškození mozku, ale důležitým faktorem je i přístup pacienta, jeho aktivní spoluúčast na všech složkách terapie.

Článek pro vás připravila Phdr. Monika Šulistová z Logopedické ambulance (http://www.logopedie-sulistova.cz/)

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *