Parkinsonova choroba

Autor

Původ nemoci je dosud záhadou. Postihuje muže i ženy, muže častěji a vyvíjí se plíživě, s nástupem nejvíce okolo 50. až 60. roku věku, výjimečně i dříve.

21.dubna jsme si připomněli Světový den Parkinsonovy choroby.

V roce 1817 ji poprvé popsal londýnský lékař James Parkinson, po němž byla později i pojmenována, avšak lidstvo se s ní potýkalo už mnohem dřív. Jedná se o neurologické onemocnění. Problém se vyskytuje v tzv. bazálních gangliích, shlucích nervových buněk nacházejících se uvnitř mozku, zodpovědných za koordinaci pohybů.

Parkinsonova choroba – příčina

V mozku se vyskytují do shluků nahromaděné nervové buňky, které jsou vzájemně propojené a zodpovídají za pohyby, které provádíme automaticky (bez přemýšlení), koordinaci jednotlivých pohybů a svalové napětí. Při Parkinsonově nemoci dochází k poruše přenosů signálů mezi těmito buňkami. Příčina poruchy signálů je v nedostatku neurotransmiteru dopaminu, látky potřebné pro přenos vzruchů.

Parkinsonova choroba bývá dědičná, další faktor ovlivňující dispozice vzniku onemocnění je úrazovost v lokalizaci hlavy, drogová závislost v osobní anamnéze. Nemoc se často vyskytuje také u osob bez zmíněných dispozicí.

Příznaky onemocnění

Laik chorobu identifikuje podle nápadných třaslavých pohybů horních končetin. To už bývá Parkinsonova nemoc v pokročilém stádiu. Těmto viditelným projevům předchází plíživé (měsíce i roky) nejprve nenápadné, příznaky:

  • Únava
  • Ztuhlé klouby, pocity „těžkých končetin“
  • Křeče
  • Obtíže při chůzi, zpomalení, obtíže při přechodu z klidu do pohybu („než se rozejde“)
  • Klidový třes zpočátku občasný na jedné z horních končetin, později na obou horních končetinách
  • Záškuby a mimovolné pohyby

V pokročilé formě onemocnění se přidává typická obtížná šouravá chůze v předklonu s pokrčenými horními končetinami v oblasti loktů, zvýšená frekvence pádů a úrazů způsobených poruchou rovnováhy, obtíže a nezvladatelnost činností vyžadujících jemnou motoriku (sebeobsluha, psaní…), špatná mimika v obličeji – tzv. obličej připomínající masku, problémy s vyprazdňováním, deprese.

Vyšetření, léčba

Vyšetření a léčbu provádí specialista – neurolog. Zaměří se na vnější projevy onemocnění a anamnézu (dispozicí pro onemocnění bývá i dědičný faktor). Provede vyšetření krve, ultrazvukové vyšetření zaměřené na krční tepny, EEG mozku (elektroencefalografie) – pomocí snímacích elektrod se vyšetří elektrický potenciál v mozku, popř. vyšetření pomocí magnetické rezonance, CT mozku.

Léčba spočívá v medikamentózní terapii – terapie pomocí léků, zmírňují obtíže a zpomalují průběh. Některé léky jsou návykové a mohou způsobovat nežádoucí účinky, proto je potřeba řídit se striktně doporučením lékaře a spolupracovat na léčbě (zpětná reakce). Druhou součástí léčby je rehabilitace zaměřená na koordinaci pohybů s odborným vedením specializovaného fyzioterapeuta. Novinka posledních let – některým pacientům bývá implantován elektrický stimulátor do postižených oblastí mozku. (NE)vhodnost indikace stimulátoru konkrétnímu pacientovi určuje neurolog. K úplnému vyléčení choroby však léky dosud nikdo nevynalezl.

Parkinsonova choroba

Po celé naší republice najdeme 20 klubů sdružující parkinsoniky a jejich rodinné příslušníky a přátele. Společnost Parkinson organizuje rekondiční pobyty, přednášky a akce, vydává časopis a na svých stránkách umožňuje parkinsonikům získávat nové aktuální informace o nemoci a v neposlední řadě přispívá k možnosti vzájemné komunikace parkinsoniků. Více na http://www.spolecnost-parkinson.cz/hlavni-stranka/

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *