Pozor na srdíčko

Autor

Téměř třetina všech úmrtí v naší republice je způsobena ischemickou chorobou srdeční. Za ischemickou chorobu srdeční může zúžení věnčitých tepen, které zásobují krví srdeční sval.

Zúžení věnčitých tepen bývá často způsobené tzv. aterosklerózou. Aterosklerotické změny v cévách si můžeme představit jako usazující se pláty ve stěnách cév, tvoří se většinou z nadměrné konzumace potravin obsahujících tzv. škodlivý cholesterol. Důsledkem zúžení cév dochází k špatnému prokrvení srdečního svalu (tzv. ischemii), vzniká ischemická choroba srdeční.

Rizikové faktory ischemické choroby srdeční

 • Rodinné dispozice (pokud se ischemie či infarkt myokardu objeví v rodinné anamnéze)
 • Nadváha
 • Vysoký krevní tlak
 • Vysoká hladina cholesterolu
 • Kouření, cukrovka
 • Stres, napětí, nezdravý životní styl
 • Věk nad 55 let

Příznaky ischemické choroby srdeční

Angina pectoris – Tupá bolest a tlak na hrudi, bolest může propagovat do paží nebo do čelisti. Bývá spojená se zvýšenou námahou nebo s rozrušením. V klidu ( nebo při podání spreje či tabletky nitroglycerinu pod jazyk) bolest vymizí.

Pokud dojde přímo k ucpání (většinou již zúžené aterosklerotické ) věnčité cévy krevní sraženinou, nedostává část srdce kyslík, odumírají některá jeho svalová vlákna a vzniká život ohrožující stav – infarkt myokardu.

Příznaky infarktu myokardu

 • Krutá svíravá bolest na hrudi, možný pocit nepříjemného tlaku a tísně trvající déle, než 10 minut. Bolest může propagovat do čelisti, do zad, do paží (více do levé paže), do břicha. Bolest přetrvává i v klidovém stavu.
 • Pocity dušnosti, pocení, bušení srdce. Může se přidat pocit na zvracení i zvracení.
 • Pro infarkt myokardu bývají typické pocity neklidu, strach ze smrti, úzkost.
 • Bledé, promodralé rty, kůže, nehty, hůře hmatný nebo nehmatný tep.
 • Postižený může upadnout do bezvědomí.
 • Občas se stává, že infarkt myokardu proběhne zcela bez příznaků, tzv. němý infarkt myokardu.

PRVNÍ POMOC PŘI INFARKTU MYOKARDU:

Volat RZP

Postiženému v bezvědomí zkontrolujeme základní životní funkce (dýchání, tep). Pokud dýchá a má hmatný tep, umístíme jej do stabilizované polohy, zajistíme přívod čerstvého vzduchu, uvolníme postiženému oděv, nadále kontrolujeme životní funkce a vyčkáme příjezdu lékaře. V případě selhání životních funkcí zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci (viz. kapitola První pomoc).

V případě, že je postižený při vědomí a léčí se s ischemickou chorobou srdeční (má mezi léky např. Nitroglycerin ve spreji nebo v tabletě rozpustné pod jazykem), podáme Nitroglycerin.

U lékaře:

U lékaře se člověku v podezření na infarkt myokardu natočí EKG, lékař sepíše osobní a rodinnou anamnézu.

Naberou se krevní vzorky (kontrola enzymů v krvi, hladiny cukru, cholesterolu v krvi…)

Další možná vyšetření: koronarografie – vyšetření pomocí kontrastní látky do postižené tepny (lze zahlédnout tepennné zúžení či uzávěr), možnost zprůchodnění tepny „roztáhnutím“ tepny pomocí nafukovacího balónku (angioplastika). Jinou možností, jak obnovit funkci oběhu je pomocí tzv. bypassu (tzv. obchvat neprůchodné cévy zdravou cévou).

Monitorování srdeční činnosti a životních funkcí, vyšetření srdce ultrazvukem (tzv. echokardiografie)

Krevní sraženina se rozpouští podáním léků do žíly, proti srážení krve se podávají léky s obsahem kyseliny acetylosalicyové, heparin, podání léků proti bolesti a tzv. beta-blokátorů. Další léky dle indikace lékaře.

Jaká je prevence ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu:

Zásadní vliv na zlepšení vyhlídek je změna způsobu života. Pokud chcete předejít cévnímu onemocnění a snížit riziko srdečních chorob:

 • Cvičte! Posilujte srdeční sval pravidelným tréninkem. Pravidelným cvičením si upravíte hodnoty krevního tlaku, snížíte váhu a kromě fyzické kondice působíte blahodárně i na svou psychiku.
 • Jezte zdravě! Do jídelníčku zařaďte nízkotučnou dietu bez nadbytku cholesterolu, jídelníček by měl obsahovat zeleninu, ovoce, luštěniny, dostatek vlákniny.
 • Nekuřte!
 • Pijte s mírou! Pozor na velké množství alkoholu a na tvrdý alkohol. Sklenka vína denně je zdraví prospěšná, avšak pokud míru přeženeme, můžeme srdeční sval poškozovat.
 • Vyhýbejte se stresu! Více relaxujte a věnujte se činnostem, které vám působí radost
 • Dodržujte pravidelné lékařské kontroly a nepodceňujte preventivní prohlídky.

Jaká jsou rizika, že onemocníte ischemickou chorobou srdeční, že vás v budoucnu postihne infarkt myokardu? Jste na tom lépe, než já s infarkty v rodinné anamnéze (u obou rodičů) a dispozicemi k nadváze? Snažíte se rizikům k srdečním onemocněním nějak předcházet?

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *