Rakovina prsu u mladých žen

Autor

S rakovinou se ve svém okolí setká v životě asi každý z nás. Většinou postihuje starší jedince, její zvýšený výskyt je také spojen s rostoucím průměrným věkem obyvatelstva. Bohužel se může týkat i mladých, kteří mají život před sebou. Smutné je to samozřejmě v každém věku, jak pro nemocného, tak pro jeho rodinu a přátele. V současné době však existuje úspěšná léčba tohoto onemocnění, která ovšem může být účinná, pokud se zjistí včas.

Mnoho let se zabývám diagnostikou onemocnění prsu, proto můžu potvrdit, že rakovina prsu je sice v mladém věku velmi vzácná, ale je potřeba s ní počítat. Zdání mnohdy klame, nemoc na ženách nemusí být vůbec vidět, naopak většinou jsou tyto ženy mladé a pohledné. Na čele to nikdo nemá napsané.

Již několik let je výskyt rakoviny prsu u žen od 20 do 35 let nízký a pohybuje se kolem 120 nových případů za rok. V této věkové skupině ročně na toto zákeřné onemocnění zemře asi 20 žen. Tolik strohá a neosobní statistika. Dalo by se říci, že při počtu žen této věkové skupiny, což je kolem 1 110 000, je to zanedbatelné číslo. Ale vždy si za těmito čísly představím konkrétní ženu, kterou v průběhu jejího mladého života zasáhne šokující zpráva o jejím zdravotním stavu. Obavy a strach o život se netýkají jen oněch nemocných, ale i jejich manželů, partnerů, mnohdy už i jejich dětí, samozřejmě rodičů a přátel. Nejde tedy jen o 120 žen, ale o mnohem více lidí, kterých se tato zákeřná nemoc bytostně dotkne.

S mladými ženami, u kterých jsme v Mamma centru Zelený pruh diagnostikovali rakovinu prsu, se dnes a denně setkáváme, protože během léčby a i poté je vyšetřujeme; jsem s nimi v kontaktu. Jejich osud nás stále dojímá a snažíme se pro ně udělat maximum. Velmi nás těší, když se s nimi během kontrol setkáváme a ony se své onemocnění snaží překonat. Je pro ně důležité, že mají naději, že budou žít a budou v pořádku. Důležité pro všechny ženy s nádorem prsu je, aby přišly včas. Další moment, který ovlivní jejich osud, je účinná léčba, která má v posledních 15 letech slibné výsledky.

Jednoznačná příčina nádorů prsu není známa. Asi u 10 % žen je nádor způsoben genovou mutací, tedy příčina má genetický podklad. Tato genová mutace je často spojena i se zvýšeným výskytem rakoviny vaječníků. Změny na genech lze zjistit genetickým vyšetřením, které se ženám z rodin s vyšším výskytem nádorů prsu doporučuje. Ale neznamená to, že když se u ženy prokáže genová mutace, tak musí nádorem prsu onemocnět, ale je u ní výrazně zvýšené riziko tohoto onemocnění. Pokud tedy mají v rodině příbuzné (ženy, ale někdy i muže), u kterých byl zjištěn zhoubný nádor prsu, tak by měly navštívit lékaře a podstoupit podle jeho doporučení potřebná vyšetření a být pod lékařským dohledem. U žen s pozitivitou genové mutace pro nádor prsu se do 40 let provádějí pravidelné ultrazvukové kontroly, vždy o 10 let dříve, než bylo toto onemocnění diagnostikované u jejich příbuzné. Po 40. roku života se doporučují pravidelná mamografická vyšetření. Sledování žen s potvrzenou genovou mutací nebo jen pozitivní rodinnou anamnézou (příbuzní s rakovinou prsu) se po 40. roku věku výrazně neliší od ostatní populace, kdy ženy začínají chodit na screeningové mamografické vyšetření.

Zmiňovala jsem se, že u 10 % žen s rakovinou prsu je toto onemocnění podmíněno genetickými změnami. Ale co zbylých 90 % žen, které také onemocní? Těm nezbývá, než také chodit po 40. roce věku na screeningové mamografické vyšetření a před čtyřicítkou na ultrazvuk prsů.

Ještě bych chtěla dodat, že existují různé rizikové faktory, které můžou pravděpodobnost vzniku karcinomu prsu zvyšovat. Jedním z nejvýraznějších je ženské pohlaví, neboť ženy onemocní mnohonásobně častěji než muži. Další roli hraje vyšší věk, zhoubný nádor prsu je mnohem častější u žen po 50. roce věku než u mladých. Mezi další rizikové faktory patří například ozařování hrudníku v mladém věku (do 20 let) z důvodu jiného onkologického onemocnění. Připomenu ještě důležitost dodržování zdravého životního stylu. Uvádí se mnoho dalších faktorů. Není však jednoznačný faktor, který, kdybychom ze života vyloučili, tak máme zajištěno, že nás rakovina prsu nepostihne.

Prevence ve formě mamografického vyšetření se u mladých žen pod 40 let nedoporučuje. Mamografie pro tuto věkovou skupinu není totiž přínosná. Prsní žláza je u mladých žen velmi bohatá a na mamografickém snímku nepřehledná, průkaz nádoru v prsu na mamogramu je velmi obtížný a mnohdy až nemožný. Proto se jako metoda volby u mladých žen doporučuje ultrazvukové vyšetření. Pokud jsou v prsu přítomné patologické změny i u mladých žen, pak doplníme mamografii. Z dalších dostupných vyšetřovacích metod lze u mladých žen využít samovyšetření. Mělo by se provádět pravidelně, každý měsíc, nejlépe po skončení menstruace. Může pomoci odhalit nádor velikosti již od 15 do 20 mm, a samozřejmě větší.

Na mamografických pracovištích jsme svědky toho, že přicházejí mladé ženy kolem 30 let s hmatnou bulkou a při vyšetření se zjistí, že jde o zhoubný nádor. Někdy jsou to i kojící matky, tedy krátce po porodu. Jak se mají s touto krutou diagnózou vyrovnat? Některé to přijmou, i když ne zrovna snadno, a podstoupí léčbu, což je to nejlepší, co můžou pro sebe udělat. Je to pro ně samozřejmě těžké, propláčou mnoho nocí, svět se jim hroutí před očima. Ale léčba, která je pro každou ženu nastavena podle jejich potřeb, je ve většině případů sice velmi náročná a zdlouhavá, nicméně účinná. Ale na konci léčebného procesu je naděje, že bude v pořádku.

Mnoho žen samozřejmě trápí otázka, jaký bude rozsah operace. Protože přijít ve 30 letech o prso je situace nepředstavitelná. Snahou onkologů a chirurgů však je, aby se u žen prováděly operace, při kterých se prs zachová, takže většina pacientek o něj nepřijde, a to i u těch, které měly nádor dost velký. Díky předoperační chemoterapii je možné po zmenšení nádoru provést jen odstranění tohoto nádoru a ne celé prso.

V některých případech však nelze s ohledem na rozsah nádoru či jeho biologické vlastnosti provést částečnou operaci, ale je třeba prs odstranit celý. Ani v této situaci však ženy nemusejí ztrácet naději a po určité době, pokud jsou v pořádku, můžou podstoupit plastickou operaci, kdy jim plastický chirurg vymodeluje nový prs. Pro mladé ženy je toto velkým povzbuzením. Mnohdy již nemají psychickou sílu vše zvládnut. Nesmějí však ztrácet naději a měly by využít všechny možnosti, včetně terapie u psychologa, který jim může v této těžké chvíli pomoci. Rozhodně by se za to neměly stydět. Kromě této formy pomoci existují různá sdružení, která ženám s rakovinou prsu pomůžou překonat díky podobně nemocným ženám tuto těžkou životní etapu.

Autorka: MUDr. Alena Bílková, Ph.D., vedoucí lékařka Mamma centra Zelený pruh u popisovací stanice mamografických snímků

http://www.mammacentrum.cz/

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na