Šedý a zelený oční zákal

Autor

Oko je citlivý orgán a zasluhuje velkou péči. Při zaznamenání jakýchkoliv změn se doporučuje navštívit neprodleně lékaře. Dnes se budeme věnovat dvěma závažným očním komplikacím – šedému a zelenému očnímu zákalu. Jak rozpoznáme tyto obtíže a v čem se liší?

Šedý oční zákal (katarakta)

Šedý zákal je onemocnění, které většinou vzniká plíživě a obtíže si pacient uvědomí většinou již v pokročilém stádiu.

Příčiny šedého zákalu:

 • Jednoznačné příčiny šedého zákalu nejsou dosud známy. Onemocnění se objevuje obvykle v návaznosti s přibývajícím věkem (senilní katarakta) – poškození oční čočky.
 • Šedý zákal postihuje častěji ženy, onemocnění může vyvolat nemoc – diabetes mellitus, nádor oka, oční poranění, špatná ochrana před slunečním zářením, prodělaný zánět v oku, dlouhodobé užívání léků např. kortikosteroidů atd. Šedý zákal se objevuje častěji u konzumentů alkoholu a nikotinových výrobků.
 • Tzv. kongenitální katarakta (vrozený šedý zákal) hrozí novorozencům, jejichž matka prodělala v těhotenství onemocnění – např. zarděnky.

Příznaky:

 • Neostré nebo rozostřené vidění (pocit mlhy před okem)
 • Obtíže s viděním při denním světle, citlivost na přímé světlo
 • Může se objevit zdvojené i ztrojené vidění jedním okem
 • Špatné vidění barev, vidí jiný odstín
 • Krátkozrakost

Podezření na šedý zákal:

Problémy s viděním – rozostřené vidění a uvedené obtíže, zejména při jasném světle, konzultujte neprodleně s lékařem. Ten vás pravděpodobně odešle ke specialistovi – oftalmologovi.

Léčba:

 • Odstranění šedého očního zákalu je možné operativně. Dnes se zákrok provádí obvykle ambulantně při znecitlivění oka. Při operaci dochází k nahrazení čočky umělou čočkou. Dva až čtyři týdny po operaci zaznamená pacient ostré vidění.

Prevence šedého zákalu:

 • Používání ochranných brýlí (ochrana před ultrafialovým zářením UVA a zářením UVB, ochrana očí při manipulaci s chemikáliemi, v neposlední řadě při sportu)
 • Již při plánování těhotenství zkontrolovat očkovací kalendář – pokud žena neprodělala zarděnky, nutné očkování proti zarděnkám.
 • Karoteny – látky ve stravě (zejména v zelené a žluté zelenině) působí preventivně.

Zelený oční zákal (glaukom)

Je onemocnění často způsobené zvýšením nitroočního tlaku důsledkem infekce, ucpání odtokového kanálku pro nitrooční tekutinu a dalšími komplikacemi v oblasti oka. Pokud nedojde k včasnému zahájení léčby, může vést až k oslepnutí.

Příčiny zeleného zákalu:

 • Nejčastěji se objevuje u lidí pokročilejšího věku a mnohdy se jedná o dědičné onemocnění.
 • Zelený zákal postihuje častěji silně krátkozraké jedince, lidi s metabolickým onemocněním (diabetes mellitus) a jedince užívající některá léčiva – některá antidepresiva, léky užívající se k léčbě astmatu a střevních zánětů.
 • Oko, které prodělalo poranění je pro vznik zeleného zákalu rovněž náchylnější (sekundární forma glaukomu).

Příznaky a průběh zeleného zákalu:

Průběh zeleného zákalu může být trojího druhu:

 • Chronický zelený oční zákal: rozostřené vidění, po nějaké době člověk ztrácí schopnost periferního vidění, bolest hlavy, často slzí a pálí oči.
 • Akutní zelený oční zákal: rozostřené mlhavé vidění až slepota, velká bolest očí vystřeluje do okolí nebo zůstává lokalizována v očích, bolest hlavy, nauzea (pocity na zvracení), zvracení. Akutní zelený oční zákal se často označuje pojmem glaukomový záchvat – vyžaduje OKAMŽITOU POMOC. Vyskytuje se asi v 10 % případů zeleného zákalu.
 • Sekundární zelený oční zákal: Po zranění, po lécích a po prodělaných onemocněních. Rozostřené vidění, bolesti hlavy, ztráta periferního vidění.

Léčba zeleného zákalu:

Léčit oční zákal se rozhodne lékař na základě diagnostiky – mj. měření nitroočního tlaku. Rizikové skupiny by se měly podrobit pravidelným preventivním prohlídkám. Léčba zeleného očního zákalu spočívá v aplikaci očních kapek, injekcí nebo tablet pro snížení nitroočního tlaku. Někdy se indikuje zákrok laserem, který rozšíří ucpané kanálky, eventuelně vytvoří nové. Lékař se může rozhodnout pro chirurgický zásah – několikadenní hospitalizace.

Pokud při užívání léčiv proti zelenému zákalu pociťujete náhlou únavu, spavost a dušnost, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc – může dojít k ohrožení činnosti srdce a plic.

Prevence:

 • Po čtyřicátém roku věku navštěvujte pravidelně každé 3 roky očního specialistu z důvodu preventivního vyšetření.
 • Pokud jste v minulosti prodělali zranění oka, užíváte antidepresiva, léky na zánětlivé onemocnění střev nebo máte v rodinné anamnéze oční zákal, podrobte se preventivnímu vyšetření očí každý 1 – 2 roky.
 • Jezte hodně antioxidantů – listovou zeleninu, potraviny s obsahem vitamínů A, C, E a zinku.

Trpěl někdo z vašich blízkých očním zákalem? Dodržujete preventivní opatření proti tomuto onemocnění?

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na