Shiatsu: harmonie těla i mysli

Autor

Před časem jsem někde zaslechla, že doslovný překlad slova shiatsu zní tlak prsty. Fascinuje mě, nakolik je pouhý dotek schopen našemu tělu i psychice pomoci a jakou škálu pocitů dovede vyvolat. Na doporučení shiatsu terapeutky, která byla kdysi žákyní paní doktorky, jsem s žádostí o rozhovor oslovila paní MUDr Evu Krejčovou, prezidentku České asociace shiatsu. Díky ní se dnes o shiatsu dozvíme spoustu zajímavých informací.

Paní doktorko, odkud pochází shiatsu? Jedná se o masáž nebo způsob ošetření?

Shiatsu je původem z Japonska. Jde o tradiční systém, který se rozvíjel po staletí, předával se v rodinách a postupně v soukromých školách. Stojí na základech orientálních masážních technik a současně na filozofických základech orientální medicíny, především čínské medicíny a na jejím systému energetických drah a bodů. Ve dvacátém století se shiatsu rozšířilo do západního světa, především díky dvěma školám – Namikoshi a Masunaga. Pan Namikoshi vyzvedl hlavně fyziologické působení shiatsu a potlačil pro vědecky smýšlející západ teorie o energiích, pan Masunaga obohatil systém o další dráhy, psychologické aspekty a vrátil se k pojmu energií. Shiatsu, tak jak ho dnes známe v Evropě, je obvykle předáváno pokračovateli těchto škol, případně dále rozvíjeno do nových stylů.

Říci o shiatsu, že jde o masáž, je nevýstižné a neúplné. Jde o způsob péče o zdraví, jejímž cílem je přiblížit se harmonickému stavu fyzického těla i psychiky. Oproti klasické masáži jde o cílenější systém právě díky působení na specifické energetické systémy těla. Je to metoda především preventivní, ale dokáže zmírnit či odstranit i příznaky různých nemocí, jak prokázali vědci z Univerzity v Leedsu.

Při shiatsu pracuje terapeut s energií, která proudí tělem klienta. Jakým způsobem se při technice shiatsu odblokovává energetické napětí?

Shiatsu opravdu pracuje s energií klienta. Jde vlastně o neustálou komunikaci mezi tělem klienta a rukama praktika. Terapeut rukama hodnotí aktuální stav a podle něj aplikuje vhodné techniky. Pokud najde přebytek energie, energetickou blokádu, pak používá rozptylovací techniky. Jde většinou o dynamické hmaty, podobné, jaké využívá i klasická masáž či čínská masáž tuina, nebo protahování končetin, svalů, protřepávání, rotaci v kloubech a podobně. V případě, že na daném místě vnímá nedostatek energie, použije techniky doplňovací, využívá akupunkturní body, tření a jiné, spíše statické techniky.

V otázce zmíněné napětí může být způsobeno stavem přebytku i nedostatku, ale při pohmatu taková místa praktikovi nabízejí odlišný vjem, podle kterého se může řídit.

Můžete našim čtenářům stručně vysvětlit, co je to meridián?

Meridián, nebo též akupunkturní dráha, je přirozená součást našeho těla. Jde o jakousi energetickou „cévu“, nahromadění energie, která danou cestou proudí určitým směrem a v určitém denním rytmu. V těle jsou dráhy uloženy v podkoží, mezi kůží a svalem či kostí. Jsou přesně popsány odkud a kam vedou a mají spojky k vnitřním orgánům a také smyslovým orgánům a dalším tělesným strukturám. Mimo jiné mají i spojky mezi s sebou. Můžeme si to představit podobně jako cévní systém (i když dráhy jej nekopírují), ten také propojuje různé části těla, orgány atd., a též se průtok krve jednotlivými místy v čase liší.

Na drahách jsou ještě místa, kterým říkáme body. Tato místa jsou definována jako nahromadění energie na dráze a každý bod ovlivňuje určité tělesné části a funkce.

Meridiánů klasických máme dvanáct řádných, bodů pak 365. Popsané jsou i mimořádné body a dráhy. Při pitvě dráhy ani body nenajdeme, ale na živých lidech je lze zobrazit například díky tomu, že odpor kůže je v místech průchodu dráhy jiný (alespoň dle čínských studií).

Celé je to ještě složitější, protože každá dráha je spojena s určitým prvkem v systému pěti prvků, elementů. A každý element zahrnuje vždy určité fyzické orgány a tkáně v těle, ale také určité psychické a emocionální charakteristiky a v neposlední řadě i vnější faktory prostředí. Uvedu velmi zjednodušený příklad: element dřeva mimo jiné zahrnuje játra a žlučník, oči, slzy, žluč, šlachy, princip pružnosti, odvahy, charakter průkopníka, vizionáře, manažera, emoci vztek, z vnějšku pak vítr atd. Díky této provázanosti můžeme při shiatsu najít porušené vzorce a působením na příslušné dráhy je posunovat směrem k rovnováze a předejít tak potížím či je zmírnit nebo vyřešit.

Čeho lze pomocí shiatsu docílit?

Cílem shiatsu je přiblížit se harmonickému stavu těla a psychiky. Orientální medicína uznává jako základní princip to, že tělesná a duševní pohoda člověka (jinými slovy zdraví) závisí na volném a vyrovnaném toku energie v těle.

Ošetření podporuje regenerační procesy a aktivuje často podceňované samouzdravující sílyorganismu. Pomáhá, abychom si lépe uvědomovali své tělo a jeho potřeby, i své potřeby na úrovni psychické. To nás nepřímo vede k péči o sebe a tím i své zdraví.

Způsob, jak dosáhnout tohoto cíle, je pomocí masážních technik specifických pro shiatsu, uvolňovat a vyrovnávat oběh tělesné energie (japonsky Ki, čínsky čchi) v těle. Prakticky jde o to uvolnit svaly a klouby, s nimi spojené energetické dráhy, které mají spojky do souvisejících orgánů. Ty jsou zase svázané s určitými emocemi, postoji a vzorci chování – obecně tedy psychickými pochody.

Jako preventivní metodu lze shiatsu doporučit až na výjimky každému – ošetření nás vždy posouvá blíž k rovnováze a jsme tak odolnější vůči stresu a tím i nemocem. Kromě toho je shiatsu vhodné pro podporu řešení funkčních a tzv. psychosomatických obtíží (určité typy zažívacích poruch, bolestí hlavy, různé stavy zhoršované stresem, dechové potíže apod.). Ulevuje od bolestí kloubů, zad, krční páteře. Pro ženy se hodí při potížích s menstruací (bolesti, nepravidelnost, PMS), podpoří těhotné ve 2. a 3. trimestru a může jim ulevit od běžných těhotenských potíží. Shiatsu se hodí též při emocionální zátěži – při rozchodu, velkých životních změnách apod. Může pomoci při poruchách spánku, únavě a mnohých dalších potížích. Podpoří nás při hubnutí a pokusech o změnu životosprávy.

Tedy lze pomocí shiatsu i zhubnout?

Shiatsu jednoznačně pomáhá změnit životní styl, pokud o to dotyčný klient stojí. Pomáhá mu změny nastartovat a také u nich vydržet. Toho si všimli i účastníci výzkumného projektu a uvedli to jako významný účinek shiatsu. Pokud klient dovolí, tak mu může pomoci i najít kořen problému a vyhnout se využívání nefunkčních řešení daného problému. Neříkám tím, že vždy a pro všechny, ale pro ty, kteří jsou otevření změnám ve svém životě, je shiatsu vhodnou podpůrnou metodou i u hubnutí.

Existují kontraindikace k ošetření technikou shiatsu?

Ano, existují i stavy, při kterých není shiatsu vhodné. Praktik by je měl zjistit při vstupním pohovoru nebo již při objednání po telefonu. Obecně jsou to akutní stavy – horečnatá onemocnění, nově vzniklé stavy s nejasnou příčinou, dekompenzované chronické nemoci, stavy krátce po operaci, nádorová onemocnění, závažné psychické poruchy. Existují i relativní kontraindikace, ale to je třeba konzultovat v konkrétních případech, například časné stadium těhotenství, osteoporosa apod.

Jak dlouho trvá jedno ošetření pomocí shiatsu? Co s sebou na shiatsu?

Ošetření shiatsu obvykle trvá 60-90 minut. Mělo by zahrnovat vstupní pohovor, diagnostiku – určení aktuálního energetického stavu, samotné ošetření a případně doporučení.

S sebou by si měl klient přinést volné, nejlépe bavlněné pohodlné oblečení, ponožky. A ochotu se uvolnit. Před masáží je vhodné odložit šperky, spony, stahující věci.

Ošetření se provádí na zemi na matraci futon či jiné měkké podložce, obvykle se používají i polštáře na podložení, pokud je třeba. Ošetření může probíhat v tichu či při relaxační hudbě, v klidném čistém prostředí.

Jaké pocity cítí při ošetření shiatsu klient?

Záleží na vnímavosti klienta a také na tom, zda je pro něj shiatsu nové nebo ne. Při prvních ošetřeních může klient vnímat pouze fyzické doteky, dokonce se často stává, že usne. Pokud je to již několikáté ošetření, tak se paleta pocitů může velmi rozšířit – kromě fyzických doteků může klient vnímat danou dráhu v celém průběhu, určité body, odezvy těla a energetických struktur na jiných místech, mohou se objevit emoce (i jejich projevy jako smích, či pláč), ale i staré vzpomínky, fyzická i psychická zranění, mohou se objevit neobvyklé stavy vědomí. Je to velmi individuální, v čase proměnlivé a závisí to i na tom, jak klient vnímá svět.

Po ošetření se obvykle klienti cítí uvolnění, mohou cítit příliv energie nebo naopak velkou únavu, opět je to velmi individuální. Praktik by měl klienta upozornit na možné kolísání stavu po ošetření.

Jak (podle čeho) poznáme dobrého terapeuta shiatsu?

Dejte na doporučení známých. Pokud to nejde, můžete se podívat na webové stránky škol shiatsu, na seznam absolventů nebo na stránky asociace shiatsu. To zaručuje, že příslušný praktik má vhodné vzdělání, dostatečně dlouhé, aby se naučil nejen hmaty a základní dráhy, ale uměl i určit příslušnou poruchu energetického vzorce a pracoval cíleně. Podle zkušeností učitelů se to nelze naučit za dva, ale ani za deset víkendů. Vzdělání je určitá záruka, ale ani to nemusí zaručit úspěch. Důležitá je důvěra klienta k terapeutovi, takže někdy je třeba zkusit navštívit více než jednoho, než si klient najde toho pravého.

Jak jste se dostala k shiatsu Vy? Kde Vás najdou případní zájemci o toto ošetření a kam mohou směřovat případné dotazy na Vás?

Se shiatsu jsem se setkala díky svým zdravotním potížím, konkrétně šlo o akutní bolesti zad při vyhřezlé ploténce. Měla jsem běžnou lékařskou péči, a přesto jsem ve svých 26 letech spěla k operaci páteře. Pak, víceméně náhodou, jsem dostala ošetření shiatsu. K mému úžasu potíže po jediném ošetření výrazně ustoupily a můj stav se rychle zlepšoval. Co nedokázaly léky a infuse, klid a specifická cvičení, dokázala jedna hodina dotyků. Dnes vím, že takový průběh patří spíše k méně obvyklým, že většinou je potřeba více než jedno ošetření, ale pro mne to znamenalo objev zcela nového světa. Jako začínající lékařce se mi otevřel netušený a fascinující pohled na lidské zdraví a ne-moc a zároveň mi to změnilo pohled na svět a mé směřování v něm.

Shiatsu jsem začala studovat, po třech letech studia i praktikovat a také se účastnit při jeho výuce a také při jeho propagaci. V současné době jsem praxi přerušila a věnuji se svým malým dětem. Případné zájemce ale mohu nasměrovat k prověřeným kolegům praktikům (najdete je i na www.shiatsuasociace.cz ), na otázky mohu odpovídat prostřednictvím emailu – eva.krejcova@gmail.com.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů a spokojenosti v profesním i osobním životě.

Jaké jsou vaše zkušenosti se shiatsu, čtenáři? Láká vás tento typ ošetření?

Fotografie k článku poskytla paní MUDr Eva Krejčová
Úvodní foto: pixabay.com

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *