Svatební zvyky a tradice – Afrika (1. díl)

Autor

Tentokrát zamíříme na jih a podíváme se, jak probíhají svatební kontinenty v Africe. Tento kontinent je pestrý a rozmanitý a svatební zvyky se zde liší nejen stát od státu, ale také kmen od kmenu.

Alžírsko

Alžířané věří, že čím více peněz se utratí za svatbu, tím je rodina ctihodnější. Týden před samotnou svatbou se ženy začínají shromažďovat v domě nevěsty, aby připravily dezerty, jako je makroud nebo baklava. Svatební jídlo pak zahrnuje kuskus, maso a zeleninu. Čím více jídla, tím je rodina označena za štědřejší.

Angola

Jedním ze svatebních zvyků, který samotnému obřadu o několik dní předchází je ten, že ženich musí trávit čas prací na polích a farmách otce nevěsty. Také pomáhá s různými domácími prácemi její matce. Tím projevuje ochotu a touhu být přijat do nevěstiny rodiny.

Botswana

Rodina ženicha prochází zdlouhavým procesem, aby se dohodla s rodinou nevěsty na tom, kdy a jak za nevěstu zaplatí. Běžná cena nevěsty je 8 krav. Jedním z pravidel při obřadu je to, že ženy sedí odděleně od mužů. Zatímco muži jsou na židlích, ženy sedí na tvrdé betonové podlaze.

Burkina Faso

Svatební obřad zde trvá čtyři dny, začíná klidně a postupně přechází ve vesnickou oslavu se spoustou hudby a tance. Teprve třetího dne se objeví nevěsta, kterou ženy z vesnice, které se při tom střídají, nesou na zádech až k ženichovu domu. Manžel se během celého ceremoniálu objevuje až na konci čtvrtého dne, kdy přijme manželku do svého domu.

Demokratická republika Kongo

I zde je spousta kmenů, jejichž tradice se mírně liší. Mě zaujal svatební zvyk, kdy před obřadem dá matka nevěstě poklice na hrnce, na kterých jsou vyřezány motivy, které představují různá přísloví popisující manželské vztahy a situace. Když během manželství manžel něco provede, manželka mu dá jídlo v misce s pokličkou, na které je vhodné přísloví, aby mu došlo, co provedl a proč se na něho žena zlobí.

Egypt

Také v Egyptě se používá ke zdobení nohou a rukou nevěsty tetování henou. Egyptské ženy pořádají hena párty pro nevěstu a její ženské příbuzné a přítelkyně den nebo dva před samotným obřadem. Podle místní tradice v den svatby ženy nevěstu svlékají a oblékají do svatebního, což se dělá pro štěstí.

Etiopie

Etiopské svatební tradice jsou jednou z nejbohatších na africkém kontinentu a v průběhu let většinou zůstaly neměnné. Zahrnují padesát kroků, které by měly být dodrženy. Od návštěvy v domě rodičů nevěsty dva dny před svatbou, přes líbání kolen rodičů ženichem a nevěstou, což mladým manželům zajistí prosperitu a zdraví, až po putování mezi domy rodičů nevěsty a ženicha.

Ghana

Po projevech a předání darů je ženichovi představena řada falešných nevěst, které mají zakryté hlavy, a on si mezi nimi musí vybrat tu pravou, aby se zajistilo, že zná ženu, kterou opravdu miluje.

Guinea-Bissau

Manželství může být velmi drahé, protože rodina nevěsty často vyžaduje, aby ženich po mnoho let poskytoval drahé dary nebo obdělával rodinnou půdu. Kromě toho musí být na svatbě velká společenská hostina. Mnoho mužů se proto žení později, protože musí na akci ušetřit peníze.

Jihoafrická republika

Během jihoafrické svatby je tradičně přítomno 12 symbolů a představují to, co by manželé měli očekávat a budou ochotni vydržet během manželství. Těchto 12 symbolů je sůl, pepř, pšenice, víno, hořké byliny, svatá kniha (jako je Korán nebo Bible), koště, med, lžíce, kopí, štít a hrnec. Každý ze symbolů má svůj význam, např. víno představuje smíchání krve dvou rodin, pšenice plodnost, koště pak čistotu rodinného života…

Kamerun

Jedněmi ze symbolů kamerunské svatby jsou kolové ořechy a sůl. Kolové ořechy nabízí společně s alkoholickými nápoji rodina ženicha nevěstě a její rodině coby znamení cti a přátelství. Společně s tím přináší rodina ženicha nevěstině rodině také sůl jako symbol stálosti, plodnosti a hojnosti.

Keňa

Keňské svatební zvyky se liší kmen od kmene. Například nevěsty v kmeni Masai v Keni se připravují na svůj velký den oholením vlasů, na pokožku hlavy se pak aplikuje jehněčí tuk a olej. Otec nevěsty popřeje své dceři hodně štěstí tím, že na ni plivne. Ze stejného důvodu po sňatku plivne otec nevěsty také na svého zetě.

Kongo

Konžským nevěstám a ženichům je po celou dobu svatebního dne zakázáno usmívat se. Během celého obřadu i hostiny musí udržet své emoce na uzdě a neusmát se. Pokud by to porušili, věří se, že manželství nebude šťastné, protože ho novomanželé neberou dostatečně vážně.

Libye

Součástí svatební tradic je i zachytávání hvězdy. Nevěstu v noci chodí po ulici a před sebou drží zrcadlo, aby zachytila hvězdu pro štěstí. Průvodu se účastní i přátelé, sousedé a rodinní příslušníci nevěsty. Před nevěstou jde dítě, které nese podnos se svíčkami na světlo, vejce pro plodnost a nůž, aby se zabránilo zlým pohledům na nevěstu.

Madagaskar

Součástí obřadu je i slovní bitva. Rodiny ženicha i nevěsty vyberou každá jednu ženu nebo muže, kteří je budou zastupovat. Během slovní přestřelky musí každý z těchto mluvčích rodinu, kterou zastupuje náležitě vychválit, zmínit její historii, tradici i úspěchy a zároveň musí být pohotový a vtipný, aby nad druhým mluvčím vyhrál a její rodina vyšla ze souboje co nejlépe.

Maroko

Svatební oslavy začínají hammamovým dnem pro ženy. Nevěsta shromažďuje celou ženskou rodinu, přátele, sousedy a jde s nimi do hammamu (veřejné lázně). Hammam se někdy pronajímá, aby si ho nechal na oslavu svatební hostiny. Nevěsta nechává vlasy umýt ghassoulem (druh jílu), její tělo drhlo, masírovalo, parfémovalo, voskovalo a vše připravovalo na svatební noc.

V příštím díle se podíváme na další africké státy…

1
Komentujte jako host

1 Počet komentářů
0 Odpovědi na vlákno
0 Sledující
 
Komentář s nejvíce reakcemi
Nejžhavější komentáře
1 Autoři komentářů
  Odebírat  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na