Svatební zvyky a tradice – Evropa

Autor

Většina svateb v Evropě má přibližně stejný průběh. Svatební den se skládá z obřadu, hostiny a svatební noci. Nevěsta by na sobě měla mít něco nového, něco starého, něco půjčeného a něco modrého, chybět by jí neměl ani podvazek. Součástí obřadu bývají sliby a mnoho dam se těší na házení svatební kytice.Na novomanžele se hází rýže nebo okvětní plátky pro štěstí a veselí se spolu se svými blízkými. Pak jsou ale také svatební rituály, které se v různých zemích liší. A právě pár takových nejzajímavějších jsem pro vás vybrala. Začneme státy, ke kterým máme nejblíže, tedy těmi evropskými.

Belgie

Belgická nevěsta má na sobě závoj se svým vyšitým jménem. Po svatbě je závoj zarámován a pověšen na zdi až do příští rodinné svatby. Pak je předán další nevěstě, která zase vyšije své jméno. Tímto způsobem přechází z generace na generaci a stává se rodinným dědictvím.

Bulharsko

V Bulharsku je rozšířený zvyk, že na cestě do kostela přejdou svatebčané vodu. Pokud na cestě nedojdou k žádné řece, snoubenci se zastavují u studny nebo fontány. Voda je symbolem hranice, která určuje přechod nevěsty od jedné osoby (otec) ke druhé (manžel).

Dánsko

Podle staré tradice si musí ženich a nevěsta navzájem darovat ráno po svatbě ranní dárek. V dřívějších dobách bývaly dary praktičtější, dnes jsou už více romantické. Ráno po svatbě totiž mají nevěsta a ženich čas, aby byli sami a dali si tak navzájem dar, který vyjadřuje jejich lásku k sobě navzájem.

Estonsko

Po obřadu v Estonsku, musí novomanželé zasadit strom. Nejčastějším bývá dub, ale používají se i jiné. Strom se sadí buď na zahradě rodičů nebo novomanželů, pokud ti už mají své bydlení. Vysazení a péče o strom ukazuje, jak umí manželé spolupracovat. Péče o strom pak symbolizuje péči o vztah.

Finsko

Na finské svatební hostině se ženichova družba často oblékne jako gangsteři a unesou nevěstu. Na rozdíl od nás, kde ji musí ženich vyplatit, ve Finsku ji musí ženich dostat zpět tím, že musí prokázat svou lásku k nevěstě. To může udělat například tím, že ji nakreslí nebo napsat upřímnou báseň, prostě cokoli, co ukáže jeho city k ní.

Francie

Na svatební hostině obdrží francouzští novomanželé obdrží nočník, do kterého hosté připravili nějakou pochutinu, nejčastěji jde o šampaňské nebo rozpuštěnou čokoládu. Pár musí celý obsah nočníku společně zkonzumovat před spaním, aby získali sílu na svatební noc.

Irsko

Tradiční svatebním předmětem pro irské páry jsou zvonky. Vyzvánění zvonů údajně drží pryč zlé duchy. Po přečtení slibu se tedy rozezní kostelní zvony. Zvonky mají i svatební hosté, aby mohli zvonit při odchodu novomanželů z obřadu nebo hostiny. Manželé pak obdrží dva spojené zvony, které by měli mít stále doma a pokud by přišly potíže v manželství, mají jim připomenout svatební sliby.

Itálie

Po svatební hostině rozbíjí v některých oblastech nevěsta a ženich skleněnou vázu. Poté se musí spočítat všechny střepy. Počet zlomených kusů znamená, kolik šťastných let spolu manželé v budoucnu.

Maďarsko

Jedním z tanců na maďarské svatbě je peněžní tanec, kdy nejčastěji otec nevěsty vykřikne, že nevěsta je na prodej. Od té chvíle mohou všichni muži zaplatit nějaké peníze a krátce si zatančit s nevěstou. Peníze, které se během tohoto tance vyberou, jsou nejčastěji dávány do bot umístěných na tanečním parketu a poté patří novomanželům.

Německo

Po svatebním obřadu musí nevěsta a ženich za použití dvouruční pily rozřezat velký kus dřeva, zatímco zůstávají ve svatebním oblečení. To symbolizuje způsob, jakým budou muset v budoucnu spolupracovat.

Norsko

Norové nemají klasický svatební dort, ale místo toho dělají tzv. Kransekake. Jde o prstence z mandlového těsta, které jsou lepeny k sobě od největšího po nejmenší, takže vytvářejí dutou kuželovitou věž, která se ještě dále může nazdobit. Na tento dezert se používá i více než osmnáct kroužků a uvnitř může stát láhev vína. Na svatební hostině se novomanželé pokusí zvednout horní prstenec. Počet zbylých prstenců, které se ho drží, značí počet dětí, které bude pár mít.

Polsko

V mnoha polských vesnicích se drží tzv. svatební brána. Nejčastěji ji tvoří sousedé a známí, kteří blokují průjezd mladého páru směřujícího do kostela. Na silnicích se tedy mohou objevit různé překážky v podobě použitých stolků, žebříků, povozů a jakýchkoliv dalších věcí, které mají účinně blokovat cestu mladým. Zúčastněné osoby se často převlékají, dělají různé scénky a drží v rukou transparenty s přáními novomanželům. O otevření cesty se stará ženichův svědek, který vyplácí průjezd alkoholem a všichni si připíjí na šťastný život novomanželů.

Rakousko

Tradičně v Salzkammergutu, Tyrolsku a Štýrsku se nevěsta musí ve svůj svatební den dostat z postele velmi brzy. Při úsvitu přicházejí sousedé a přátelé, aby nevěstu probudili. Poté je nevěsta pozdravena výstřely nebo petardami, které se odpalují před jejím domem.  Takto způsobený hluk má odehnat zlé duchy.

Rumunsko

Po svatební hostině si jde manžel vyzvednout svou nevěstu ze starého domova u rodičů. Jeho svědek recituje verše, které mají přesvědčit rodiče, aby jí vydali. Rozloučení nevěsty s rodiči bývá doprovázeno zpěvem smutné melodické písně, ve které se loučí s bývalým životem. Vítání do nového domova je doprovázeno rituálem s chlebem a solí z rukou tchyně a s přáním prosperity pro mladou rodinu.

Řecko

V den svatby se přátelé a známí sejdou v domě ženicha, kde je během jeho oblékání spousta zábavy, při které hrají na hudební nástroje a zpívají. Nakonec se ženich posadí na židli a je oholen svým nejlepším přítelem. Holení by mělo probíhat břitvou a symbolizuje důvěru mezi ženichem a jeho nejlepším přítelem.

Skotsko

Černé nevěsty jsou součástí předsvatebních rituálů a koná se pár dní před svatbou. Nevěsta je chycena svými přáteli a rodinou, ti ji pak pokrývají špinavými a nechutnými věcmi jako je pivo, melasa, zkažené ryby, peří nebo mouka. Nevěsta pak prochází ulicemi, aby ji tak všichni mohli vidět. Když úspěšně tuto událost zvládne, případné manželské konflikty v budoucnu pro ni budou hračkou.

Slovensko

Jednou ze slovenských svatebních tradic je tzv. odebírka, kdy snoubenci děkují svým rodičům za starostlivost, lásku a trpělivost. Někdy je to spojené i s tím, že si ženich musí svou nevěstu najít mezi jinými, což jsou převlečené ženy i muži.

Španělsko

Během svatební hostiny je ženich obklopen svou družbou a nejbližšími přáteli, kteří mu odříznou kravatu. Ta je poté nastříhána na malé kousky, které jsou pak draženy mezi svatebními hosty. Říká se, že kousek ženichovy kravaty přinese štěstí každému, kdo ho získá.

Švýcarsko

Někteří lidé ve Švýcarsku věří, že jehličnaté stromy symbolizují plodnost a pozitivní hodnoty společného života. To je důvod, proč novomanželé, pokud je to možné, vysazují jehličnatý strom v blízkosti svého nového domova. Vrstva větví z jehličnatého stromu je někdy vytvořena i na cestě, která vede k autu, kterým pár pojede na svatební obřad.

Příště se podíváme na další tradice, které jsou již ve vzdálenějších, tedy pro nás i exotičtějších zemích.

One comment

  1. Francouzi jsou borci. Já bych po vypití nočníku šampaňského na svatební noc sílu neměla. A taky obdivuji řecké ženichy za odvahu 😀

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *