Plodové lůžko – placenta

Autor

Plodové lůžko – placenta je orgán, vznikající v gravidní děloze částečně z mateřské části a částečně z buněk plodu. Plod spojuje s placentou pupečník. Placenta má tvar okrouhlé desky.

Funkce placenty

  • zásobník a filtr krve (výměna krevních plynů)
  • zdroj živin – z těla matky do těla plodu
  • látková výměna mezi tělem matky a tělem dítěte
  • ochranná bariéra mezi organismem matky a organismem plodu (zachytí bakterie a viry, jenž by mohly ohrozit plod)
  • produkce hormonů pro bezproblémový průběh těhotenství
  • stěnami placenty se uskutečňuje výdej oxidu uhličitého a odpadních látek z těla plodu do těla matky

Uložení placenty

Placenta je uložená v horní nebo dolní části dělohy. Pokud se vytvoří v dolní části dělohy – tzv. vcestné lůžko (placenta praevia) částečně blokuje děložní hrdlo. Placenta v dolní části dělohy způsobuje komplikace, které mohou vyústit do rozhodnutí vést porod císařským řezem.

Placenta v období gravidity a porodu

Plodová krev přitéká do placenty dvěma pupečníkovými tepnami. Ve chvíli, kdy dojde k okysličení, přitéká krev do plodu zpět pupečníkovou žílou. Po porodu miminka dojde k radikálním změnám krevního oběhu. Plicní a tělní oběh se odděluje.

V období těhotenství by se měla nastávající matka zříci alkoholu, drog a kouření, protože placenta netvoří tak dokonalou bariéru, aby se veškeré škodliviny z těla matky do těla plodu nedostaly. Užívání léků je v období gravidity vhodné nejprve konzultovat s lékařem (možné škodlivé účinky).

Po porodu dítěte se placenta odloučí obvykle do 30 – 40 minut. Spolu s placentou z těla odchází i plodové obaly a zbytek pupečníku. Pokud neodejde přirozeně z těla ven, odstraní ji lékař chirurgicky v celkové anestezii. Celistvost placenty je porodníkem následně kontrolována.

Choriová biopsie

Choriová biopsie (CVS) – odběr malého vzorku choriových klků (jsou součásti placenty) v období gravidity (nejčastěji mezi 10. – 13. týdnem těhotenství). Tento typ vyšetření doporučuje lékař a bývá součástí vyšetření při podezření na genetickou vadu. Při odběru je žena monitorována ultrazvukem, aby se upřesnila aktuální poloha plodu a placenty v těle matky. Samotný odběr provádí lékař tenkou jehlou přes kůži břišní stěny a přes stěnu děložní. Malý vzorek je následně odeslán na laboratorní vyšetření. Choriová biopsie je nepříjemné, trochu bolestivé vyšetření. Trvá okolo 20 minut. Po vyšetření by se měla gravidní žena více šetřit. Riziko CVS spočívá v možném potratu (1 -2 ženy ze sta). Výsledky vyšetření se těhotná dozví obvykle během několika dnů.

Placenta v ohrožení

Jedná se o komplikace v těhotenství. Ať již zmíněné vcestné lůžko nebo jiné obtíže.

  • Předčasné odloučení placenty – Nejčastěji ve třetím trimestru, ale může k němu dojít kdykoliv během těhotenství (starší rodička, úraz, onemocnění). Pokud není plod v ohrožení života, bývá těhotenství pod dohledem udržováno, aby mohl plod dozrát.
  • Rakovina placenty – Vzniká z embryonální tkáně, tzv. trofoblastu. Trofoblastická invaze obvykle samovolně zmizí do 30 dnů po porodu. Může se však zvrhnout v choriokarcinom. Jedná se o velmi ojedinělé onemocnění. V současné době je prognóza onemocnění choriokarcinomem velmi příznivá. Léčba – obvykle chemoterapií bez chirurgického zásahu a bez ozařování. Ženě zůstává zachována reprodukční schopnost.
  • Degenerativní změny placenty – Nutné sledovat lékařem. Mohou a nemusí způsobovat vážné komplikace.
  • Insuficience placenty – Porucha sekrečních funkcí a výměny plynů a živin mezi těhotnou a vyvíjejícím se plodem. Porucha (zastavení) růstu placenty.

Odběr pupečníkové krve kombinovanou technikou

Tento typ odběru se provádí již i v některých porodnicích v ČR. Jedná se o techniku odběru z pupečníkové šňůry i z povrchových žil placenty. Možné pozdější využití kmenových buněk pro dítě nebo jeho sourozence. Je nutné, aby s odběrem souhlasil rodič dítěte.

Placenta – biologický odpad

Ve většině případů je placenta zlikvidovaná v porodnici jako biologický odpad. Některé národnosti a kultury považují plodové lůžko za posvátný orgán a pohřbívají placentu rituálním způsobem. I v naší republice se někteří rodiče s plodovým lůžkem dítěte loučí tak, že orgán pohřbívají např. pod oblíbený strom. Placenta se využívá také např. v homeopatii.

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na