Keltský stromový horoskop

Autor

Vzhledem k tomu, že Keltové jsou našimi předky, jistě máme díky krvi, která nám koluje v žilách, blízko k jejich náhledu na svět a myšlení. Keltští druidové byli uznávanými a váženými osobami, žili v lesích a veškeré své znalosti čerpali z jejího pozorování a zkoumání. Věřili tomu, že lidé se podobají stromům a dle nich sestavili stromoskop, v němž přisoudili lidem narozeným v určité době vlastnosti, jež mají stromy. A protože je dnes Den stromů, přinášíme vám náhled do toho zajímavého horoskopu, zajímavého i proto, že má 21 znamení. Už jste byli dnes obejmout ten svůj strom?

Znamení stromoskopu

Zvlášť velký důraz kladli Keltové na jarní a podzimní rovnodennost a letní a zimní slunovrat, proto také lidé narození v tyto dny mají svůj strom jen a jen pro tento den.

Jedle
2. – 11.1.
3. – 13.7.

Jedle působí důstojně a elegantně, stejně jako tento strom v přírodě a stejně jako on, i oni jsou trpěliví a zdrženliví a dokážou vyčkávat, aby mohli plně rozvinout svůj talent a schopnosti. Jsou nároční k sobě i ostatním a to jak v práci, tak ve vztazích. Proto mívají komplikovanější cestu k navazování vztahů, ale, když už překonají svou počáteční nedůvěru a uzavřenost do sebe, najdete pod jejich chladnou kůrou, úžasně inteligentní a přitažlivou bytost.

Jilm
12. – 22.1
14. – 24.7.

Otevřená koruna jilmu je jako lidé v tomto znamení – většinou přátelští a vyzařující pohodu. Cokoliv dělají, mají předem promyšlené a v záloze mají vždy záložní plány pro případ, že by něco nevyšlo podle jejich představ, i když tomu se snaží všemožně zabránit. Mají svou vizi, cíl, za kterým jsou odhodláni jít, ať to stojí cokoliv. Proto jsou těžkým oříškem v pozici šéfů, svým podřízeným nedávají moc volnosti, vše musí klapat podle jejich představ. Pokud je někdo zklame, těžko najde k jilmu znovu cestu. Přes svou neústupnost mají velké charisma, které přitahuje.

Cypřiš
23. – 31.1.
25.7. – 4.8.

Pokud máte pocit, že život s vámi zametá a všechno vidíte černě, obklopte se lidmi ve znamení cypřiše. Tito jedinci jsou totiž neutuchající optimisté, kteří vidí v životě vždy ty světlé stránky a na kolena je nesrazí ani překážky, které jim život staví do cesty. Z negativních lekcí osudu se vždy rychle otřepou a jdou dál. Jediné, co jim může zkazit náladu, je pocit nesvobody. Potřebují rozlet a volnost. Nikdy nebudou tahouny, na to jsou moc pohodlní a bez ambicí.

Topol
1. – 10.2., 1. – 10.5.,
5. – 14.8., 1. – 10.11.

Vysoký štíhlý topol přesně koresponduje s lidmi narozenými v tomto znamení. Jsou přímý, upřímní a vždy si udržují potřebný nadhled. Jejich hrdost jim velí, že své názory řeknou vždy a každému na rovinu, i kdyby to znamenalo, že budou muset jít do sporu. Jsou přátelští a empatičtí, takže je druzí vyhledávají jako příjemné společníky. Právě pro tyto jejich vlastnosti je pro ně přímo stvořená práce s lidmi. Mají také velmi blízko k přírodě, kam utíkají čerpat energii. Ač mají k lidem blízko, neradi se vážou, neboť svoboda je pro ně nade vše.

Cedr
11. – 20.2.
15. – 24.8.

Lidé narození ve znamení cedru jsou krásní a statní jako cedr sám. Jejich nejzákladnějším rysem je touha po dobrodružství. Jsou originální a tvůrčí a mají nepřeberné množství nápadů, kterými udivují své okolí. Na svého životního partnera kladou vysoké nároky, a proto ho dlouho hledají. V práci jsou pro svou přirozenou autoritu výbornými šéfy. Nesnášejí přetvářku a nepoctivé jednání a netolerují to ani sobě, ani nikomu ve svém okolí.

Borovice
21.2. – 2.3.
25.8. – 3.9.

Borovice jsou obdařeny přirozenou moudrostí, kterou jsou schopny předávat i lidem ve svém okolí. Jsou rozenými vůdci a jejich největší vírou, je víra v dobro. Někdy však mohou v honbě za viděním dobra působit na ostatní jako přílišní idealisté. Mají problémy s uznáváním autorit, a proto je pro ně lepší, pokud si šéfují jen oni sami. I když někdy naráží na nepochopení myšlenek, které razí, neodrazuje je to od opětovného předávání toho, čemu věří a co považují za důležité. Ve vztazích jsou jako hořící sláma, jak rychle vzplanou, tak i rychle vyhoří.

Vrba
3. – 12.3.
4. – 13.9.

Lidé ve znamení vrby jsou neklidní jako vodní hladina, v níž se vzhlíží. Jsou neustále nespokojení a hnaní vpřed za vlastním ukojením hladu a dosažení vyrovnanosti. Jsou to mistři v poznání lidské duše, čehož dokážou často využít tak mistrně, že si jejich protějšek ani nevšimne jak skvěle ho dokázali zmanipulovat k vlastnímu prospěchu. Vzhledem k tomu, jak se dokážou orientovat v lidských duších a životech, mají sice mnoho přátel, ale přesto mohou na nezávislého pozorovatele působit jako podivíni, neboť se snaží od společnosti jako celku udržovat si neustálý odstup.

Lípa
13. – 20.3.
14. – 22.9.

Lípy jsou snílci a idealisti. Vždy volí raději kompromis než aby se pouštěli do konfliktů a sporů. Ačkoliv často díky tomu obětují své názory, v jejich životě jim tato taktika vychází a ke svým cílům docházejí relativně hladce a bez větších komplikací. Svým životem proplouvají vcelku hladce, což ještě umocňuje jejich pocit permanentní spokojenosti. Jsou velmi oddanými a milujícími partnery, ovšem až do okamžiku než v nich vzklíčí zrnko žárlivosti, to se stávají nesnesitelnými.

Dub
21.3.

Tak jako dub jsou i lidé ve tomto znamení silní. Jsou tvrdohlaví a mají neustálou potřebu být chváleni a obdivováni. Mají velké ambice, za kterými si jdou bez ohledu, jak moc při tom létají třísky. Ve vztazích i práci potřebují lidi, kteří nešetří chválou na jejich adresu a dokáží dostatečně ocenit jejich kvality. Jsou tahouny a vůdci a potřebují být ubezpečováni o tom, že dosažené cíle jsou jen a jen jejich zásluhou. Někdy působí jako oheň a voda. Dokážou prudce vybuchnout, ale vzápětí se zase zklidnit a jet dál po své koleji jako by se nic nestalo.

Oliva
23.9.

Olivy jsou kořením světa. Jsou to právě ti lidé, kteří svým ideálům a pro lidi, jež patří do širokého kruhu jejich blízkých, dokáží obětovat úplně vše. Jsou krásní vnitřně i navenek a oplývají přirozenou inteligencí. Jejich touha po dokonalém světě je někdy může až zničit, neboť v honbě za touto ideou nehledí na sebe a své vlastní potřeby. Ideální pracovní náplní pro zrozence tohoto znamení je pomoc a charitativní činnost ve všech podobách. Pokud milují, pak zcela a z celého srdce a dokáží odpustit téměř vše.

Líska
22. – 31.3.
24.9. – 2.10.

Jsou jako dva lískové oříšky na jedné větvi, tak rozdílní a přece stejní. Na jednu stranu jsde o osoby, kteří jsou téměř přehlédnutelní jak jsou nenápadní. Na druhou stranu v nich dřímá neobyčejné nadání a inteligence, čehož si jsou dobře vědomy a ve vhodném okamžiku vše, co v nich dřímá, odhalí. Jsou potom vytrvalí a houževnatí, ovšem za svou snahu očekávají také patřičné ohodnocení. Partnerství s nimi je jako na horské dráze. Jeden den by svému protějšku snasli i modré z neba a druhý den jim nestojí ani za pozdrav a tak stále dokola.

Jeřáb
1. – 10.4.
3. – 11.10.

Ačkoliv na své okolí působí křehce jako plody tohoto stromu, opak je pravdou. Uvnitř jsou velmi ambiciózní a houževnatí při dosahování svých cílů. Jeřáby vkládají do každé své činnosti velkou vášeň a vůli a očekávají neustálý aplaus. Jsou nestálí a mají v sobě neustálý náboj, jež je žene vpřed. Potřebují být obdivováni a uznáváni. Lidé v tomto znamení jsou často uznávanými umělci a řemeslníky. Milují společnost, ale obklopují se jen takovými lidmi, kterým můžou bezmezně věřit. Nesnášejí pomluvy, faleš a pokrytectví.

Javor
11. – 20.4.
12. – 21.10.

Javor nepřehlédnete v přírodě a stejně tak ani v životě. Lidé v tomto znamení jsou velmi originální, nesnášejí pravidla a konvence a nikdy se nesnaží zapadnout do davu. Na první pohled se vám můžou zdát javory nepřístupné a namyšlené, ale pravdou je to, že svým cynizmem a odtažitostí jen maskují svou citlivou duši a chrání ji před zraněním. Javory jsou inteligentní a mají velký cit pro spravedlnost. V boji za ní neváhají obětovat cokoliv a rvát se do roztrhání těla. Jsou si vědomi svého silného vlivu na ostatní, což je někdy svádí k manipulaci a aroganci.

Ořešák
21. – 30.4.
22. – 31.10.

Lidé ve znamení ořešáku jsou na první pohled jako plody tohoto stromu – tvrdí a nepřizpůsobiví. Jakmile ale nahlédnete pod skořápku, najdete chutný plod, který vás nikdy nenechá ve štychu i za cenu vzdání se vlastního pohodlí. Nemají rádi změny a vše mají předem naplánované a dané. Jakékoliv vychýlení z konceptu je dokáže úplně vykolejit. Jsou to výborní stratégové a plánovači. Partnerství s nimi nebývá jednoduché, ale pokud k sobě najdou tolerantní protějšek, který bude přivírat oči nad jejich citovou neohrabaností, ořešák jim to vynahradí oddaností.

Kaštan
11. – 20.5.
11. – 20.11.

Kaštan je dokonalým ochráncem bezpráví. Nesnáší jakékoliv příkoří a ochraňuje slabší za každou cenu. Někdy může na okolí působit jako tvrdý a bezcitný balvan, ale to jen proto, že neustupuje ze svých názorů a zásad. Vždy raději dvakrát měří a až potom řeže, nikdy nic neudělá bez řádné rozvahy. Miluje hovory s lidmi a velmi často se stává jejich důvěrníkem. Díky tomu je výborný v oblastech, kde se musí pracovat s důvěrou a empatií vůči osudům ostatních. Když je jednou zklamete, jen těžko získáte zpět jejich důvěru.

Jasan
21. – 30.5.
21. – 30.11.

Jasan je mistr startů. Dokáže vymyslet a přivést na světlo nekonečné množství nápadů, ovšem vždy k tomu potřebuje vhodné lidi, kteří jeho prvotní myšlenky a vize dokážou dotáhnout do zdárného konce. Miluje nové věci a rád vstřebává nové impulsy a informace. Je vždy na vše připraven, dokáže předvídat a organizovat, což z něj dělá ideálního šéfa. Tak jako v práci i ve vztazích rádi velí a potřebují být těmi, kteří udávají směr. U všeho, co dělá, potřebuje, aby se mu vložená energie několikanásobně vrátila.

Habr
31.5. – 10.6.
1. – 10.12.

Pravidelný habr má rád pravidelnost i v životě. Potřebuje zajetý řád a pořádek a nerad improvizuje. Nedůvěřují žádným inovacím a jsou velmi konzervativní, a to jak v práci, tak v životě. Jsou věrnými a oddanými partnery a neodpouštějí nevěru. Mají smysl pro čest a nesnesou falešné jednání. Někdy se však neubrání závisti. V práci se uplatní všude tam, kde bude dostatečně využito jejich disciplíny a píle, za což očekávají odpovídající potlesk.

Fíkovník
11. – 20.6.
11. – 20.12.

Tak jako nenajdete dva stejné fíky, tak nenajdete ani dva stejné dny lidí ve znamení fíkovníku. Milují pestrost a jsou mistry všestrannosti. Nebojí se experimentů a nových dobrodružství. Ne vždy však dosáhnout úspěchu odpovídajícímu jejich nadání, neboť jsou značně roztěkaní a rozlétaní. Nesnáší střety a konflikty a při jakémkoliv sporu kolabují a utíkají. Jsou proto někdy považováni za zbabělce. Zmýlení v tomto náhledu na ně se ukáže v okamžiku, kdy je ohrožen někdo z jejich blízkých, neboť v té chvíli se stávají houževnatými bojovníky.

Bříza
21.6.

Bříza je strom neobyčejně elegantní a díky své bílé kůře působí až křehce, což jsou přesně i lidé narození v tomto znamení. A stejně jako tento strom, i lidé – břízy jsou velmi nenároční. Díky všem těmto vlastnostem potřebují vedle sebe člověka, který jim bude oporou a ochráncem. Mají velmi vytříbený smysl pro morálku a díky své empatii bývají vyhledávanými zpovědníky. To je jim někdy na škodu, neboť všechny svěřené problémy nasávají jako houba vodu a udržují je uvnitř, což je díky jejich křehkosti a zranitelnosti často ničí.

Buk
21.12.

Buk je ambiciózní a svých cílů téměř vždy dosáhne. Jsou pro něj vším, a proto jdou ostatní věci mimo něj. Proto se často tento houževnatý a cílevědomý jedinec stává v osobním životě značně osamělým. Ačkoliv má mnoho přátel, kteří oceňují jeho klady a píli, ve vztazích se mu moc nedaří. Většinu své energie vkládá do své práce a uskutečňování snů. Pokud však najde partnera, který mu dá dostatečně pevné zázemí, buk mu tuto jeho činnost několikanásobně vrátí.

Jabloň
22.6. – 2.7.
22.12. – 1.1.

Jabloně na své okolí působí jako nepoučitelní snílci. Neustále žijí ve svém snovém obláčku o spokojeném životě a zlehčují to, když se jim tato vize rozplývá nástrahami osudu. Jsou dobrodružní a kreativní a touha po absolutním štěstí je pro ně vším. Jejich život je plný fantazie odtržené od reality a život s těmito bohémy není nijak snadný. Ovšem na druhou stranu jsou vynikajícími umělci a jejich kreativita a vidění světa dávají ostatním náhled do dimenzí, které by je nikdy nenapadly. Potřebují rozlet, svobodu a čas na snění.

Vzhledem k tomu, že Keltové nepoužívali přestupný rok, nejen, že nemají 29. únor, ale vlastnosti lidí narozených ve dnech na okrajích daných znamení mají blízko i k charakteristikám sousedního stromu.

Jaký strom jste vy? Cítíte se tak? A jak se vám „váš“ strom líbí?

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na